# Başlık Yayınlanma Tarihi
151 Aile Hekimleri İçin Önemli Karar: “Hekime Hakaret Eden Hastanın Kaydı Aile Hekiminin Talebi İle Değiştirilebilir” 10.07.2012
152 Preklinik Branşlar İle Acil Uzman Tabip Nöbeti Gerektirmeyen Klinik Branşlar Acil Branş Nöbeti Tutmak Zorunda Mı? 05.07.2012
153 Kadro Dışı Geçici Çalışmak İsteyen Hekimlere Önemli Duyuru!Hukuki Hiçbir Engel Yok. 29.06.2012
154 Yan Dal Uzmanlığı Bulunan Hekimlerin,Anadalda Çalıştırılma-Ma-Sına İlişkin Düzenleme Yargıya Taşındı 19.06.2012
155 Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 27 Mayıs 2012 Değişiklikleri 12.06.2012
156 Özel Hastaneler Yönetmeliği 27 Mayıs 2012 Değişiklikleri 08.06.2012
157 Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru… 07.05.2012
158 “Taşra Teşkilatının Yeniden Yapılandırılması” Çerçevesinde Yapılan Görevlendirmeler ve Dikkat Edilecek Hususlar 09.04.2012
159 Medula Sisteminin Kapatılması İle İlgili Örnek Yürütmeyi Durdurma Kararı 06.04.2012
160 Hastanelerde Bulunan ve Hastane Dışına Çıkarılmayan Tıbbi Cihaz Ve Teçhizat Hekimlere Zimmetlenebilir mi? 06.04.2012
161 Kamuda Çalışmasının Yanı Sıra Özel Sağlık Kuruluşlarında/ Muayenehanesinde Çalışan Veya Gerekli Bildirimleri Yapmadığı İçin Çalışır Görünen Hekimlere Önemli Duyuru! 28.03.2012
162 663 Sayılı KHK ve Sağlık Bakanlığının “Yeni” Teşkilat Yapısı 27.02.2012
163 “Mutabakat Metni”ni Yargıya Taşıdık 17.02.2012
164 Zorunlu Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Ve 08.12.2011 Günlü Anayasa Mahkemesi Kararı 09.02.2012
165 Kamudan Emekli Olmadan Ayrılanların, Emekli İkramiyesi Alma Hakkı, Yeniden Sınırlandırıldı 02.02.2012
166 Tüm Klinik Şef ve Şef Yardimcilarını 27 Aralık Tarihli Genelge’ye Karşı Hep Birlikte Dava Açmaya Çağırıyoruz 30.01.2012
167 Kurum Tabipleri Ve İşyeri Hekimlerinin “Yetkilendirilmiş Aile Hekimi” Olması Zorunlu Değildir 27.01.2012
168 SGK’nın Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi Bir Bütün Olarak Değiştirildi 26.01.2012
169 Özel Sağlık Kuruluşlarının Ücret Ve Hak Gaspları Konusunda Bakanlıklara Yapılan İhbar Ve Başvuruların Akıbeti Soruldu 10.01.2012
170 Muayenehane Ve Yanı Sıra Sgk İle Sözleşmeli Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler İçin İyi Haber Denizli İdare Mahkemesinden Geldi 30.12.2011
171 Meslek Örgütünün Etkinliklerine Katılmak “Suç” Mudur? Bu Nedenle Hukuki Bir Yaptırım Uygulanabilir Mi? 19.12.2011
172 Döner Sermaye Ek Ödemesi Almayan Kurum Tabipleri, İşyeri Hekimliği Yapabilir 15.12.2011
173 Muayenehane Ve SGK Anlaşmalı Kurumlarda Çalışan Hekimlere Önemli Duyuru 09.12.2011
174 Danıştay 5 Dairesi Tarafından Verilen Karar Gereği; Mecburi Hizmete Atanan Uzman Hekimlere Harcırah Ödenmesi Zorunludur 01.12.2011
175 “Birlikte Kullanım” Dahilindeki Hastanelerde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin, Hukuki Statüsü Ve Tabi Oldukları Mevzuat Nedir? Yargı Karar Verecek! 25.11.2011
176 SGK Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu Ve SGK Anlaşması Olmayan Sağlık Kuruluşunda Çalışan Hekimlerin Dikkatine 17.11.2011
177 İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu 2011 yılı çalışma raporu 01.11.2011
178 Muayenehane Ve Yanı Sıra Sgk İle Sözleşmeli Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Dikkatine 01.11.2011
179 İl Sağlık Müdürlüğünün 20.10.2011 Tarih Ve 292977 Sayılı Genel Yazısına Dava Açtık 27.10.2011
180 Muayenehanesi Olan Hekimlerin, Sgk İle Sözleşmesi Olan Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Hakkı 26.10.2011
181 OHSAD Ve Sağlık Bakanlığı Arasında İmzalanan Mutabakat Metni Ve Olası Hak Kayıplarına İlişkin Bilgi Notu 23.10.2011
182 Muayenehanesi Olan Hekimlerin, SGK İle Sözleşmesi Olan Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışmasının Önünde Hukuki Bir Engel Bulunmamaktadır 20.10.2011
183 Muayenehanelerle İlgili 3 Ağustos 2011 Tarihinde Yapılan Son Değişiklikler De Yargıya Taşındı 10.10.2011
184 “Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması Ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge” Yürürlüğe Girdi 23.09.2011
185 Aile Hekimliği Ödemeler Ve Sözleşme Yönetmeliği’ne İlişkin Değerlendirme 15.09.2011
186 Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Ve Hukuki Değerlendirme 07.09.2011
187 Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı 07.09.2011
188 Yeni “Tam Gün” Süreci İle İlgili, Yazılar Tebliğ Edilmeye Başlandı 07.09.2011
189 İşyeri Açma Harcı Ve Ruhsatı Yönünden 06.09.2011
190 Tam Gün İle İlgili Kanun Hükmünde Kararname Hakkında 26.08.2011
191 Hukuk Bürosuna Yöneltilen Sorular Işığında Ayakta Teşhis Ve Tedavi Merkezleri Ve Muayenehaneler 26.08.2011
192 3 Ağustosa Kadar Açılmış Muayenehaneler 20.08.2011
193 Aile Hekimlerine Önemli Duyuru “Gelir Vergisi Tevkifatı” 15.08.2011
194 Muayenehanelerle İlgili 3 Ağustos 2011 Tarihinde Yapılan Değişiklikler Ve Hukuki Değerlendirme 08.08.2011
195 Öğretim Üyelerine Ek Ödeme Yapılmaması Hukuka Aykırı Bulundu 01.08.2011
196 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Broşürü 29.07.2011
197 7 Nisan Yönetmeliğine Dava Açtık 25.07.2011
198 4 Ağustos Öncesi Son Hazırlıklar 22.07.2011
199 Mesai Saatleri Dışında Özelde Çalışması Nedeniyle Sabit Ödeme Dışında Ek Ödeme Alamayan Hekimler İçin Bilgi Notu 20.07.2011
200 Anayasa Mahkemesi, Kamudan Emekli Olmadan Ayrılanlar İçin Emekli İkramiyesi Yolunu Bir Kez Daha Açtı 18.07.2011