Barış Talebi Yargılanamaz, Tabip Odası Susturulamaz


  • Mayıs 09, 2017
  • 1735

 

Sağlık Bakanlığı’nın seçimler yoluyla ele geçiremediği İstanbul Tabip Odası’nı, dava fırsatçılığıyla teslim alma çabaları sürüyor.  Gezi direnişi sürecinde acil sağlık yardımına ihtiyaç duyan vatandaşlara “Bakanlığın iznini almadan” ilkyardım müdahalesi yapıldığı için açılmış olan dava halen sürerken, “İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu ve diğer organlarının görevden el çektirilmesi” talebiyle açılan yeni davanın ilk duruşması 9 Mayıs 2017, Salı günü Çağlayan Adliyesi 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. 

Duruşma öncesinde adliye önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. TTB Merkez Konseyi Üyeleri ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri, çok sayıda hekim “Barış Talebi Yargılanamaz, Tabip Odası Susturulamaz” çağrısıyla bir araya geldi. Basın açıklamasına ve duruşmaya meslek örgütü, demokratik kitle örgütü ve emekten yana  siyasi parti temsilcilerinden de yoğun katılım oldu.

Basın açıklamasında; emek meslek örgütü temsilcileri İstanbul Tabip Odası’nın yanında olduklarını ifade eden destek konuşmaları yaptılar.

Basın açıklamasını ise Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Melahat Cengiz kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada; “4 Eylül 2016 tarihinde emek meslek örgütlerinin çağrısı ile gerçekleşen İstanbul Barış Mitingi’nde barışa vurgu yapmamız nedeniyle meslek örgütümüz kara bir propagandaya hedef edilmekte, Sağlık Bakanlığı seçimlerle ele geçiremediği hekim iradesini fırsatçı bir dava girişimiyle teslim almayı amaçlamaktadır. Bu dava ile görevden alınması istenen kurul üyeleri, Anayasa’nın 135. Maddesi uyarınca kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası ile kuruluş ve görevleri düzenlenen Tabip Odası organlarına seçim yolu ile gelmiş hekimlerdir. Bu yasayla Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları organlarına verilen en temel görev; hekimlik mesleğinin, meslek ilkelerinin bireylerin sağlık hakkını koruyup gözetecek bir biçimde toplum ve birey yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak, mesleki deontolojiyi korumaktadır. Türk Tabipleri Birliği’nin savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğuna dair gerek insan hakları ve gerek sağlık hakkı bağlamında gerekse akademik bağlamda ortaya koyduğu çalışmalar dünyaya mal olmuştur. Türk Tabipleri Birliği’nin bu tutumu, 19-22 Ekim 2016 tarihlerinde Tayvan’da yapılan Dünya Tabipleri Birliği Genel Kurulu’nda dünya hekimleri tarafından tekrar güçlü bir şekilde dile getirilmiştir. Savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu, en temel insan hakkı olan yaşam hakkına yönelik en büyük tehdit olduğunu, savaş ve çatışma ortamlarında toplum sağlığından bahsedemeyeceğimizi güçlü bir biçimde ifade etmekten bir adım geri durmayacağız. Yaşam ve sağlık hakkı mücadelesinden ancak demokratik bir toplum düzeninde sonuç alınabileceğinin bilinciyle; emek, demokrasi ve barış mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” denildi.

Basın açıklamasının ardından duruşmaya geçildi.

Duruşma 9 Kasım 2017 tarihine ertelendi.

Basın açıklaması metni için tıklayınız.

Barış Talebi Yargılanamaz, Tabip Odası Susturulamaz

Barış Talebi Yargılanamaz, Tabip Odası Susturulamaz

Barış Talebi Yargılanamaz, Tabip Odası Susturulamaz

Barış Talebi Yargılanamaz, Tabip Odası Susturulamaz

Barış Talebi Yargılanamaz, Tabip Odası Susturulamaz

Barış Talebi Yargılanamaz, Tabip Odası Susturulamaz

Barış Talebi Yargılanamaz, Tabip Odası Susturulamaz

Barış Talebi Yargılanamaz, Tabip Odası Susturulamaz

Barış Talebi Yargılanamaz, Tabip Odası Susturulamaz


Bu Haberi Paylaş!