Dr. Cengiz Çetin anısına bu yıl 4. sü yapılan "Asistan Tez Yarışması" Sonuçlandı.


  • Ağustos 18, 2010
  • 2961

DR. CENGİZ ÇETİN ASİSTAN TEZ YARIŞMASI

  İstanbul Tabip Odası, 27 Temmuz 1998 yılında İstanbul Tıp Fakültesi
Sualtı ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı�nda meydana gelen elim kazada yaşamını yitiren meslektaşımız Dr. Cengiz Çetin (13.8.1973 - 27.7.1998) anısına,
1999 yılından bu yıl 4. sü yapılan "Asistan Tez Yarışması" sonuçlandı..

Prof. Dr. Emine Kökoğlu, Prof. Dr. Şahika Yüksel, Prof. Dr. Şamil Aktaş, Prof. Dr. Nafiz Bilsel, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Doç. Dr. Sibel Kalaça, Doç. Dr. Selim Erentürk ve Doç. Dr. Tülay Erkan'dan oluşan jüri:

Dr. Ejder Akgün Yıldırım'ın "Atrial natriüretik peptidin kronik immobilizasyon stresi ile oluşturulmuş anksiyete üzerine etkisi" başlıklı tezini 1.'liğe

Dr. Elif İşbilen'in "Preeklamptik olgularda ACE gen polimorfizmi ve hiperhomosisteinemi ile bağıntısı" başlıklı tezini 2.'liğe

Dr. Burçak Tümerdem'in "Radyasyonlu zemine uygulanan deri greftinin canlılığı ve yara iyileşmesi üzerine hiperbarik oksijen tedavisinin etkisi" başlıklı tezini 3'lüğe

Ayrıca Jüri üyelerinin kararıyla Dr. Sibel Yirmibeşçik "Kolorektal nöroendokrin tümörlerinde prognoz anjiyogenez ve metalloproteinaz ekspresyonunun değerlendirilmesi" ve

Dr. Jale Belkan "Taurinin ateroskleroz oluşturulan tavşanların plazma ve dokularında lipit düzeyleri üzerine etkisi" tezleri ile mansiyon ödülüne değer bulunmuştur.

Dereceye giren meslektaşlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Ayrıca yarışmaya katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.


Bu HABERİ Paylaş!