# Başlık Yayınlanma Tarihi
2651 Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Prof. Dr. Ermen Tuncer İle Görüşüldü 13.06.2011
2652 Serbest Hekimler Şişli'de Eylemdeydi 10.06.2011
2653 Hopa Raporu Kamuoyuyla Paylaşıldı 09.06.2011
2654 Belediyelerde Hem Kurum Hekimi, Hem İşyeri Hekimi Olarak Görev Yapan Meslektaşlarımıza Önemli Ve Acil Duyuru 09.06.2011
2655 “Tam Gün” Gerekçesiyle Çalışma Belgesi İptal Edilen Öğretim Üyelerine Önemli Duyuru 09.06.2011
2656 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Araştırma Raporunu Açıkladı 09.06.2011
2657 Muayenehane Hekimlerimizle Bugün Nişantaşı'ndaydık 07.06.2011
2658 Demokratik Haklarımıza Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz 06.06.2011
2659 Tütün Kontrolü Ve Tütün Bağımlılığı Tedavisi Kursu Tamamlandı 06.06.2011
2660 Muayenehanelerimiz ve Muayenehane Açma Hakkımız İçin Meydanlardaydık 06.06.2011
2661 Acı Kaybımız 06.06.2011
2662 Muayenehaneme, Muayenehane Açma Hakkıma Dokunma! 02.06.2011
2663 Doğaya Sahip Çıkmak, Yaşamı Savunmak İçin 02.06.2011
2664 İstanbul Tıp Fakültesi Eylemde 02.06.2011
2665 Aile Hekimleri Kimsenin Seçim Malzemesi Değildir 02.06.2011
2666 Biber Gazı Tehlikelidir ! 01.06.2011
2667 Sözümüz Söz Bizim; Sözümüzün Arkasındayız! 01.06.2011
2668 Ankara İdare Mahkemesi; Sağlik Bakanliği’nin “Tabip Odası’na Evrak Vermeme” Yolundaki “Hukuki Görüşünü” İptal Etti 01.06.2011
2669 Onur'larına Sahip Çıktılar! 31.05.2011
2670 Döner Sermaye Paylarının Ödenmemesine Karşı Dava Açtık 31.05.2011
2671 “Tam Gün” Gerekçesiyle Çalışma Belgesi İptal Edilen Hekimlere Duyuru 31.05.2011
2672 “Tam Gün” Gerekçesiyle Çalışma Belgesi İptal Edilen Öğretim Üyelerine Önemli Duyuru 31.05.2011
2673 Hekime Yönelik Bir Şiddet Daha 30.05.2011
2674 Laboratuvar Ve Müesseselere Yapılan “Tam Gün” Tebligatları Hakkında 28.05.2011
2675 Onur'umuzu Savunuyoruz 27.05.2011
2676 Mesai Sonrası Çalışan Öğretim Üyelerine Ek Ödeme Yapılmaması Hakkında Dava 27.05.2011
2677 Mesai Sonrası Çalışanlara Ek Ödeme Verilmemesine Karşı İptal Davası Açıldı 27.05.2011
2678 Bağımsız mesleki faaliyetin hedef alındığının farkındayız 27.05.2011
2679 İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu Seçimleri Yapıldı 26.05.2011
2680 Aile Hekimlerinin Tabip Odalarına Üyeliği Hakkında TTB Bilgi Yazısı 25.05.2011
2681 Sağlıklı Seçim, Seçimlerde Sağlık 25.05.2011
2682 Onur(u)muzu Savunuyoruz, Savunacağız… 24.05.2011
2683 Dişhekimi Sevinç Özgüner’in Savunduğu Değerler Hafızalarımızdan Ve Yüreğimizden Silinmeyecek 24.05.2011
2684 Avrupa’da Da “Çok Ses Tek Yürek” İstanbul Tabip Odası Tam Üye Olarak FEMS’te 24.05.2011
2685 Muayenehane Hekimleri Toplantısı 17 Mayıs 2011’de Tabip Odası’nda Yapıldı 20.05.2011
2686 Hastanemizi Tecrit Ettirmeyeceğiz 18.05.2011
2687 Damga Vergisi İadesi İçin Dava Açmak İsteyen Aile Hekimlerine Bilgi Notu Ve Dava Dilekçesi Örneği 17.05.2011
2688 TTB Ve TMMOB Temsilcilerinden Oluşan Heyet Kütahya’da 16.05.2011
2689 Dr. İlyas Güleç'i Yitirdik 16.05.2011
2690 Hekime Yönelik Şiddet Bitmiyor 12.05.2011
2691 Hemşireler Gününü Kutluyoruz 12.05.2011
2692 Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı;Özel Hastanenin Hekimin İmzası Taklit Ederek Sözleşme Düzenleyip SGK’ya Verdiğini Tespit Etti 11.05.2011
2693 Haydarpaşa Numune Asistanları Bugün ‘Eğitim’deydiler 11.05.2011
2694 İstanbul Tabip Odası 2010-2011 Ara Genel Kurulu Gerçekleştirildi 09.05.2011
2695 İşyeri Hekimlerine Duyuru 06.05.2011
2696 Numune’de Asistan Hekimler Eylemdeydi 05.05.2011
2697 Acı Kaybımız! 04.05.2011
2698 Hekime Yönelik Şiddet Bitmiyor 04.05.2011
2699 Hiçbir Yere Çekip Gitmiyoruz, Buradaydık, Buradayız, Burada Kalacağız! 03.05.2011
2700 Sağlık Bakanlığı’nın Çalışma İzni Ve Ruhsat İptallerine Yürütmeyi Durdurma 03.05.2011