# Başlık Yayınlanma Tarihi
51 Tıp Fakültesinden Mezun Olup, Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Atanan Ve Göreve Hiç Başlamayan Hekimler “Müstafi” Midir? 11.03.2015
52 Muayenehanelerden İstenen “İtfaiye Uygunluk Raporu” Hakkında Bilgi Notu 08.03.2015
53 Aile Hekimleri İçin Savunma Dilekçesi 24.02.2015
54 Muayenehanelere Yapılan Engelliler/Erişilebilirlik Konulu Tebligatlar İçin İtiraz Dilekçesi 16.02.2015
55 Aile Hekimlerinin Sigorta Priminin Yarısını Sağlık Bakanlığı Ödeyecek 12.02.2015
56 Muayenehaneler “Umuma Açık Yerler” Midir? “Engellilerin Erişebilirliğine Uygun Duruma Getirilmesi” İstenebilir Mi? Dayanak Olarak Gösterilen Düzenlemeler Ve Gelinen Nokta 23.01.2015
57 İkametgahlarında Muayenehane Açılışı Yapan Hekimlerin Pos Cihazı Bulundurma Zorunluluğu Var Mı? 31.12.2014
58 Tıbbi Atık Hakkında En Sık Sorulan Sorular? 27.12.2014
59 Mesleğini Üniversite Dışında da İcra Eden Öğretim Üyelerinin Dikkatine 25.12.2014
60 Tıbbi Atıkları Toplamak, Taşımak Ve Bertaraf Etmek Artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yerine Getirilecek 25.12.2014
61 Aile Sağlığı Merkezlerinde Nöbet Uygulaması ve İtiraz Dilekçesi 25.12.2014
62 Aile Hekimleri Cumartesi Günleri ASM 'lere Gitmeli mi? 22.12.2014
63 ASM Nöbet Listesi Tebliğ Edilmeye Çalışılan Aile Hekimlerinin Dikkatine 22.12.2014
64 Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde Yürütmeyi Durdurma 15.12.2014
65 Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliğinde Yürütmeyi Durdurma 15.12.2014
66 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’ndan, Aile Hekimlerine Bir Angarya Daha! Cumartesi Nöbeti… 12.12.2014
67 Aile Hekimlerinin Dikkatine 29 Nisan Eylemi İçin İtiraz Dilekçesi Örneği 28.11.2014
68 Hekime Şiddet’e Yine Ceza 27.11.2014
69 Acil Tıp Asistanları Dışındaki Asistan Hekimlerin “Acil Servis Nöbeti” Tutmaya Zorlanması Hukuka Aykırı Bulundu 20.11.2014
70 “Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Sistemi”nin Hem Yürütmesi Durduruldu,Hem Dayanak Maddenin Anayasa Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verildi 12.11.2014
71 Hekime Tehdidin Cezası Hapis 07.11.2014
72 Avuçiçi Kimlik Taramaya Yürütmeyi Durdurma 31.10.2014
73 Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 15.10.2014 Tarihli ve “Muayenehaneler Hakkında” Konulu “Duyurusu” Hakkında 29.10.2014
74 Sağlık Net 2 Neler Oluyor? 27.10.2014
75 Damga Vergisi Kesintisinin Kısmen İade Edilmesi Sebebiyle Dava Açan Aile Hekimlerine Önemli Duyuru 30.09.2014
76 “Hekime Şiddet” e Ceza! 10.09.2014
77 Önemli Duyuru Aile Hekimlerinden Haksız Olarak Kesilen Ve Kısmen İade Edilen Damga Vergisine Karşı Dava Açmak İçin Son Günler 01.09.2014
78 20 Ağustos 2014 İtibarıyla Muayenehanelerden İstenecek Belgeler 25.08.2014
79 Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te Muayenehanelerin Fiziki Koşullarına İlişkin Düzenlemeler Açılan Davalar Mahkeme Kararları Güncel Durum 22.08.2014
80 Danıştay Karar Verdi; Muayenehane Açmak İçin Şart Koşulan Depreme Dayanıklılık Raporu Ve Yangına Uygunluk Belgesi Artık İstenemeyecek 20.08.2014
81 Birden Çok Yerde Çalışan Hekimin, Herbiri İçin Ayrı Ayrı Sigorta Yaptırması Gerekmeyecek! 07.08.2014
82 Aile Hekimlerinin Dikkatine 29 Nisan Eylemi İçin Savunma Dilekçesi Örneği 06.08.2014
83 4 Aralık Eylemi Nedeniyle Aile Hekimlerine Verilen İhtar Puanları ve Yapılacak İşlemler 14.07.2014
84 Aile Hekimlerine Getirilen Nöbet Uygulaması Çerçevesinde Oluşturulan Nöbet Listelerine İlişkin Bilgi Notu 22.05.2014
85 Sorularla Aile Hekimliği Acil Nöbet Rehberi 20.05.2014
86 Damga Vergisi Kesintileri İade Ediliyor 28.04.2014
87 Sağlık Bakanlığı Öğretim Üyelerinin Mevcut Çalışma Biçimlerinin Anayasa Mahkemesince Esas Hakkında Karar Verilinceye Veya Yeni Bir Kanuni Düzenleme Yapılıncaya Kadar Aynı Şekilde Devam Edeceğini Açıkladı 18.04.2014
88 Aile Hekimlerine Getirilen Nöbet Uygulaması Çerçevesinde Acil Olarak Doldurulması İstenen Formlar Hakkında Bilgi Notu 17.04.2014
89 Anayasa Mahkemesi Kararının Üniversite Öğretim Üyeleri İçin Somut Sonuçları Neler? 16.04.2014
90 “Hekime Şiddet”te 3 Ceza Kararı Daha 11.04.2014
91 Torba Yasa’nın İki Maddesi Hakkında Yürütmenin Durdurulması Kararı Verildi 09.04.2014
92 4 Aralık 2013 Tarihinde Aile Hekimleri Tarafından Yapılan Eyleme İlişkin Savunma Dilekçesi Örneği 13.03.2014
93 “Sağlık Personelinin Öğle Yemek Tatili” Başlıklı Genelge Hakkında Bilgi Notu 14.02.2014
94 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Gereğince Muayenehanelerin Tabi Olduğu Düzenlemeler Nelerdir? 09.01.2014
95 2 Şiddet Davasında 3 Mahkumiyet 09.12.2013
96 Sağlık Torba Tasarısında; Hekimler, Tıp Öğrencileri, Tıp Fakülteleri Ve Eğitim Araştırma Hastaneleri İle İlgili Maddeler 25.11.2013
97 Sağlık Net.2 Güncel Durum 22.11.2013
98 650 Sayılı KHK’dan Sonra Hekimlere Yapılan “Tam Gün Çalışma Zorunluluğu” Konulu Tebligatlar Hukuka Aykırı Bulundu 05.11.2013
99 Sağlık Net.2 Tarihçesi!!! Hukuka Aykırılıklarla Dolu Süreç Hakkında Kısa Bir Hatırlatma 29.09.2013
100 Biyokimya Uzmanı Hekimin Acil Servis Nöbetine Dahil Edilmesi Hukuka Aykırı Bulundu 25.09.2013