Aile Hekimleri ASM-HSM’lerde Fazla Çalışma Dayatmalarına İzin Vermeyecek!


  • Mayıs 04, 2016
  • 5251

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, İstanbul’da ASM (Aile Sağlığı Merkezi) ve HSM (Halk Sağlığı Merkezi)’lerde  birinci basamak sağlık çalışanlarına fazla çalışma dayatmaları, baskı  ve yıldırma uygulamalarını değerlendirmek amacıyla 3 Mayıs 2016 tarihinde SES, Türk-Sağlık Sen, Birlik Dayanışma Sendikası yöneticileri, İSTAHED ilçe temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıya, Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Hakkan Hekimoğlu, Komisyon Eş Başkanı Dr. Hatıra Topaklı, TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı, Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç, Hukuk Büromuzdan Av. Oya Öznur da katıldı.

İstanbul’da direnişi kırmaya yönelik baskılar işe yaramıyor…

İstanbul’da ASM sağlık çalışanlarının Cumartesi nöbetlerine  %60 oranında gitmemesi üzerine Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ASM sağlık çalışanlarının Cumartesi ASM ve bazı ilçelerde açılan HSM nöbetlerine gidilmesi için çeşitli toplantılar yaptığı, bu toplantılarda çalışanları sözleşme feshiyle tehdit ettiği, buna rağmen direnişin devam ettiği dile getirildi.

Denetleme yetkisini baskı amaçlı kullanmak çaresizliktir…

Sağlık Bakanlığı, Cumartesi fazla çalışma dayatmalarına karşı sürdürülen direnişi kırmak için cezaları 5 puandan 20 puana çıkarmış, sözleşme feshi sınırını 100’den 200’e çıkarmış, ASM’lerde özel toplantılar yapmaya başlamış, buna rağmen direnişi kıramayınca bu defa denetim yapma yetkisini amacı dışında kullanmak suretiyle ASM sağlık çalışanlarına mobbing düzeyinde baskı yapmaya başlamıştır.

Denetimlerin baskı amacıyla kullanılmasına izin vermeyeceğiz…

Kamu yöneticilerinin, her ne ad altında olursa olsun denetim yetkisini amacı dışında uygulayarak, sağlık çalışanlarının mücadelesini bastırma gayesiyle kullanması kabul edilemez.

ASM denetimine gelen kişilerin, denetleme yapma yetkisinin olup olmadığı sorgulanmalı, yapacağı denetimin hangi gerekçelere dayandırdığını söylemesi, olağandışı denetlemelerin çerçevesinin belli ve gerekçesinin açık olması gerektiği, uygunsuz tutanaklara şer konulması yasa ve yönetmelik dışında uygulamalara izin verememesinin önemi vurgulandı. Denetlemelerin istismar edilmesini önlemek amacıyla bir algoritmanın hazırlanması kararlaştırıldı.

Açılan yeni birimlere kimse başvurmuyor…

Aile Hekimlerinin, Sağlık Bakanlığı’nın İstanbul ve İzmir’de açmış olduğu ASB pozisyonlarına ilgi göstermediği, aksine hekimlerin sistemden kaçmaya başladığı bir dönemde, kendi mesleğini en iyi şekilde sürdürmeye çalışan aile hekimlerinin haklarını savundukları gerekçesiyle işten atmayla tehdit edilmesi, bir yandan 10 bin Aile Hekimine ihtiyaç var denilmesi anlaşılır gibi değil.

Fazla çalışma dayatmalarına ve sözleşme fesihlerine karşı tüm STK’lar ve birinci basamak sağlık çalışanları olarak direnmekte kararlıyız…

Birinci basamak sağlık hizmet alanında mücadele eden tüm STK’ların fazla, esnek, angarya çalışmaya karşı oldukları, ASM ya da HSM’lerde fazla çalışamaya karşı mücadele etmeye kararlı oldukları, tüm baskı ve tehditlere rağmen sağlık çalışanlarının haklarını korumaya, haftada 40 saati aşan, esnek zorunlu çalışamaya izin vermeyeceklerini her fırsatta dile getirdiklerini belirtilerek, bu amaçla bir kez daha ortak metin hazırlanıp kamuoyu ile paylaşılması kararlaştırıldı. 

İstanbul Tabip Odası
Aile Hekimleri Komisyonu


Bu HABERİ Paylaş!