İstanbul Aile Hekimliği Uygulaması Protesto Edildi


  • Ekim 26, 2010
  • 4264

İstanbul’un 1 Kasım 2010 tarihinde Aile Hekimliği’ne geçmesine ilişkin İstanbul Tabip Odası’nın da içinde bulunduğu Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu bugün (26.10.2010) Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Sağlık Ocağı önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Açıklamaya, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen’in yanı sıra çok sayıda sendika ve meslek örgütü temsilcisi katıldı.

Açıklamada, “Sekiz yıllık iktidarı süresince İstanbul'un gereksinimi olan sağlık ocağı sayısını tamamlayamayan Hükümet, bu ihtiyacı şimdi Aile Hekimi olmayı seçen hekimler üzerinden birkaç ay içinde tamamlattırmaya çalışmaktadır” denildi.

Çalışan hekim sayısı 372’den 170’e düşecek olan 112 istasyonlarınki hizmet sunumunda da sıkıntılar yaşanacağının altı çizilirken, devlet hastanelerinin acil servislerinde de benzer durumun yaşanacağı ifade edildi.

Açıklamada son olarak, 1 Kasım günü verilecek sağlık hizmetlerinde yaşanacak sorunların tek sorumlusunun Sağlık Bakanlığı olduğu vurgulandı.

Basın açıklaması metni için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!