Aile Hekimliğinde Güncel Sorunlar Masaya Yatırıldı


  • Eylül 17, 2013
  • 3549

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu’nun çağrısıyla 17 Eylül 2013 Salı akşamı bir araya gelen aile hekimleri gündemlerindeki sorun ve konuları değerlendirdi.

Genel Sekreterimiz Dr. Ali Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Fethi Bozçalı’nın da katıldığı toplantıda, “Ödeme ve Sözleşme Yönetmelik Taslağı”, Dünya Bankası Raporu, acil nöbetler ve aşılarda soğuk zincir kırılmaları ana gündem olarak görüşüldü.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Ödeme ve Sözleşme Yönetmelik Taslağı ile Sağlık Bakanlığı’nın ısrarla dayattığı “ASM çalışanlarına acil nöbet” anlayışına karşı 24 Eylül 2013 Salı 18.00’da İstanbul İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Zeytinburnu binası önünde kitlesel basın açıklaması yapılması ve elektronik imza kampanyası başlatılması kararı alındı.

Toplantıda ayrıca; soğuk zincir kırılmaları ile ilgili yaşanılan sorunların da Halk Sağlığı Müdürlüğü’yle görüşülmesi, yazılı başvuru yapılması ortak görüşü benimsendi.

İçeriği itibariyle aile hekimliği ile ilgili ilginç değerlendirme ve yorumların yapıldığı, “Türkiye Aile Hekimliğinde Performansa Dayalı Sözleşme Uygulaması-Tasarım ve Kazanımlar” adıyla yayınlanan Dünya Bankası Raporu’nun değerlendirileceği bir çalışma yapılması da kararlaştırıldı.


Bu HABERİ Paylaş!