Asistan Hekimlere İki İyi Haberimiz Var


  • Ağustos 20, 2015
  • 3322

Değerli meslektaşımız,

Sizin gibi tüm uzmanlık öğrencisi (asistan hekim) meslektaşlarımızı etkileyen iki önemli gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

İlki...

Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin "Beyin ve Sinir Cerrahisi” ve "Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji” kliniklerinin "uzmanlık eğitimi verilebilmesi için gerekli asgari standartları karşılamadıkları" gerekçesiyle, eğitim yetkisinin 6 aylık bir süre için askıya alınmasına karar verdi. Bu kliniklerde eğitimlerini sürdüren meslektaşlarımız eğitimlerine başka eğitim hastanelerindeki nitelikli kliniklerde devam edecekler.

İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği olarak, daha önce Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Servisi asistan hekimleri için yaptığımız gibi gerek başvuru, gerek TUK incelemesi ve karar sürecinde TUK'a başvuran genç meslektaşlarımızın yanında olduk. Sürecin sorunsuz işlemesi, yeni kliniklerinde de uzmanlık eğitimlerinin sorunsuz devamı için yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Eğer kliniğiniz ve eğitim programınızın uzmanlık eğitimimiz için yeterli olmadığını düşünüyorsanız, lütfen bize ulaşın, eğitim hakkınıza sahip çıkmak için elinizdeki seçenekleri konuşalım ve eğer TUK'a başvurmayı düşünüyorsanız, sürecin takipçisi olalım.

İkincisi...

Asistan hekimlerin uzmanlık eğitiminden sayılmayacak işlerle görevlendirilemeyeceği net olarak Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Tüzüğü'nde belirtilmiş olmasına karşın asistan hekimler "acil serviste personel eksikliği” gerekçe gösterilerek "kapı”, "karantina”, "triyaj” nöbeti tutmaya zorlanıyor.

Bu konuda İstanbul Tabip Odası avukatları Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin uygulamasına karşı kazandıkları davanın ardından, bu ay Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne karşı açtıkları davayı da kazandılar.
İstanbul Tabip Odası olarak alandışı acil nöbeti dayatmalarına dönük taleplerinizin yanında olacağımız gibi, tüm eğitim hastanelerdeki bu hukuk dışı uygulamalara son verilmesi için girişimlerimizi yoğunlaştıracağız.

Tıp eğitiminin ve asistan hekim haklarının korunmasını mesleki değerlerimizin ve toplum sağlığının korunmasının bir parçası olarak görüyor, sizleri eğitimimize, mesleğimize, geleceğimize sahip çıkmak için bizimle beraber yürümeye çağırıyoruz.

İSTANBUL TABİP ODASIBu HABERİ Paylaş!