Eyüp, Nöbetlere ve Uzun Çalışmaya Geçit Vermeyecek!


  • Kasım 04, 2014
  • 2978İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonumuzun ‘7x24 çalışmaya razı olmayacağız’ adıyla düzenlediği bölge toplantılarına Eyüp’te devam edildi.

Eyüp toplantısı 31 Ekim 2014 tarihinde Güzeltepe ASM’de gerçekleştirildi.

Komisyonumuz adına toplantıya katılan Dr. Ece Gürgüt, ASM çalışanlarına hastane acillerinde yazılan nöbetlerin çalışanların kararlı mücadelesiyle boşa çıkarıldığını, Sağlık Bakanlığı’nın ASM ve TSM’lerin hafta sonu açık tutularak, ASM çalışanlarına uzun çalışma sürelerini dayatmak istediğini ancak birinci basamak sağlık çalışanlarının temel çalışma haklarını korumak için birlikte karşı durduğunu, şu ana kadar başarılı bir mücadele hattı oluşturduğunu dile getirdi.

Toplantıya katılan ASM çalışanları, esnek mesai, hafta sonu ASM’lerin açılması ile ilgili görüşlerini dile getirerek, bu dayatmalara karşı direneceklerini, bunun örgütlenmesi için çaba içinde olacaklarını belirttiler.
Hastane ve defin gibi haksız ve hukuksuz görevlerin kabul edilmemesi, bu konuda kararlı olmak gerektiği vurgulandı.

Bu yıl yenilenecek sözleşmelerle ilgili Tabip Odası ve diğer dernek, sendikaların birlikte hazırlık yaptıkları, alınacak kararlar doğrultusunda sürecin örgütlenmesinde üstlerine düşen görev ve sorumluluğun yerine getirileceği anlatıldı.

Toplantının gerçekleştirilmesinde ve yürütülmesinde sorumluluk alan Aile Hekimleri Komisyonu üyemiz Dr. Egemen Emre, Tabip Odası, sendika ve derneklere üye olmanın, komisyonlarda çalışmanın öneminin, bundan sonraki sürecin daha iyi örgütlenmesi için şart olduğunu vurgulayarak, 15 Kasım 2014 tarihinde yapılacak Aile Hekimleri Forumu’na aktif katılım çağrısıyla toplantı sonlandırıldı.


Bu HABERİ Paylaş!