Felsefe Etkinlikleri 57 - Posthuman'da İnsan Olmak

Felsefe Etkinlikleri / Temmuz 20, 2022 / 0 /
Karmaşık ve kaotik tüm zamanlarda olduğu gibi şimdiyi farklı bakış açılarıyla anlamaya ve anlamlandırmaya yardımcı olan felsefeciler, özellikle 90'lardan bu yana insanlık olarak varoluşsal bir krizin sancılarını yaşayacağımızı iklim bilimcilerle birlikte ilk fark edenlerden. Bilindiği gibi iklim bilimciler ve jeologlar yaşamakta olduğumuz bu dönemi insanın yıkıcı bir jeolojik güce dönüşmüş olması nedeniyle Antroposen diye tanımlarken felsefeciler ağırlıklı olarak posthüman, posthümanizm ve transhüman, transhümanizm kavramlarıyla irdeliyorlar. Aslında jeologlar(doğa bilimciler) ile felsefeciler (insani bilimciler) arasında bir ayrışma yok aksine önemli bir kesişim söz konusu. Günümüz felsefecilerinden Rosi Braidotti yaşadığımız bu krizi Antroposen bağlamına oturtarak çözebileceğimizi çünkü gezegenin sağlığı ve sürdürülebilirliği üzerinde insanlığın olumsuz etkisinin artık ampirik olarak da ölçülebilecek düzeye geldiğine, şimdiyi teşkil eden unsurları ve şimdinin biçimlenmelerini ele almak, gelecekteki doğrultuların haritasını çıkarmak için yeni nosyonlara ve terimlere ihtiyaç olduğu tespitiyle daha fazla kavramsal yaratıcılık gerektiğine dikkat çekiyor. (1) Anımsanacağı gibi Mart ayında gerçekleştirdiğimiz İnsan Çağı biterken -1 ( 2 ) toplantımızda transhümanizmi tartışmıştık. 17 Mayıs akşamı konuk konuşmacımız olan değerli felsefeci Ezgi Ece Çelik "Posthuman'da İnsan Olmak" başlığı çerçevesinde yapacağı konuşmasında posthümanizmi ve post hüman kavramlarını farklı bakış açılarıyla ele alıp, konuyu bilimsel ve etik açıdan yorumlamaya çalışacağını ifade ediyor. Aydınlanma ile birlikte yücelttiğimiz hümanizmin de etkisiyle Cogito, Kartezyen Özne, Kantçı rasyonel varlık olarak klasik "erkek- insan" idealinin, verili olarak kabullendiğimiz insan merkezli bakışın, insanın kibrinin, gezegenimizde, kendi türümüz dahil canlı cansız tüm varlıklarda yarattığı büyük yıkımı ve hasarı, bunu değiştirebilme olanaklarını ve yollarını düşünmemize, "yeni kavramlar, yeni nosyon ve terimlerle gelecekteki doğrultuların haritasını çıkarmamıza" yardımcı olabilecek bu toplantıda sizleri de aramızda görmek dileğiyle sevgi ve saygılarımızla,