Birinci Basamak Sağlık Çalışanları 20-21-22 Mayıs 2015 Tarihlerinde Ve Cumartesi Günleri Hizmet ÜRET(e)MEYECEK!


  • Mayıs 14, 2015
  • 3265Sağlık Bakanlığı'nın, Aile Hekimleri ve diğer birinci basamak sağlık çalışanlarını işten atma tehdidine karşılık, meslek odaları, sendika ve dernekler, birinci basamak sağlık hizmet alanında, 20-21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleştirecekleri iş bırakma eylemine ilişkin ayrıntıların kamuoyu ile paylaşılması amacıyla tüm yurtta eş zamanlı olarak 14 Mayıs 2015 Perşembe günü saat 12.30’da yapılması kararı alınan basın açıklaması  İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında gerçekleştirildi.

Basın açıklamasına, Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakkan Hekimoğlu, Aile Hekimleri Komisyonumuz Eş Başkanı Dr. A. Erdal UĞURLU, SES İstanbul Şubeleri adına Erdal Güzel,  SES Aksaray Şubesi ve Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi’nden Dr. Selma OKKAOĞLU ve Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası’nı temsilen Dr. Mehmet SUÖZÜ katıldı.

Dr. Selma OKKAOĞLU tarafından okunan basın açıklamasında;

Birinci basamak sağlık çalışanları, Cumartesi günleri fazla çalışmaya kaynaklık eden yasal düzenlemelerin ve iş güvencesini tamamen ortadan kaldıran, çalışma koşullarını ağırlaştıran, tahammülsüz kılan ödeme ve sözleşme yönetmeliğinin tamamen geri çekilmesini talebiyle 20-21-22 Mayıs günleri iş üretmeyecektir. Haklı taleplerin kamuoyu ile paylaşılması, karşılık bulması için çaba içinde olan birinci basamak sağlık çalışanlarının, haklarını korumak için uyarı niteliğinde iş bırakma eylemi yapma dışında çaresi kalmamıştır. Cumartesi günleri ASM’lerini açmayarak direnişlerini devam ettirecek, talepleri kabul görene dek eylem ve etkinliklerini kararlılıkla sürdürecektir” dedi.

Basın açıklaması metni için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!