Aile Hekimlerine Getirilen Nöbet Uygulaması Çerçevesinde Oluşturulan Nöbet Listelerine İlişkin Bilgi Notu


  • Mayıs 22, 2014
  • 3272

Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları için, 6514 sayılı Torba Yasa ile “ayda asgari sekiz saat” nöbet uygulaması getirilmiş; nöbetin usul ve esasları ise, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 09.04.2014 tarih ve 2014/12 sayılı Genelge ile ilan edilmiştir.

Genelge’nin ardından, İstanbul’da Haziran ayı için ilk nöbet listeleri oluşturulmuş ve aile hekimlerine tebliğ edilmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda, nöbet listesi tebliğ edilmek istenen aile hekimlerinin aşağıdaki şerhi yazarak tebliğ almasını ve hazırladığımız itiraz dilekçesini de ekinde sunmalarını öneriyoruz:

“Ekli dilekçemde belirttiğim nedenlerle, nöbet görevlendirmesine itiraz ettiğimi ve hukuka açıkça aykırı olan bu işlemi kabul etmediğimi bildiririm.

Nöbet listelerinin tebliğ edilmemesi, örneğin elektronik posta yoluyla gönderilmesi veya bundan sonra tebliğ edilecek yazılarda Hukuk Büromuzla irtibat halinde olunmasının yararlı olacağı düşüncesindeyiz.


21.05.2014
İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu


İtiraz dilekçesi için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!