Asistan Hekimler Okmeydanı EAH’de Basın Açıklaması Gerçekleştirdi


  • Aralık 08, 2015
  • 6446Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimleri son aylarda düşen ek ödeme ve eğitim sorunlarını dile getirmek üzere bir basın açıklaması düzenlediler.

Asistan hekimler 9 Aralık 2015 günü 12.30’da Hastane Eski Başhekimlik binası önünde “Güvenli Bir Gelecek İçin Emeğimize, Toplum Sağlığı İçin Eğitimimize Sahip Çıkıyoruz” pankartı arkasında buluştular.

Basın açıklamasına Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ozan Toraman katıldı. İstanbul Tabip Odası’nın asistan hekimlerin mücadelesine desteğini ifade eden Dr. Ozan Toraman “Birlikte ve dayanışma içinde olduğumuzu gördüğüm için mutluyum. Biz haklarımızı istiyoruz. Eğitim hakkı, döner sermaye ödemelerine ilişkin mücadele eden asistan hekimlerin yanındayız, biraradayız” dedi. Döner sermayedeki gelir düşüşüne değinen Dr. Toraman Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı hesaplarında tespit ettiği 830 Milyon TL açığın nereye gittiğinin açıklanmasını ve bu yolsuzluğun hesabının verilmesini de talep etti.

Asistan hekimler adına açıklamayı İstanbul Tabip Odası Hastane Temsilcilerinden Dr. Samet Arslan okudu. Açıklamada; “Bizler, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimleri olarak İstanbul’un en yoğun hastanelerinden birinde her geçen gün artan iş yoğunluğunda ve güvensiz bir ortamda çalışmaktayız. Asıl amacı eğitim olan asistanlık yıllarımızı, performans sisteminin bizlere dayattığı şartlar altında sürdürmekteyiz. Son yıllarda Sağlıkta Dönüşüm adı altında; çalıştığımız kadar kazanacağımız vaadi ile getirilen performans sisteminin; aslında sağlık çalışanlarının hakkına göz diken, biz hekimleri para kazanma uğruna mesleki etik ilkelerden uzaklaştırıp tüccar mantığı ile düşünmeye zorlayan, sağlık kurumlarını ise ticarethanelere dönüştüren bir sistem olduğu her geçen gün daha da gözle görünür hale gelmiştir” denildi.

Yaşanan sorunun Okmeydanı EAH’ye özgü olmadığının, İstanbul’daki birçok büyük hastanede yaşandığının vurgulandığı açıklamada talepler ise şöyle sıralandı:

1- Sabit ek ödemenin 2 katına çıkarılarak genel bütçeden karşılanması ve emekliliğe de yansıtılması için bir an önce gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,

2-
Eğitim müfredatımızın çekirdek eğitim programına göre düzenlenerek; haftanın iki yarım gününün eğitime ayrılması, ve belirli aralıklarla asistan komisyonunun belirleyeceği şekilde ortak eğitim oturumlarının buna entegre edilmesi,

3- Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından gözetilen kurallar çerçevesinde; asistan hekimlerin sağlık hizmeti sunumunun, uzman ve eğitim kadrosu gözetiminde sağlanması,

4- Yıldızlı poliklinik adı altında asistanların tek başlarına poliklinik hizmeti vermesinin önüne geçilmesi,

5- 6331. sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda belirtilen maddeler uyarınca; çalışan sağlığı ve güvenliğinin sağlanarak, sağlık çalışanlarına şiddet olaylarının engellenmesi,

6- Tüm kliniklerde elektronik kartlı geçiş kapılarının yapılması,

7- Pediatri acil kliniğinde triaj-muayene ve gözlem bölümlerinin ayrılması ve gerekli noktalara elektronik kartlı geçiş sistemi ve yeni güvenlik noktalarının yapılması,

8- Dahiliye ve Anestezi yataklı kliniklerde nöbet saatlerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi bakımından tıbbi sekreter görevlendirilmesi,

9- Erişkin acil kliniğinde; doktor odalarının temel ihtiyaçların karşılanabileceği nitelikte yeniden tesis edilmesi,

10-
Günde yaklaşık 1000 civarı hasta bakılan acil yeşil alan muayene alanlarında hasta giriş çıkışının düzenlenmesi ile ilgilenecek personel görevlendirilmesi.

Açıklamanın sonunda bu talepler yerine getirilmediği takdirde süresiz iş bırakma eylemi yapılacağı belirtildi.

Ardından hemşireler adına söz alan İrfan Yılmaz ise bu haksızlığa karşı birlikte mücadele edeceklerini vurguladı. Dişhekimleri adına konuşan Dt. Tülin Sönmezgil ise verdikleri sağlık hizmetinin hakkedilen karşılığının geri döndüğü ortamlarda, nitelikli sağlık hizmeti vermek istediklerini, seslerini duyurana dek talepleri dile getireceklerini söyledi.

Yapılan açıklamanın ardından A Blok önüne dek “Sermaye döner hekim dönmez”, “Hekimiz Hakkımızı Söke Söke Alırız” sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştiren asistan hekimler eylemlerini burada sonlandırdılar.

Basın metni için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!