# Başlık Yayınlanma Tarihi
3701 TTB ve Tabip Odalarının özel sağlık alanında asgari ücreti belirleme yetkisine el konuluyor! 18.08.2010
3702 TTB Yasası kabul edildi 18.08.2010
3703 Performansa dayalı döner sermaye hakkında iptal kararı verilmediği ortaya çıktı 18.08.2010
3704 Bireysel silahlanmaya karşı Çalışma Grubu 18.08.2010
3705 İşyeri Hekimliği: Danıştay'dan Önemli Karar 18.08.2010
3706 Almanyada Doktorlar Eylemde 18.08.2010
3707 Bebek ölümleri ile ilgili komisyon raporu açıklandı 18.08.2010
3708 AKP'nin eğitim hastanelerindeki kadrolaşma politikası açık bir işgal harekatına dönüştü 18.08.2010
3709 İstanbul İdare Mahkemeleri, SSK Hastanelerinin devri esnasında, hekimlerin fatura inceleme komisyonlarında görevlendirilmesini hukuka aykırı bularak, yürütmenin durdurulmasına karar verdi. 18.08.2010
3710 İstanbul 6. İdare Mahkemesi, (Eski) SSK Hastanelerinde Görev Yapan Aile Hekimlerine Ek Ücret Ödenmemesi İşlemini Hukuka Uygun Bulmayarak, Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verdi 18.08.2010
3711 SSK'dan ek ücretlerini alamayan aile hekimi asistanlarına önemli duyuru 18.08.2010
3712 İşyeri Hekimleri Reçetelerinin Sözleşmeli Özel Eczanelerden Alınması İle İlgili İşlemler 18.08.2010
3713 Van'da "Huzursuz" Olan "Türban Eylemcisi"Jet Hızıyla Ankara'da Klinik Şefliğine Atandı! 18.08.2010
3714 Pakistan'da Yaşanan Acıları Biraz Olsun Dindirmek İçin Gönüllü Olmak İster misiniz? 18.08.2010
3715 İşyeri Hekimlerinin Yazdığı Reçetelerde Yaşanan Sorunlarla İlgili Gelişmeler 18.08.2010
3716 Prof.Dr.Göksel Kalaycı hocamızı anmak ve şiddete dur demek için protesto yürüyüşüne üç bin kişi katıldı 18.08.2010
3717 İki ayrı özel sağlık kuruluşunda çalışma yasağına ilişkin bir mahkeme kararı daha 18.08.2010
3718 Prof.Dr.Göksel Kalaycı için Silivri'de de toplantı yapıldı 18.08.2010
3719 TTB Behçet Aysan 2005 Yılı Şiir Ödülü Onur Caymaz'a Verildi 18.08.2010
3720 TTB'den Başbakan ve Sağlık Bakanı Hakkında Suç Duyurusu 18.08.2010
3721 Mezhep Fişlemesi Durduruluyor 18.08.2010
3722 TTB, Pakistan Depremi Yardım Çalışmalarına Katkıda Bulunmaya Hazır 18.08.2010
3723 Türkiye Psikiyatri Derneği ve TTB ortak basın açıklaması 18.08.2010
3724 Aşı bulaşıcı hastalıklara karşı en etkin, en ucuz ve uygulanması en kolay yöntemdir 18.08.2010
3725 İTO: "1. basamak, piyasa koşullarına çekilmektedir." 18.08.2010
3726 Aşı Tartışmaları Hakkında Türk Pediatri Kurumu'nun Açıklaması 18.08.2010
3727 "12 Milyonluk Kente, 3672 Yoğun Bakım Yatağı?" 18.08.2010
3728 İstanbul Tabip Odası, Sağlık Müdürü İle Özel Hastanelerde Hekimlerinin Sorununu Görüştü 18.08.2010
3729 "Mecburi Hizmet" Atamaları Daha da Genişleyerek Yeniden Geliyor 18.08.2010
3730 Özel Hekimlerin Vergi Sorunu İstanbul Defterdarı ile Görüşüldü 18.08.2010
3731 5 Kasım Görevi Nedeniyle Açılan ve 255 Yıl Hapis İstemiyle Yargılandığımız Dava, Beraat Kararı İle Sonuçlandı 18.08.2010
3732 İstanbul Tabip Odası'na Nokta Dergisi Okurlarından 'Doruktakiler' Ödülü 18.08.2010
3733 TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odaları Yönetim Kurullarına 18.08.2010
3734 Doçent ve Profesör Kadrosuna Atanacaklara "6 Ay Süre İle Yurt Dışında Bilimsel Çalışmalarda Bulunma Şartı" Uygulanmayacak 18.08.2010
3735 Sağlık Bakanlığı'ndan Bilimsel Toplantılara Katılım İzni 18.08.2010
3736 "Sağlık piyasa kurallarına teslim edilemez" 18.08.2010
3737 Sağlık Bakanlığı "İhale ile Tabip Alımını" Şimdilik Durdurdu 18.08.2010
3738 TTB Yöneticileri, Sağlık Bakanı'na Hakaret Davasından Beraat etti 18.08.2010
3739 "İşçi Sağlığı Birikimi Dağıtılmak İsteniyor" 18.08.2010
3740 Sağlık Bakanlığı Şef ve Şef Yardımcılığı Sınavını Durdurduğunu Açıkladı 18.08.2010
3741 Danıştay, Şef ve Şef Yardımcılığı Sınavının Yürütmesini Durdurdu 18.08.2010
3742 Avrupa'da Hekimlerin Çalışma Saatleri Yeniden Düzenlendi 18.08.2010
3743 Cumhurbaşkanı, 1219 Sayılı Kanunda Değişiklik Öngören Kanunu TBMM'ye İade Etti. 18.08.2010
3744 İ.Ü. Rektörü YÖK Düzeninde İcraatlarına Devam Ediyor 18.08.2010
3745 "Bölücü Doktorlar" 18.08.2010
3746 Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetlerinde Satın Alma Dönemini Başlattı 18.08.2010
3747 Dinden, Devletten, Sermayeden Bağımsız, Özerk ve Demokratik Üniversite 18.08.2010
3748 Danıştay Karar Verdi; Özel Hastane Ya da Poliklinikte Çalışan Hekimler de Muayenehane Açabilecek 18.08.2010
3749 İlaç Fiyatlarını Avrupa Belirleyecek 18.08.2010
3750 Dr. Cengiz Çetin anısına bu yıl 4. sü yapılan "Asistan Tez Yarışması" Sonuçlandı. 18.08.2010