# Başlık Yayınlanma Tarihi
3701 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını Düzenleyen Yönetmelik Değiştirildi 19.08.2010
3702 14 Nisan "Cumhuriyet Mitingi" Değerlendirmesi 19.08.2010
3703 Okmeydanı'nda IV.Murat Devri 19.08.2010
3704 İşyeri Hekimleri Yetkilendirme Genelgesi ertelendi 19.08.2010
3705 Üyelerimize Duyuru (Aldatıcı avukatlık hizmet talepleri hakkında) 19.08.2010
3706 Zihinnsel engelli çocuklar için haftada 1 saat gönüllü çalışmak ister misiniz? 19.08.2010
3707 Hekimler Bir Kez Daha Mesleklerine ve Geleceklerine Sahip Çıktılar 19.08.2010
3708 Yabancı Doktordan Vazgeçildi 19.08.2010
3709 Emekli meslektaşlarımızın dikkatine! 19.08.2010
3710 Temel Sağlık Yasalarında Değişiklik Yapan "Torba Yasa" TBMM'de Kabul Edildi. 19.08.2010
3711 Sağlık Sistemimizin Candamarı Eğitim Hastanelerimizi Siyasi Kadrolaşmaya Alet Etmeye Çalışan Anlayışı Reddediyoruz 19.08.2010
3712 Yurt dışına bilimsel etkinlik amaçlı çıkışlarda harç alınmıyor 19.08.2010
3713 TTB Merkez Konseyi Sağlık Bakanı ile görüştü 19.08.2010
3714 Yeni Dönem Temsilciler Kurulu Divanı Belirlendi 19.08.2010
3715 Prof.Dr. Göksel Kalaycı duruşmasında karar açıklandı 19.08.2010
3716 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı 19.08.2010
3717 Alman doktorlar süresiz grevde 19.08.2010
3718 Yan dal uzmanlık eğitimi 19.08.2010
3719 Anayasa Mahkemesi Eğitim Hastanelerinde Kadrolaşmaya Dur Dedi! 18.08.2010
3720 Dr. Serbülent Öztürk'ü kaybettik 18.08.2010
3721 Göksel Kalaycı'nın anıtı öldürüldüğü otoparkta 18.08.2010
3722 SB İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden Duyuru (Concerta hakk.) 18.08.2010
3723 Kırmızı Reçete kapsamına alınan yeni ilaçlar 18.08.2010
3724 "Ulusal Doktor Veri Tabanı/Doktor Bilgi Bankası" 18.08.2010
3725 TTB 54. Büyük Kongresi yapıldı 18.08.2010
3726 SSK Hekim Yetkisi Genelgesi'nin Tabip Odasından onay alınmasını gerekli görmeyen hükümlerinin yürütmesi durduruldu 18.08.2010
3727 İstanbul Tabip Odası seçimlerini Demokratik Katılım Grubu adayları kazandı 18.08.2010
3728 Döner sermaye payında kesintiye durdurma 18.08.2010
3729 Sevinç Özgüner'i Andık 18.08.2010
3730 Sağlık Bakanlığı Eş Durumu Atamalarında Yaşanan Sıkıntıların Sonlanması İçin Nihayet Bir Adım Attı 18.08.2010
3731 Israrlı çabalarımız, Sağlık Bakanlığı'nın hukuka aykırı olarak sürdürdüğü "çifte muayenehane yasağı" uygulamasını ve inadını kırdı 18.08.2010
3732 TTB ve Tabip Odalarının özel sağlık alanında asgari ücreti belirleme yetkisine el konuluyor! 18.08.2010
3733 TTB Yasası kabul edildi 18.08.2010
3734 Performansa dayalı döner sermaye hakkında iptal kararı verilmediği ortaya çıktı 18.08.2010
3735 Bireysel silahlanmaya karşı Çalışma Grubu 18.08.2010
3736 İşyeri Hekimliği: Danıştay'dan Önemli Karar 18.08.2010
3737 Almanyada Doktorlar Eylemde 18.08.2010
3738 Bebek ölümleri ile ilgili komisyon raporu açıklandı 18.08.2010
3739 AKP'nin eğitim hastanelerindeki kadrolaşma politikası açık bir işgal harekatına dönüştü 18.08.2010
3740 İstanbul İdare Mahkemeleri, SSK Hastanelerinin devri esnasında, hekimlerin fatura inceleme komisyonlarında görevlendirilmesini hukuka aykırı bularak, yürütmenin durdurulmasına karar verdi. 18.08.2010
3741 İstanbul 6. İdare Mahkemesi, (Eski) SSK Hastanelerinde Görev Yapan Aile Hekimlerine Ek Ücret Ödenmemesi İşlemini Hukuka Uygun Bulmayarak, Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verdi 18.08.2010
3742 SSK'dan ek ücretlerini alamayan aile hekimi asistanlarına önemli duyuru 18.08.2010
3743 İşyeri Hekimleri Reçetelerinin Sözleşmeli Özel Eczanelerden Alınması İle İlgili İşlemler 18.08.2010
3744 Van'da "Huzursuz" Olan "Türban Eylemcisi"Jet Hızıyla Ankara'da Klinik Şefliğine Atandı! 18.08.2010
3745 Pakistan'da Yaşanan Acıları Biraz Olsun Dindirmek İçin Gönüllü Olmak İster misiniz? 18.08.2010
3746 İşyeri Hekimlerinin Yazdığı Reçetelerde Yaşanan Sorunlarla İlgili Gelişmeler 18.08.2010
3747 Prof.Dr.Göksel Kalaycı hocamızı anmak ve şiddete dur demek için protesto yürüyüşüne üç bin kişi katıldı 18.08.2010
3748 İki ayrı özel sağlık kuruluşunda çalışma yasağına ilişkin bir mahkeme kararı daha 18.08.2010
3749 Prof.Dr.Göksel Kalaycı için Silivri'de de toplantı yapıldı 18.08.2010
3750 TTB Behçet Aysan 2005 Yılı Şiir Ödülü Onur Caymaz'a Verildi 18.08.2010