Vatandaşlar Fatih Sultan Mehmet EAH’ye Sahip Çıkıyor


  • Ağustos 08, 2017
  • 2301

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi (eski adıyla PTT Hastanesi) kadın doğum ve çocuk hastalıkları kliniklerinin kapatılarak hastaların başka hastanelere yönlendirilmeye başlanması gerek vatandaşları gerekse sağlık çalışanlarını kaygılandırıyor. Hem süreci takip etmek hem de konuyla ilgili bölge halkının ve hastane çalışanlarının kaygı ve taleplerini ortaya koymak üzere “FSM Hastanesi İnsiyatifi” adıyla yerel bir örgütlenme oluşturuldu.

Bugüne dek yetkililerle görüşmeler yapıp bilgi almaya çalışan, süreci takip eden ((İstanbul Tabip Odası’nın da bileşeni olduğu) insiyatif  7 Ağustos 2017 Pazartesi günü 18.00’da hastanenin E-5 giriş kapısı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına İstanbul Tabip Odası’nı temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Melahat Cengiz, Hastane Temsilcilerimiz ile CHP Parti Meclisi Üyesi Doç. Dr. Hüsnü Süslü de de katıldı. 

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği basın açıklamasında “Fatih Sultan Mehmet EAH’nin Kapatılma veya İşlevsizleştirilmesi İhtimaline Karşı Sessiz Kalma, Sağlığına ve Hastanene Sahip Çık” pankartı açıldı. 

Yapılan basın açıklamasında; “Bizler FSM Hastanesi İnisiyatifi olarak bir araya gelen çeşitli kitle örgütleri ve STK’lar olarak diyoruz ki; FSM EAH’nin kapatılması, işlevsizleştirilmesi ya da hizmetlerinin daraltılmasına yönelik hiçbir uygulama ve girişimi kabul etmeyeceğiz. Kadın doğum ve çocuk kliniklerinin acilen tam kapasite ile hizmet verir hale getirilmesini istiyoruz. FSM EAH’ne yerinde ve yeniden yapılanma süreci hayata geçirilerek tüm üniteleri ile nitelikli, çağımıza uygun sağlık kompleksi işlevi kazandırılmasını talep ediyoruz. Bu doğrultuda bugünden itibaren bir imza kampanyası başlatıyoruz. Hastane önünde, meydanlarda, pazarlarda, parklarda, toplu ulaşım alanlarında imza masaları açacağız. Broşürler dağıtacağız. Tek tek ve toplu olarak sorunu halkımızla paylaşacağız. FSM EAH’ne sahip çıkacağız. Herkesin de sahip çıkmasını sağlayacağız” denildi.

Basın metni için tıklayınız.


Bu Haberi Paylaş!