İşyeri Hekimleri Reçetelerinin Sözleşmeli Özel Eczanelerden Alınması İle İlgili İşlemler


  • Ağustos 18, 2010
  • 2391

 

İŞYERİ HEKİMLERİ REÇETELERİNİN
SÖZLEŞMELİ ÖZEL ECZANELERDEN ALINMASI
İLE İLGİLİ İŞLEMLER      25/02/2005
     SSK Sağlık Kurumlarının Sağlık Bakanlığı'na devri hastaları mağdur etmenin yanı sıra hekimlerde de bir çok hak kaybına yol açmaya aday. İşyeri Hekimleri'nin reçete yazma olanağını tamamen ortadan kaldıracak olan Genel Sağlık Sigortası uygulaması daha başlamadan SSK Hastaneleri'nin kapatılması ile ortaya çıkan yeni durum, işyeri hekimliği pratiğinde ciddi güncel sorunlar ortaya çıkarmış durumda. İşyeri hekimlerinin reçetelerinin ödeneceği protokolde yer almış olmakla birlikte bürokratik karmaşa, yönetim zaafiyati ve AKP Hükümeti'nin Sağlık Programı esas alındığında reçetelerin ödenmesi konusunun sorunlu olacağı belki bir süre sonra tamamen kaldırılacağı anlaşılıyor. Orta vadede hekimlerin bu haklarının da gasp edilmesini engelleyebilmek işyeri hekimlerinin gösterecekleri reflekse ve bu gibi sonuçları doğurması doğal olan "Sağlıkta Dönüşüm Programı"nı benimseyip benimsememelerine bağlı.
     Meslektaşlarımızın halen uygulanması gereken yasal prosedüre göre ödenmesi gereken reçetelerinde bürokratik engellerle karşılaşmamaları için uygulamaları gereken kurallar aşağıdadır. Bu karmaşanın ortadan kaldırılması yönündeki çabalarımız devam ederken aşağıdaki bilgilerin meslektaşlarımızın işlerini kolaylaştıracağını umuyoruz.
     İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu

     1 - REÇETE ÖN YÜZÜNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER :
     " Diploma numarası yazan İşyeri Hekimi Kaşesi bulunmalıdır.
     " İşyeri unvan ve adresinin belirtildiği işyeri kaşesi bulunmalıdır.
     " Protokol numarası bulunmalıdır.
     " Teşhis okunabilecek şekilde yazılmalıdır.
     " İlaçların kullanım dozu belirtilmelidir.
     " Reçete üzerinde yapılan karalama, düzeltme var ise bu bölüme işyeri hekimi tarafından imza ve kaşe vurulmalıdır.

     2 - REÇETENİN ARKA YÜZÜNDE BULUNMASI GEREKENLER :
     " Çalışanın kendi el yazısıyla adı ve soyadı bulunmalıdır.
     " Çalışanın adres ve telefon numarası bulunmalıdır.
     " Çalışanın imzası bulunmalıdır.

     3 - REÇETE İLE BİRLİKTE İSTENEN BELGELER :
     " Çalışanın sağlık karnesinin SSK bilgisayar sistemine girmiş olması gerekiyor.
     " Vizite kağıdı bulunmalıdır.
     " Nüfus cüzdanın ön ve arka yüzünün fotokopisi bulunmalıdır. (T.C. kimlik numarasının da belgelenmesi gerekmektedir.)
     " Sağlık karnesinin resimli önyüzünün fotokopisi (ikametgah adresi okunacak şekilde) bulunmalıdır.


Bu HABERİ Paylaş!