# Başlık Yayınlanma Tarihi
3701 22 Nisan 2001 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu'nda yapılan İstanbul Tabip Odası Ara Genel Kurul Kararları (22.04.2001) 18.08.2010
3702 İstanbul Tabip Odası 2000 - 2001 Dönemi ÇALIŞMA RAPORU (22.04.2001) 18.08.2010
3703 Anayasa Mahkemesi AKP kadrolaşmasını tescilledi 18.08.2010
3704 Hrant Dink'in Ölümünün 100.Günü Nedeniyle yapılan Anma Etkinliğine İTO Destek Verdi 18.08.2010
3705 Hekimlere Yapılan Saldırıları Kınıyoruz 18.08.2010
3706 Sağlık Bakanlığından Somut İşbirliği Çağrımıza Yanıt Bekliyoruz (TTB Merkez Konseyi açıklaması) 18.08.2010
3707 İyi Hekimlik Cezalandırılıyor 18.08.2010
3708 İTO İnsan Hakları Komisyonu Basın Açıklaması 18.08.2010
3709 İsrail Hükümetini, ABD Emperyalizmini ve İşbirlikçi Hükümetleri Durduralım! 18.08.2010
3710 AKP Giderayak Sağlığı Kaosa Sürüklüyor 18.08.2010
3711 Söyledik Birkez Daha Söylüyoruz 18.08.2010
3712 Hekimler Yaşadıklarını Paylaşıyorlar 18.08.2010
3713 Eğitim Hastahanelerinde Uzman / Başasistan Sürgünü Durduruldu! Danıştay Sağlık Bakanlığının Keyfi Uygulamalarına Dur Dediİ! 18.08.2010
3714 Prf.Dr.Üstün Korugan'ı Kaybettik 18.08.2010
3715 WYETH İLAÇLARI A.Ş.'nin Açıklaması 18.08.2010
3716 Hekimlerin 5 Kasım 2003 Bildirgesi 18.08.2010
3717 Sağlık Bakanlığına "Aile Doktoru" Başvuruları 18.08.2010
3718 İşyeri Hekimliğinde Danıştay Kararı 18.08.2010
3719 İTO: "Hekimlerin Dinlenme Hakkının Engellenmesi, Hasta 18.08.2010
3720 "Politik Psikiyatri" 18.08.2010
3721 Radyasyon İznindeki Sağlık Personeline Artık Döner Sermaye Verilecek 18.08.2010
3722 TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı 18.08.2010
3723 TTB 51. Büyük Kongresi Yapıldı 18.08.2010
3724 VII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Toplantısı 18.08.2010
3725 Diş Hekimi SEVİNÇ ÖZGÜNER 22.Ölüm Yıldönümünde Anıldı 18.08.2010
3726 Sanovel İlaç Sanayi İşçileri Ziyaret Edildi! 18.08.2010
3727 Yenidoğan Yoğun Bakım Birimlerinde Bebek Ölümleriyle İlgili Komisyon Raporu 18.08.2010
3728 Sağlıkta "Dönüşüm" Programı Çöktü, Fatura Hekimlere Çıkarılmaya Çalışılıyor 18.08.2010
3729 Branş Nöbetleri 18.08.2010
3730 70 Kuruşa Tomografi, 80 Kuruşa Manyetik Rezonans: Sağlık Hakkına 1 Temmuz Darbesi 18.08.2010
3731 Nükleer Enerjiden Vazgeçin 18.08.2010
3732 Emek Platformu Basın Açıklaması 18.08.2010
3733 "Cumhurbaşkanlığı Seçimleri" 18.08.2010
3734 "Dna Verileri Ve Türkiye Milli Dna Veri Bankası Kanunu Tasarısı" İlgili Tarafların Görüşü Alınmadan Yasalaşmamalıdır! 18.08.2010
3735 Hekimlerin 14 Mart 2007 Bildirgesi 18.08.2010
3736 Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Hakkı İçin Birleşik Mücadeleye 18.08.2010
3737 Okmeydanı'nda IV.Murat Devri (İstanbul Tabip Odası Basın Açıklaması ) 18.08.2010
3738 Okmeydanı'nda IV.Murat Devri (-İl Sağlık Müdürlüğüne Yollanılan Yazı ) 18.08.2010
3739 Okmeydanı'nda IV.Murat Devri (-Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Yollanılan Yazı) 18.08.2010
3740 Sosyal Güvenlik Reformu Çöktü! Sağlıkta "Dönüşüm" Programı da Derhal Durdurulmalıdır! 18.08.2010
3741 Dr. Füsun Sayek, II. Eğitim Hastaneleri Kurultayı 18.08.2010
3742 Hekimler Birkez daha Mesleklerine ve Geleceklerine Sahip Çıktılar 18.08.2010
3743 1998 - 2000 İstanbul Tabip Odası Çalışma Raporu 18.08.2010
3744 Danıştay'dan İşyeri Hekimliği'nde yeni karar 18.08.2010
3745 İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Tarafından, Belediyelerin Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti Ödenmesi İçin Vergi İhbarnamesi Gönderdiği Hekimlere, Dava Açmaları Halinde Destek Olmak Amacıyla Hukuk Bürosu 18.08.2010
3746 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi . 02.07.2010
3747 Popülizm ve Sağlık* Prof. Dr. A. Özdemir AKTAN 25.06.2010
3748 Ilımlı İslam Ve Bilim* / Prof.Dr.A.Özdemir AKTAN 25.06.2010
3749 İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan Ssgss Tasarısına Karşı Uyarıyor: Çanlar Hepimiz İçin Çalıyor 25.06.2010
3750 Uluslar Arsı İsraile Karşı Boykot Sempozyumu Düzenlendi 24.06.2010