Baskılara Karşı İş Bırakmalar Kapıda, SES 11 Şubat’ta İş Bırakma Çağrısı Yaptı


  • Ocak 22, 2015
  • 3411İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu esnek ve fazla çalışmaya karşı başlatılan mücadele sürecini değerlendirmek, bundan sonraki süreci planlamak amacıyla 20 Ocak 2015 tarihinde toplandı.

Toplantıya Genel Sekreterimiz Dr. Samet Mengüç, Yönetim Kurulu Üyemiz Dr.Hakkan Hekimoğlu, Komisyon Eşbaşkanları Dr.Hatıra Topaklı ve Dr.Erdal Uğurlu, TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütmesinden Dr.Fethi Bozçalı, Dr.Recep Koç, SES Şişli Şube Başkanı Fadime Kavak ve diğer komisyon üyeleri katıldı.

Toplantıda;

1.Sağlık Bakanlığı’nın tüm tehditlerine rağmen İstanbul’da ASM ve TSM çalışanlarının Cumartesi 'nöbet' adı altında uygulanan fazla çalışmaya yüksek oranda gitmediği, ASM’lerin açılmadığı, asil ve yedek nöbetçilerin ASM’lere çoğunlukla gitmediği tespiti yapıldı.

2.Bundan sonraki haftalarda İstanbul’da ve tüm yurtta çalışanların hakları için yaptıkları mücadeleyi büyütecekleri değerlendirmeleri yapıldı.

3.18 Ocak 2015 tarihinde TTB’nin çağrısıyla Ankara’da birinci basamak sağlık örgütlerinin katılımıyla Cumartesi eylemlerinin değerlendirildiği toplantının ayrıntıları paylaşıldı, alınan kararlar değerlendirildi.

4.SES İstanbul Şubeleri adına toplantıya katılan SES Şişli Şube Başkanı Fadime Kavak, SES’in 11 Şubat 2015 tarihinde birinci basamakta fazla ve esnek çalışmaya karşı bir günlük grev kararı için çalışma başlattığını, bu amaçla hazırlanan broşürlerin işyerlerine dağıtıldığını, hedeflerinin 11 Şubat 2015’te tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte birinci basamakta başlatılan mücadeleyi sahiplenmek, büyütmek olduğunu, destek çağrılarını herkese yaptıklarını anlattı.

5. Katılımcılar, Sağlık Bakanlığı’nın başarıyla sürdürülen direnişi kırmak için giriştiği savunma istemlerinin karşısında TTB’nin savunma metni oluşturduğunu, baskılar karşısında sadece hukuki değil fiili mücadeleyi de yükselteceklerini, yasal ve meşru bir hakkın baskı altına alınamayacağını, Cumartesi günleri onurlu bir mücadele yürüttüklerini, hak arama özgürlüklerini kullandıklarını dile getirdiler.

Toplantı 3 haftadır başarıyla sürdürülen eylemler pasta kesilerek kutlamayla sona erdirildi.


Bu HABERİ Paylaş!