Aile Hekimlerinden Sağlık Bakanlığı’na İstanbul Soruları


  • Haziran 01, 2017
  • 4125

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişikler, yıllık izinlerde yaşanan sorunlar başta olmak üzere, belirlenen gündemleri değerlendirmek amacıyla, 30.05.2017 Salı günü, saat: 18.00’da İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında toplandı.

Toplantıda görüşülen gündemler, yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar:

1.Sağlık Bakanlığı’nın , ‘Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" adıyla 16 Mayıs 2017 tarihinde çıkardığı yönetmelik değişikliği değerlendirildi:

AİLE HEKİMLİĞİ MECBURU HİZMETLE OLUR MU?

Başta İstanbul’da Aile Hekimliği birimlerine aylardır yapılan yerleştirme işlemlerine rağmen birimlerin boş kalması üzerine, yeni yönetmelik değişikliği ile ‘mecburi hizmet’ dayatması getirildi.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde dayatmayla hekim çalıştırmanın sorunları çözmediği; Toplum Sağlığı Merkezlerine(TSM) yapılan binlerce hekim atamaları sonrasında, TSM’de çalışan hekimlerin birinci basamak dışındaki uzmanlık alanlarına yöneldikleri hatırlatılarak, Aile Sağlığı Merkezlerinin aynı süreci yaşayacağı uyarısı yapıldı.

BİNASI, HEMŞİRESİ, NÜFUSU OLMAYAN AİLE HEKİMLİĞİ OLUR MU?

Aile Hekimlerini, binası olmayan, hemşiresi olmayan, nüfusu olmayan birimlerde, zorlu koşullarda, mesleki deneyimden yoksun bir şekilde zorunlu olarak çalıştırmak, hem meslektaşlarımıza hem de hizmet vereceği topluma fayda sağlamayacağı vurgulandı.

Aile Hekimlerine Kayıtlı Nüfusun 4000’lerin Üzerinde Olduğu İstanbul’da 2000 Kişiye Bir ‘Aile Hekimliği Birimi’ Açma Programı Nasıl Uygulanacak?

İstanbul’da mevcut Aile Sağlığı Merkezlerinin bir çoğu, derme çatma kiralık binalarda hizmet verirken, yönetmelik değişikliğiyle mevcudun iki katı ASM için Halk Sağlığı Müdürlüğü eliyle yeni binaların kiralanarak sorunun çözülmek istenmesi “yama politikası”dır, dendi.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunulacağı mekânların, “kamu imkânlarıyla, kamu binalarında, belli standartlar gözetilerek ve donanımları sağlanarak Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmasının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.” tespiti, yinelendi.

BİRİNCİ BASAMAK POPÜLİST POLİTİKALARLA KURBAN EDİLİR Mİ?

Uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile birlikte, kişiler Aile Hekimine elektronik ortamda kayıt işlemlerini yapabilecek. Böylece Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarına dayatmalarının, kayıtlı nüfusun eklenmesiyle daha da artacağı, birinci basamak sağlık hizmetlerinin niteliğinin daha da azalacağı dile getirildi.

AİLE PLANLAMASI NEREYE?

ASM’lerde Rahim İçi Araç(RIA) uygulama kriteri değiştirilerek, birinci basamak sağlık hizmet birimlerinde  ‘Aile Planlaması Hizmetleri’ni daha da geriletileceği vurgulandı.

KANSER TARAMALARI VE KRONİK HASTALIK TAKİPLERİ CİDDİYETLE YAPILMALI…

Sağlık Bakanlığı’nın Ödeme Yönetmeliği’nde yapacağı değişikliklerle, kronik hasta takibi ve kanser taramalarının, Aile hekimlerine kayıtlı nüfusun çokluğu da dikkate alınarak dâhil edilmemesi, birinci basamak sağlık hizmetlerinin görev ve sorumluluğunda bulunan bu hizmetlerin daha da değersizleşeceği vurgusu yapıldı. Yine Ödeme Yönetmeliği’ne dayanarak kayıtlı nüfusun düşürülmesiyle ücretlerde yapılacak azalmanın kabul edilemeyeceğini, mevcut enflasyon karşısında zaten eriyen ücretlerin daha da azalması durumunda her türlü meşru mücadelenin hayata geçirileceği uyarısı yapıldı.

ÜCRETSİZ İZİN HAKKIMIZ VE SÜRELERİ KISITLANAMAZ…

2.ASM sağlık çalışanlarının yıllık ve istirahat izinleri, vekâlet sistemine bağlı kılınarak ‘ücretli izin hakkı’ yıllardır hak olmaktan çıkarılmış, buna yönelik sağlık çalışanlarının hukuki mücadelesi sayesinde, izinleri düzenleyen yönetmelik maddesi, üst yargı tarafından iptal edilmişti. Sağlık Bakanlığı ise yargı kararı sonrasında, yıllık izin sürelerini 10 yıldan az çalışanlar için 20 güne indiren yasayı devreye sokmuş, ücretli izin hakkını ortadan kaldıran vekâlet zorunluluğunu devam ettirmişti. Hiçbir çalışma alanında kısıtlanmayan, temel insani haklardan olan ‘ücretli izin hakkı’nın evrensel bir hak olduğu; yıllık, istirahat, süt ve gebelik izinlerinin kısıtlanmasına yönelik dayatmalara karşı her türlü hukuki ve fiili mücadelenin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

KAYITSIZ NÜFUS NEREDE? KIZAMIK ve SU ÇİÇEĞİ İSTANBUL’DA SÜRERKEN ZORUNLU AŞI YASASI ORTADA YOK…

3.Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan’ın bir toplantıda 2 milyon kişinin aile hekimliği kaydının bulunmadığı, ancak yeni açılacak birimlere kayıtlarının yapılacağını söylediği aktarıldı. 

Halen İstanbul’da kızamık vakaları olduğu, suçiçeği vakalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı’nın aşının zorunlu olmasını içeren yasanın TBMM’den çıkarılması için ivedilikle harekete geçmesi, başta aşıyla önlenebilen salgınların ve hastalıkların önüne geçilmesi ve toplumun her kesiminin sağlık hakkı için kayıtsız nüfusun biran evvel birinci basamak sağlık hizmetlerinden faydalanması, bu amaçla komisyonun gerekli girişimlerde bulunulması kararlaştırıldı.

4.TTB Aile Hekimliği Kolu’nun, bir süredir başlattığı Kanser taramaları, defin nöbetleri ve sporcu sağlığı raporları ile ilgili çalışmaların ayrıntıları hakkında bilgi verildi.

5.Önümüzdeki döneme ilişkin örgütlenme ve hizmet içi eğitim programları görüşüldükten sonra toplantı sonlandırıldı.

 


Bu HABERİ Paylaş!