Hekim Formu Ağustos-Eylül 2007

İçindekiler

Hekim Forumu'nda yeni dönem yenilikleri... / Dr. Mazhar Çelikoyar

Hekimlik Uygulamaları Bürosu

Etkinlik Takvimi

Dr. Mehmet Cenbk Deliküçük'e verilen ceza kabul edilemez!

Genel seçimler ve sağlık / Prof. Dr. Özdemir Aktan

İstanbul Valiliği'ni göreve çağırıyoruz

65 yaş üstü hekimlere negatif ayrımcılık / Dr. Hüseyin Demirdizen

Geleneksel Tekne Gezisi / Dr. Mehmet Serkan Eroğlu

Sağlık ocaklarında ücretsiz sağlık kandırmacasına son verilmelidir

Adli Tıp Kurumunda keyfi uygulamalar sürüyor

Neo liberal uygulamalar ışığında sağlık sektörü ortamı nereye? / Dr. Hüseyin Demirdizen

DOSYA / Sağlıkta dönüşüm programı

DOSYA / Üniversite Tıp Fakülteleri /Prof. Dr. Sabahattin Saip

DOSYA / Sağlıkta dönüşüm programı ve hastanemizdeki etkileri / Doç. Dr. Baki Arpacı

DOSYA / Sağlıkta dönüşüm projesi, sağlığı hak olmaktan çıkarıyor / Dr. Metin Yanık

DOSYA / Vatandaş sağlık ocağına sahip çıkıyor / Dr. Sevinç Özgen

DOSYA / Sağlık çalışanlarını bekleyen tehlike / Dr. Arzu Ataberk Çerkezoğlu

DOSYA / Nasıl Bir Sağlık Sistemi / Prof. Dr. Ömer Tarım

DOSYA / Eski Milletvekili ve Dişhekimi Sami Kumbasar: Hükümetin sağlık politikası sağlıksız

DOSYA / Aile hekimliği sürecinde İTO Pratisyen Hekim Komisyonu çalışmaları

DOSYA / Sağlık çalışanlarının 'program' izlenimleri

22 Temmuz öncesinde partiler sağlık politikalarını anlattı

Tıp fakültelerimizde mezuniyet coşkusu

Amerikan Hastanesi'nde sıcak sohbet

İçimizden biri: Bediz Suner'i yitirdik / Dr. Aysel Yurtsever

Özgür irade ne kadar özgür / Hekimlik Uygulamaları Bürosu

Gezi / Santorini'ye yandan çarklı bir gezi

İTO İnsan Hakları Komisyonu / Şiddete maruz kalmanın hayatımızdaki kalıcı yeri

Tedavide güven unsuru / Dr. Kadircan Keskinbora

İTO Çocuk Hakları Komisyonu / Çocuk ve pornografi

Uz. Dr. Tülin Karabeyoğlu / Hayvan deneklerle yapılan deneyler ve olumsuz sonuçları

Hekimin Gözünden / Ayşen Gürbüz

Öykü / Zamane Anneleri / Mehmet Uhri

Kitap / Dr. Nergis Erdoğan

Bulmaca / Mevlüt GülverenAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası