10. Yılında Aile Hekimliği; Dikiş Tutmayan Sağlık Sisteminde Yama İşe Yarar Mı?


  • Nisan 12, 2016
  • 5427

“Atı zorla suyun başına götürebilirsiniz, zorla su içiremezsiniz” Aile hekimliğinde HASAM yaması. Dikiş tutmayan sağlık sisteminde yama işe yarar mı? “HASAM veya HSM” neyi çözer? (ASM+TSM Parçası = nöbet) diyen Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası,  Pratisyen Hekimlik Derneği 12 Nisan 2016 tarihinde odamızda bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın Açıklamasında Odamız Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Dr.Samet Mengüç, TTB İkinci Başkanı Prof.Dr.Raşit Tükel, TTB Merkez Konsey üyesi Dr.Hüseyin Demirdizen, Pratisyen Hekimlik Derneği Başkanı Dr.Selma Okkaoğlu ve Odamız Pratisyen Hekimlik Komisyonu adına Dr.Rıdvan Yılmaz katıldı. 

Basın açıklamasında ilk sözü Dr.Raşit Tükel aldı; “2005 yılında başlayan 2009-2011 yılına kadar süren Birinci Basamakta bir dönüşüm yaşanmakta. Yapılan düzenlemelerle yaz-boz tahtasına dönüştürüldü. En son olarak HASAM olarak karşımıza çıkan düzenleme, var olan sorunlara yeni sorunlardan başka karşımıza bir şey çıkartmıyor. Bu sistem hekimler arasında rekabete yol açmakta. Ekip çalışması ortadan kalktığı bir sistem” dedi.

Dr.Tükel’in ardından Dr.Okkaoğlu  basına sağlık ortamında yaşanılanlarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. 

Dr.Demirdizen ise; “yasal  mevzuatı doğru düzgün oluşturmayan halk sağlığı merkezlerinde, ayrı yapıları aynı bina içerisinde toplayarak bütüncül sağlık hizmeti verildiğini göstermek istiyorlar. Gördüğümüz şey aslında bu parçaları bir araya getirerek nöbet sistemi oluşturulmak istenmektedir” dedi. 

Basın açıklaması için tıklayınız

Sunum için tıklayınız

 


Bu HABERİ Paylaş!