Aile Hekimlerine Hafta Sonu Sürprizi!


  • Ocak 07, 2017
  • 5103

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü,Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun oluşturduğu “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile birlikte Aile Hekimlerine mesai dışında 07.01.2017 Cumartesi günü 'apar topar' eğitimi düzenleniyor.

Söz konusu eğitimin yapılacağı, henüz resmi süreci bile doğru dürüst oluşturulmadan, eğitime sadece iki gün kala Aile Hekimlerine tebliğ edilmiştir.

Aile Hekimlerinin dinlenme günlerine denk getirilen, apar topar yapılmaya çalışılan eğitimlerin gerçekten amacına hizmet etmeyeceğini düşünüyoruz.

Bilindiği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99. maddesinde; “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir” denilmektedir. İşvereni devlet veya özel sektör olsa bile, ücretli olarak çalışanlara ilişkin uluslararası sözleşmeler düzenleyen Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün Türkiye tarafından da imzalanmış olan; 1935 tarihli 47 No.lu Sözleşme “40 Saatlik Çalışma Haftası Sözleşmesi” adını taşımakta ve çalışanların haftalık çalışma saatlerini 40 saat olarak belirlemektedir.

1977 tarihli ve 149 sayılı Sağlık Çalışanları Sözleşmesi’nin 6. maddesinin referansına göre de sağlık çalışanları açısından haftalık çalışma saati 40 saat olarak belirlenmiştir.

Aile Hekimlerinin, haftalık ve günlük normal çalışma saatlerinin üzerinde çalıştırılması, dinlenme hakkını ihlal etmektedir. Bilindiği gibi dinlenme hakkı; çalışanların yaşam ve sağlıklarının korunması ve geliştirilmesine hizmet etmektedir.

Hizmet içi eğitimlerin oldukça değerli olduğunu bilen, bir çok mesleki eğitim programının hayata geçirilmesi için ayrıca çaba içerisinde olan İstanbul Tabip Odası’nın, hizmet içi eğitim programlarının önceden planlanması ve uygulamasında çalışanlarla, emek ve meslek odalarıyla önceden görüşülerek katkılarının alınmasının; katılımcıların eğitim programıyla ilgili yeterli zaman önceden haberdar edilmesinin ve bu eğitimlerin, çalışanların yeterli dinlenme hakkı gözetilerek hayata geçirilmesinin yararlı olacağı düşüncesindeyiz.   

İstanbul Tabip Odası

 


Bu HABERİ Paylaş!