HASTANE TOPLANTILARI SÜRÜYOR


  • Ağustos 25, 2010
  • 1718

İstanbul Tabip Odası, SES ve Dev Sağlık-İş tarafından düzenlenen hastane toplantıları sürüyor. "Tam Gün", Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarıları, performans gibi gündemleri tartışıldığı toplantıların bir yenisi 28 Eylül günü Şişli Etfal Hastanesi Konferans salonunda gerçekleştirildi. Çok sayıda hekim ve sağlık çalışanının katıldığı toplantının açılışını İTO yönetim kurulu Nazmi Algan yaptı.

 Algan’nın hemen ardından İTO Genel Sekreteri “Sağlık Alanında Güncel Gelişmeler” başlıklı sunumunu gerçekleştirmek üzere kürsüye geldi. SES Şişli Etfal Temsilciliği’nin de yaptığı konuşmanın ardından hekimler ve sağlık çalışanları sorunlarını tartıştı.


Bu HABERİ Paylaş!