Aile Hekimliği Birinci Basamağın Özelleştirilmesidir


  • Kasım 01, 2011
  • 3137

İstanbul’da aile hekimliği 1. yılını doldururken, İstanbul Tabip Odası, aile hekimliği sisteminin 1 yılını değerlendirmek üzere bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi Bozçalı, İstanbul Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu Üyesi Dr. Selma Okkaoğlu ve Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi’nden Dr. Mustafa Sülkü konuşmacı olarak katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını Prof. Dr. Taner Gören yaptı. Prof. Dr. Gören, Aile Hekimliği Sistemi’nin 2003 yılından beri uygulanan sağlıkta dönüşüm politikalarının bir uzantısı olduğunu vurgulayarak, “Aile hekimliğinde hekimler, özlük hakları açısından çok kötü koşullarda ve güvencesiz çalıştırılıyor, vatandaşın sağlık hizmetlerine çok hızlı bir şekilde ulaşabildiği yanılsaması oluşturularak birinci basamağın ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yok edildiği gizlenmeye çalışılıyor” dedi. Prof. Dr. Taner Gören ayrıca, vatandaşın kolay ulaştığı bu hizmetin nitelikli bir sağlık hizmeti olmadığını, performansa dayalı ücretlendirme ve aile hekimliği sisteminin yapısının, nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına izin vermediğini belirtti. 

Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi’nden Dr. Mustafa Sülkü ise konuşmasında, aile hekimliğinin plansız programsız ve arabesk bir mantıkla yürütülmeye çalışıldığını belirterek “aile hekimleri rekabet ortamına sürüklenmek zorunda bırakılıyor. Saat 20.00’den sonra hasta bakılır, hafta sonu hasta bakılır gibi ifadelerin kullanıldığı bir anlayışa itiliyor” dedi. 

Konuşmaların ardından İstanbul Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu Üyesi Dr. Selma Okkaoğlu hazırlanan basın açıklaması metnini okudu.

Basın açıklaması metni için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!