Aile Hekimlerinden Yeni Sağlık Bakanı’na Acil Çağrı!


  • Mayıs 26, 2016
  • 3422

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu’nun çağrısıyla, İstanbul’da ASM (Aile Sağlığı Merkezi) ve HASAM (Halk Sağlığı Merkezi)’larda  birinci basamak sağlık çalışanlarına fazla çalışma dayatmalarına karşı sürdürülen mücadeleyi gözden geçirmek, Sağlık Bakanı’nın değişimini değerlendirmek amacıyla, 24 Mayıs 2016 tarihinde, SES, Birlik Dayanışma Sendikası, İSTAHED,TAHUD İstanbul Şubeleri, Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Hakkan Hekimoğlu ve komisyon üyelerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

ASM/TSM ve HASAM’larda fazla çalışmaya karşı direnişimiz güçlü bir şekilde sürüyor,sürecek…

Birinci basamak sağlık hizmet alanında mücadele eden tüm STK’ların fazla, esnek, angarya çalışmaya karşı oldukları, ASM ya da HASAM’larda fazla çalışamaya karşı mücadele etmeye kararlı oldukları, tüm baskı ve tehditlere rağmen sağlık çalışanlarının haklarını korumaya, haftada 40 saati aşan, esnek zorunlu angarya çalışamaya izin vermeyeceklerini bildiren deklarasyon metninin önümüzdeki günlerde ilan edileceği bildirildi.

Olağandışı denetimlerde haklarımız

Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün, Cumartesi direnişini kırmaya yönelik olağandışı denetimleri baskı aracı olarak kullanmasının yasal olmadığı, bu durumla ilgili İstanbul Tabip Odası ve TTB’nin HSM ile görüşme gerçekleştirdiği, denetimlerin hukuki boyutunu ve Aile Hekimlerinin haklarını bildiren bir metnin İstanbul Tabip Odası tarafından hazırlandığı bilgisi verildi.

Sağlık Bakanı Sayın Akdağ’a “fazla çalışma ve cezalandırma uygulamaları son bulsun” acil çağrısı yapılacak… 

Sağlık Bakanlığı’na yeniden atanan Prof. Dr. Recep Akdağ ile başta ASM ve HASAM nöbetleri olmak üzere, birinci basamakta yaşanılan sorunların görüşülmesi için acilen randevu talep edilmesi, ilçelerde yapılan toplantıların artırılması, fazla, esnek angarya dayatmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettirileceği vurgusu yapıldı.

İstanbul Tabip Odası
Aile Hekimleri Komisyonu


Bu HABERİ Paylaş!