Aile Hekimliği Uygulamasında Gerçeklerle Yüzleşmenin Vaktidir!


  • Ocak 11, 2011
  • 3815

Aile Hekimliğinin İstanbul’daki ikinci, ülke genelinde yaygınlaşmasının birinci ayında vatandaşın ve hekimin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek adına bugün (11.01.2011) İstanbul Tabip Odası, sosyo- ekonomik koşulları nedeniyle birinci basamak sağlık hizmetine en çok ihtiyaç duyan yerler adına Sultangazi’de bir basın açıklaması düzenledi.

Açıklamaya, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, Genel Sekreter Dr. Ali Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Lale Tırtıl ve Dr. Fethi Bozçalı katıldı.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören konuşmasında, “Bugüne kadar başarılı bir şekilde yürütülen birinci basamak sağlık hizmetleri bugün vahim bir duruma getirilmiştir. Ekip olarak yapılması gereken, gebe takibini, aşılamayı, verem hastalarının periyodik bakımlarını, yatalak hastaların ziyaretini, periyodik hasta muayenelerini sadece bir hekimin yapması beklenmektedir. Böylesi bir uygulama ne hastaların ne de hekimlerin menfaatinedir. O nedenle toplum olarak üzerimize büyük sorumluluk düşmekte ve mücadele etmek gerekmektedir” dedi.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu ise:  “Yaygın, ücretsiz ve kamusal bir hizmet olarak verilmesi gereken sağlık hizmetinin bugün getirildiği noktadaki durumunu yani bir sistem meselesini sorgulamak için buradayız” dedi. Çerkezoğlu, vatandaşın anayasal hakkı olan sağlık hizmetine ulaşımı engelleyen, hekimi esnaf haline getiren bu sistemin derhal geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Basın açıklaması İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi Bozçalı tarafından okundu. Açıklamada, ceza puanı getiren, ödemeleri yarı yarıya indiren ve 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğe değinerek hangi zamanda ve hangi gerekçeyle çıkacağı bilinmeyen yönetmeliklerle Aile Hekimlerinin ücretleri ve çalışma koşullarının tek taraflı olarak değiştirilebileceği vurgulanarak hekimlerin büyük bir güvensizlik içinde çalışmak zorunda oldukları belirtildi.

Açıklamada ayrıca 200 bin nüfuslu bir ilçe olan Sultangazi ilçesinde yaşayan vatandaşların ilan edilen 18 Aile Sağlığı Merkezlerine sahip olmadıklarını, bu merkezlerde bakılması gereken vatandaşların diğer merkezlere yönlendirildiğini, bu durumdan hem vatandaşın hem de ortalama 3500 hasta bakacağı söylenen hekimlerin 4 bin 5 bin hasta bakarak mağdur olduklarını belirtti.

Açıklamada son olarak, yurttaşların sağlık hizmetlerinden eşit, ücretsiz ve nitelikli yararlanabilmesi ve hekimlerin ücret ve özlük haklarındaki tahribatı ortadan kaldırmak için mücadele etmeye devam edeceklerini belirttiler.

Basın Açıklaması İçin Tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!