KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ YASA TASARISI ŞİŞLİ ETFAL EAH’NDE TARTIŞILDI


  • Ağustos 25, 2010
  • 2100

24 Mart 2010 Çarşamba günü Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı’nın değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 100 hekim ve hastane çalışanının katıldığı toplantıda Kamu Hastaneleri Birliği Yasa Tasarısı ile ilgili süreç değerlendirildi ve yapılması gereken etkinliklere ilişkin öneriler getirildi.

Odamız Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen’in gerçekleştirdiği sunumun ardından toplantıya katılan hekimler ve sağlık çalışanları çeşitli öneriler dile getirdiler. Getirilen öneriler arasında; sağlık çalışanlarının birlikte mücadele etmesi, toplum desteğinin alınması için girişimlerde bulunulması, özellikle emek-meslek örgütleri platformlarının ortak etkinliklerinin yanı sıra, iş bırakma, miting ve birim işgallerinin de gündeme gelebileceği bir eylem programının yürütülmesi konuları öne çıktı.


Bu HABERİ Paylaş!