Bakırköy Ruh Sinir EAH Asistanları Emeklerine ve Eğitim Haklarına Sahip Çıkıyor


  • Aralık 13, 2014
  • 3386

Bakırköy Ruh ve Sinir EAH asistanları birlik oldu, emeklerine ve eğitim haklarına sahip çıkıyor.  15 Aralık 2014 Pazartesi sabah saatlerinden itibaren  gelebilen asistan arkadaşlarımızı Bakırköy'e destek vermeye, gelemeyenleri oradan yükselecek sese kulak vermeye ve yükseltmeye çağırıyoruz.

Bakırköy Ruh ve Sinir EAH Asistan Hekimlerinin çağrı duyuru ve çağrısı aşağıda bilginize sunulmuştur.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistan Hekimlerinden Duyuru

12 Aralık 2014


Basına ve kamuoyuna,

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimleri olarak 10 Aralık'ta kamuoyuyla paylaştığımız eylemliliğimiz, üç gündür hastane yönetimi ve bağlı bulunduğumuz birliğin genel sekreteriyle yaptığımız yoğun görüşmeler sonunda birçok talebimizle ilgili somut kazanımlar sağlamış ve kazanmaya yaklaşmış durumda.

Bugün itibariyle gelirimizin artmasına yönelik bir çözüm önerisini edinmiş; asistan hekimler olarak polikliniklerde " hizmet veren " kimliğini bırakıp " eğitim alan" kimliğine yakışır şekilde çalışma hakkımızı, nöbet ertesi izin hakkımızı, eğitimlerin mesai saatleri içerisine çekilmesinin sözünü almış; asistan hekimlerin klinikler içi dengeli dağılımını, nörolojide asistan hekimlerin angaryasına dönüşmüş işlerin ortadan kaldırılmasını veya yeniden düzenlenmesini sağlamış bulunuyoruz.

Yakın dönemde hastanemizde beyin cerrahisi asistanlarının yaşadığı, yakın gelecekte birçok klinikte yaşanabilecek eğitim amaçlı olduğu iddia edilen ancak pratikte asistan hekimlerin işgücü olarak kullanılmalarıyla sonuçlanan hastaneler arası protokolün bozulmasına yönelik kararın alınması ve yukarıda bahsettiğimiz kazanımların resmiyete dökülmesi için 15 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 08.00'de başhekimlik binasının önünde nöbetimiz başlayacak. Başhekimliğimizin müzakereler boyunca gösterdiği uzlaşmacı ve yapıcı tutumun, taleplerimizin tümünün karşılanmasıyla tamamlanacak olan bu süreçte, verilen kararların ivedilikle uygulamaya konması noktasında da sürmesini bekliyoruz.

En nihayetinde hastalarına daha nitelikli hizmet veren hekimlerin yetişmesine vesile olmasını umduğumuz bu süreç boyunca halkımızın da desteğine ve anlayışına ihtiyacımız olacak.

Bu eylemliliğin nereye evrileceğini zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz. Taleplerimizin 15 Aralık'ta veya sonrasında karşılanmasının bizim için bir sonuç değil, bir başlangıç olacağının farkındayız. Bu doğrultuda alınan kararların uygulanabilirliğini takip edecek, her an harekete geçmeye hazır olacağız.

TTB ve İstanbul Tabip Odası'na, Türkiye Psikiyatri Derneği'ne, yanımızda olan meslektaşlarımız, hocalarımız ve tüm sağlık çalışanlarına, ek olarak 2 gündür harekete geçmiş olmalarıyla yanımızda olduklarını hissettiren ve bugün yazılı bir açıklama yaparak bunu kamuoyu ile paylaşan çalışma arkadaşlarımız BRSHH Psikiyatri uzman hekimlerine çok teşekkür ederiz. Destekleriniz bizi büyüttü, cesaretlendirdi. Hakkımızı savunurken Bakırköylü olmanın ne demek olduğunu hatırlamak, diğer taraftan sadece Bakırköy'den ibaret olmadığımızı hissetmek onur verici... Birlikte kalmaya devam !

Uğradıkları mobbing nedeniyle iş bırakan Gaziantep Üniversitesi Radyoloji Kliniği asistan hekimlerinin yanındayız !

" Düşünme değil, eylem vakti ! "

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistan HekimleriBu Haberi Paylaş!