Yedikule Asistanları Buluştuİstanbul Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu tarafından gerçekleştirilen “Asistan hekimler buluşmaları” başlıklı toplantıların birisi daha gerçekleştirildi. 21 Ekim günü Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari Bina Konferans Salonu’nda bir araya gelen asistan hekimler; Özlük hakları, hekime yönelik şiddet, eğitim ve yabancı uyruklu hekimlerin hakları konusunda uzun ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiler.

Toplantıya İstanbul Tabip Odası adına yönetim kurulu üyeleri Dr. Dilek Kanmaz ve Dr. Ozan Toraman’da katıldı. Dr. Dilek Kanmaz’ın Tabip Odası’nın hekimler için önemini aktardığı açılış konuşmasının ardından Dr. Ozan Toraman asistanların özlük ve eğitim hakları konusunda yürüttükleri mücadeleleri ve kazanımlarını aktardığı bir sunum gerçekleştirdi. Hem sunum sırasında hem de sunumun ardından Yedikule asistanların sorunları ve çözüm yolları konuşuldu.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası