Asistan Hekim Komisyonu Aralık Ayı Toplantı NotlarıHer ayın 2. Salı günü gerçekleştirilen İstanbul Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu toplantısı, Aralık ayı toplantısını 9 Aralık 2014 Salı günü Cağaloğlu binasında gerçekleştirdi.

Komisyon bu ay  Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistanlarının katılımıyla  toplandı ve Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan grevine ilişkin hazırlık süreci ve ihtiyaçlar beraber değerlendirilerek Whatsapp grubu üzerinden hastane asistanlarıyla paylaşıldı.

Toplantıda;

29 Kasım tarihinde gerçekleşen, TTB asistan ve genç hekimler kolu toplantısındaki gündemler ve alınan kararlar paylaşıldı.

Yüksek riskli işyeri statüsünde olan hastanelerdeki başta hekime dönük şiddet olmak üzere yaşanan işçi sağlığı ve güvenliği sorunları ile ilgili bir panel yapılmasına, bu amaçla; Asistan Hekimler Açısından Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Panel’inin, 24 Aralık 2014 tarihinde, Dr. Hasan OĞAN ve Dr. Coşkun CANIVAR’ın katılımıyla gerçekleştirilmesine,

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistanlarının talebi üzerine, 26 Aralık 2014 tarihinde Erenköy RSHH’nde bir toplantı yapılması için hastane ile yazışma yapılmasına,

Bir sonraki toplantının, 13 Ocak 2015 tarihinde yapılmasına karar verildi.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası