Aile Hekimliğinden Vazgeçip, Kamu Görevine Dönmek İsteyen Hekimlere Duyuru


  • Ocak 23, 2011
  • 3225

Son günlerde Hukuk Büromuza başvurular yapılmakta, aile hekimi olarak çalışmaktan vazgeçilmesi halinde önceki kamu görevine nasıl dönülebileceği sorulmaktadır.

Daha önceki duyurularımızda aile hekimliğinden vazgeçilmesi/sözleşmenin feshedilmesi halleri açıklandığından kısaca belirtelim ki; Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesinde “Sözleşmenin çalışan tarafından sona erdirilmesi” yer almaktadır. Buna göre;

“Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları askerlik, doğum, emeklilik ve sair sebeplerle iki ay önceden bildirmek kaydıyla sözleşmenin sona erdirilmesini talep edebilirler. Müdürlük, şartların uygun olması durumunda, iki aylık süreyi beklemeden sözleşmenin sona erdirilmesini kabul edebilir. Müdürlüğün kabul etmemesi durumunda, bu süreyi doldurmadan görevden ayrılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, bir yıl süreyle sözleşmeli aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olamaz.”

İmzalanan Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi’nin 6. maddesinde de paralel bir düzenleme yer almaktadır.

Bu doğrultuda belirtelim ki aile hekimliği sözleşmesi devam eden ve bu görevi icra eden hekimlerin, 2 ay önceden bildirerek sözleşmeyi feshetmeleri mümkündür. Feshin yazılı yapılması, ispat açısından önemli ve gereklidir.

Fesih veya istifanın 2 ay öncesinden bildirilmemesi veya 2 ay beklenmeden aile hekimliği görevinden ayrılma hallerinde ise nihai yaptırım, bir yıl içerisinde yeniden aile hekimliği için başvuramamak olarak düzenlenmiştir. Aile hekimliğine 1 yıl içinde geri dönmek istemeyen hekimler, bu çerçevede fesih/istifa gerçekleştirebilirler.

Şayet aile hekimliği sözleşmesini sona erdirmek isteyen hekim, kamu görevine geri dönmek istiyor ise, müstafi sayılma vb gibi olumsuz bir işlemle karşılaşmamak için, ataması yapılıncaya ve/veya kendisine yazılı bir cevap tebliğ edilinceye kadar; aile hekimliği görevinden ve görev yerinden ayrılmaması önemlidir.

Aşağıda aile hekimliği görevine son verip, kamu görevine dönmek isteyen hekimler için talep dilekçesi yer almaktadır. Bu dilekçe, bir tanesi talepte bulunan hekimde kalacak şekilde iki nüsha olarak hazırlanmalıdır. Hekimde kalacak nüshanın; dilekçenin verildiğini ispata yönelik bir kayıt ile (evrak kayıt numarası,  tarih, alındı kaşesi vb) alınması önemlidir. 21.01.2011

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu

Dilekçe için Tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!