Hekim Forum Ekim- Kasım 2007

 

 

 

 

 

Gündemimiz daima sıcak ve tartışmalı / Editör

Ya Hastane, Ya Muayenehane / Prof.Dr. Özdemir Aktan

65 yaş, çalışma yasağına karşı...

Emekli hekimlere vurulan darbe! / Dr. Erdinç Köksal

'65 yaş üstü' hekimler uygulama için ne diyor?

Anayasal arayışların anlamı / Prof.Dr. İbrahim Kaboğlu

Pratisyen Hekimlik Derneği'nin 12.Kongresi, Antalya'da yapıldı

14 Mart Tıp Haftası / Ödül başvuruları başladı

DOSYA / Tüccar Mantığı ile "Tam Süre" Olmaz / TTB MK

DOSYA / Tamgün bahane işletme şahane / Dr. Hüseyin Demirdizen

DOSYA / İTO üyeleri "Tam Gün" Yasasını tartıştı

DOSYA / Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Tam Gün Çalışma / Dr. Güray Kılıç

DOSYA / Tam Gün Yasası ve Üniversiteler / Prof.Dr. Feyza Erkan, Prof.Dr. Zeki Kılıçaslan, Prof.Dr. Orhan Arseven

DOSYA / Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Tam Gün Çalışmaları / Doç.Dr. Baki Arpacı

DOSYA / Tam-süre çalışma / Dr. Şükrü Güner DOSYA / Tam gün üzerine...

DOSYA / Tam Gün Yasası ve Serbest Muayenehane Hekimliği / Dr. MçMazhar Çelikoyar

DOSYA / İşçi sağlığı ve tam gün / Dr. Bülent Aslanhan

İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nün engelleyici tutumu Valilikte

Asistan hekimler haklarını arıyor / İTO Asistan Komisyonu

Birlikler de batar / Yrd.Doç.Dr. Ahmet Topuzoğlu

Özel Hekimlik Komisyonu'ndan / Dr. M. Mazhar Çelikoyar

Hekim Hareketi Tarihi

Tıpta Gelecek

Aydınlatılmış Onam Formu imzalatmak yeterli sayılır mı? / Hekimlik Uygulamaları Bürosu

İlk psikiyatri eğitimini başlatan hocamız: Raşid Tahsin / Dr. Şahap Erkoç

İşyeri hekimi kriterlerinde değişiklik / İşyeri Hekimliği Komisyonu

900 Tıbbiyeli aramıza katıldı

Klinik Gelişim 20 yaşında

Bildik bir öykü, aşina simalar

Bir kitap tanıtımı ...

10. Uluslararası İstanbul Bienali / Dr. Erhun Şerbetçi

Hekimin gözünden / Dr. Orhan Yayla

Öykü / Harf Tamircisi / Mehmet Uhri

Hekimlerin Cezai ve Hukuki Sorumlulukları

Bulmaca

Tarihimizi var edelim

Yıl: 16 - Sayı: 171

EKİM - KASIM 2007

İstanbul Tabip Odası'nın Bilimsel, Kültürel, Aktüel Yayın Organıdır

Sahibi: Prof. Dr. Özdemir Aktan

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Dr. Muhammet Can

Koordinatör: Adnan Genç

Yayın Kurulu: Dr. Hüseyin Demirdizen, Dr. Mustafa Sülkü, Dr. Sevinç Özgen, Dr. Süheyla Ağkoç, Dr. Nergis Erdoğan, Dr. Mazhar Çelikoyar, Dr. Nazmi Tümerdem, Dr. Kadircan Keskinbora, Dr. Ali Küçük, Dr. Serkan Eroğlu

Sayfa Düzeni: Alaatin Timur

Yazışma Adresi: Türkocağı Cad. No:17, 34440 Cağaloğlu / İstanbul

Tel: (0212) 514 02 92

Faks: (0212) 513 37 36

E-posta: hekimforumu@istabip.org.tr

web: http://www.istabip.org.trAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası