ASM Çalışanları Acil Nöbet Dayatmalarına Karşı 29 Nisan’da Eylem Kararı Aldı!


  • Nisan 16, 2014
  • 3499Sağlık Bakanlığı, 6514 sayılı ASM çalışanlarına kamu hastaneleri acillerinde ve 112 istasyonlarında  ayda en az 8 saat nöbet tutmayı öngören yasaya dayanarak 9 Nisan 2014 tarihinde acil nöbetlerin uygulama şeklini belirleyen bir genelge yayınlamıştı.

ASM (Aile Sağlığı Merkezi) çalışanları, İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonumuzun çağrısıyla acil nöbet genelgesini görüşmek, genelgenin yaşama geçirilmemesi için yapacakları  belirlemek amacıyla 15 Nisan 2014 tarihinde Odamız Cağaloğlu binasında olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Odamız Yönetim Kurulu üyesi Dr.Fethi Bozçalı’nın kolaylaştırıcılığında yapılan toplantıya, birinci basamak sağlık hizmet alanında çalışanların örgütlü oldukları kurumlardan “ İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED), Pratisyen Hekimlik Derneği (PHD), Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD), Sağlık Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Aksaray ve Şişli Şubesi, Aile Sağlığı Elemanları Derneği (İSTASED) ,Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası temsilcileri, Odamız Aile Hekimleri Komisyonu ve Pratisyen Hekim Komisyon üyeleri” katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Oda Başkanımız Prof. Dr. Taner Gören, ASM çalışanlarına haksızca dayatılmak istenen acil nöbetlere karşı verdikleri mücadelenin yanında yer aldıklarını, birinci basamak hekimlerinin kararlı duruşlarıyla başarılı olacaklarına inancının tam olduğunu ifade etti.

Odamız Hukuk Bürosundan Av. Hazal Pekşen, genelgenin ayrıntıları hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra katılımcıların sorularını yanıtladı. Genelgenin TTB tarafından dava edileceğini, genelgenin iptali için hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.

Toplantıya katılan kurum temsilcileri ve ASM çalışanları, bakanlığın acil nöbet dayatmalarına karşı kararlı bir direniş göstereceklerini, birinci basamak sağlık hizmet alanı dışında dayatılan hiçbir görev ve sorumluluğu kabul etmeyeceklerini, hem sağlık çalışanlarının hakları açısından, hem de toplum sağlığına zarar verecek uygulamaların karşısında mücadele etmeye kararlı olduklarını, bu amaçla 29 Nisan 2014 Salı günü saat 14.00‘da  “acil nöbetlerini” tutmayacaklarını gerekçeleriyle birlikte anlatan dilekçelerini sunmak üzere İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü önüne gideceklerini belirttiler.

Toplantının son bölümünde;

-       Suriye’de yaşanan savaş sonucu sağlık hizmetlerinin çökmesiyle birlikte Polio vakalarının göründüğü,
-       Bağışıklama faaliyetlerinin yapılamadığı,
-       Ülkemize Suriye sınırından onbinlerce insanın kontrolsüz giriş-çıkış yaptığı,
-       Vahşi polio virüsünün ülkemizde yayılmasını önlemek için başlatılan polio aşı kampanyasının şeffaf yürütülmediği,
-       Sağlık çalışanlarının yeterince bilgilendirilmediği,
-       İstanbul’da yapılması düşülen 5 yaş altı tüm nüfusun canlı polio aşılanmasının sadece TSM çalışanlarının sırtına bırakılmaması gerektiği,
-       Genel duyarlılığın arttırılması ve toplumun bilgilendirilmesi için yapılacak kampanyaya her türlü desteğin birinci basamak çalışanları, meslek odaları, dernek ve sendikalarla birlikte özenle sunulacağı vurgusu yapıldı.


Bu HABERİ Paylaş!