# Başlık Yayınlanma Tarihi
301 Öğretim üyelerinin mecburi hizmeti olarak adlandırılan "zorunlu rotasyon" kararı danıştay 8. dairesi tarafından hukuka aykırı bulundu 07.07.2010
302 “Mecburi hizmet” avrupa insan hakları mahkemesi’ne taşındı 07.07.2010
303 Yönetmelik hükümlerinin iptali istendi 07.07.2010
304 Acil ve önemli vergi iadelerinin döner sermaye gelirlerinden mahsup edilmesi, hukuka aykırıdır 07.07.2010
305 Tabela, ilan ve reklam vergisi hakkında 06.07.2010
306 Vergi dava daireleri kurulu , pos makinası bulundurma zorunluluğunu getiren tebliğin yürütmesini durdurmadı 06.07.2010
307 Anadolu'da Vakit Gazetesi tazminat ödemeye mahkum edildi 06.07.2010
308 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde iş akdi feshedilen işyeri hekimlerine yönelik bilgi notu 06.07.2010
309 Belediye hekimleri haklarını kazandı 06.07.2010
310 Ankara İdare Mahkemeleri; tabip odalarının bilgi edinme hakkı kanunu uyarınca istediği bilgileri vermeyen kamu kurumlarının hukuka aykırı davrandığına karar vermiştir 06.07.2010
311 E- beyanname uygulamasının hukuka aykırılığı saptandı 05.07.2010
312 Kamuoyunda af kanunu adıyla anılan 5806 sayılı kanun yürürlüğe girdi.(31.10.2008) 05.07.2010
313 Pos makinası bulundurma zorunluluğunu getiren tebliğ,danıştay önünde 05.07.2010
314 Asistan hekimlere, askerlik yaşı müjdesi 05.07.2010
315 Kocaeli idare mahkemesi tabip odalarından çalışma onayı almaksızın sosyal güvenlik kurumundan yetki alarak çalışan işyeri hekimlerinin yetkilerini iptal etti 05.07.2010
316 “İstihdam paketi” olarak adlandırılan iş kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun, 26.05.2008 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi 05.07.2010
317 İş sağlığı ve güvenliği kanunu tasarısı taslağı 05.07.2010
318 Hukuk bürosu'ndan duyuru 05.07.2010
319 Özel hastaneler yönetmeliği’nde değişiklikler 05.07.2010
320 Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik 05.07.2010
321 "Danıştay'dan yürütmeyi durdurma" 05.07.2010
322 İstanbul ve Yalova için Asgari Ücret Kat Sayısı Belirlendi 05.07.2010
323 Ayakta Teşhis Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler, Yaratacağı Sonuçlar Ve Sağlık Uygulama Tebliği İle Ortaya Çıkan Durum 05.07.2010
324 65 Yaş Sınırlamasına Danıştay'dan Yürütmeyi Durdurma Kararı 05.07.2010
325 İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, "Eski Ssk Personeline Ödenen Fark Tazminatından, Döner Sermaye Payının Mahsup Edilmesi" İçerikli Davalarda Verilen Yürütmenin Durdurulması Kararlarını Kaldırdı 05.07.2010
326 1 Temmuz Genelgesinin Yürütmesi Durdurulması [10.2006] 05.07.2010
327 Mesai Saatleri Hakkında Duyuru [10.2006] 05.07.2010
328 Bilirkişi Başvuruları Hakkında Duyuru 05.07.2010
329 Yargı; Kadrosu Diğer Kurumlarda Olan Ancak İstanbul Üniversitesinde Yandal Uzmanlık Eğitimi Almakta Olan Hekimlere Döner Sermayeye Payı Ödenmemesi İşlemini Hukuka Aykırı Buldu [09.2006] 05.07.2010
330 Anadal-Yandal Uzmanlık Eğitimi Yapmak İsteyen Hekimlerden İstenen Yüklenme ve Kefalet Senedi Hakkında Hukuki Değerlendirme [09.2006] 05.07.2010
331 Konya 2. İdare Mahkemesi, Bankanın, Anlaşma Yaptığı İdareye Verdiği "Promosyon Ücreti" Adı Atındaki Ödemelerin, Kamu Görevlilerine Ait Olduğuna Karar Verdi [04.2007] 05.07.2010
332 Danıştay 5. Dairesi; Valiliklerin, Klinik Şef, Şef Yardımcısı ve Başasistanları Geçici Görev İle Atama Yetkisine Sahip Olmadığını Belirterek, GENELGENİN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU [04.2007] 05.07.2010
333 Mecburi Hizmet Bu Kez "Esasa" İlişkin Hükümleri İle Anasayfa Mahkemesi'nin Önünde / ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Eklenen Ek Madde 4 İle Geçici 6. Maddenin 05.07.2010
334 İstanbul 5. İdatre Mahkemesi Oy Çocukluğu İle Verdiği Kararda; Bakaya Olduğu Halde Uzmanlık Eğitimine Başlatılan Hekimin, Askere Gitmesi Nedeniyle Asistanlıkla İlişiğinin Kesilmesini İdari İstikrar 05.07.2010
335 Danıştay'dan İşyeri Hekimliği'nde yeni karar 05.07.2010
336 Usulsüz ve Sınavsız Şef ve şef Yardımcılığı Atamalarında İstanbul 4. İdare Mahkemesi, 7 Ayrı Dosyada Yürütmenin Durdurulması Kararı Vererek, Atama İşlemini Hukuka Aykırı Buldu [12.2006] 05.07.2010
337 Mücadelemiz Sağlık Bakanlığının Hukuka Aykırı Olarak Sürdürdüğü "Çifte Muayenehane Yasağı" Uygulanmasını ve İnadını Kırdı 05.07.2010
338 İstanbul İdare Mahkemeleri, SSK Hastanelerinin devri esnasında, hekimlerin fatura inceleme komisyonlarında görevlendirilmesini hukuka aykırı bularak, yürütmenin durdurulmasına karar verdi 05.07.2010
339 Anayasa Mahkemesi Eğitim Hastanelerinde Kadrolaşmaya Dur Dedi! 05.07.2010
340 İstanbul 2. Vergi Mahkemesi, Tıbbi Atık Bertaraf Ücretinin, Sadece Tıbbi Atık Üreten Muayenehanelerden Alınması Gerektiğine Karar Verdi 05.07.2010
341 İş Kanunu'nun 81. Madde Değişikliği Sonrasında Hukuki Değerlendirme 05.07.2010
342 Mecburi Hizmet Duyurusu 05.07.2010
343 Disiplin Cezaları Affı 05.07.2010
344 Döner Sermayeden Ek Ödeme Yapılması (Performansa dayalı ödeme) Düzenlemesine İlişkin Bilgi Notu 05.07.2010
345 Üyelerimize Önemli Duyuru (SSK'da kalmaya zorlanma) 05.07.2010
346 Dilekçe Örneği ve İlgili Açıklamalar İçin Burayı Tıklayınız 05.07.2010
347 SSK Hastanelerinin Devrinde SSK'da Kalmaya Zorlanan Meslektaşlarımızın Durumu 05.07.2010
348 Odadan Onay Almaksızın Çalışmaya Başlayan İşyeri Hekimlerine Duyuru 05.07.2010
349 Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti: Sorular.. Yanıtlar.. 05.07.2010
350 Parmak İzi Uygulaması Hakkında Hukuki Değerlendirme / Av. Meriç Eyüboğlu 05.07.2010