HEKİM VE SENDİKA


  • Ağustos 24, 2010
  • 1830

15 Mart 2009 tarihinde Odamızda 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Hekimler ve Sendikal Örgütlenme Paneli yapıldı.

Panelde Dr. Güray Kılıç günümüzde neo-liberal politikaların ve bu politikaların bir ürünü olan Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın hekim emeği üzerine etkilerini değerlendirdi.

Daha sonra söz alan Dr. Arzu Çerkezoğlu Türkiye'de emekçilerin sendikalaşmalarına ilişkin mevzuat konusunda bilgi vedi. Dr. Köksal Aydın da, kamu sendikacılığını anlattı.

Panelin öğleden sonraki bölümünde Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu Başkanı Dr. Claude Wetzel ve Fransa Uzman Hekimler Federasyonu'ndan Dr. Serdar Dalkılıç söz aldılar.

Bu panelin ses kayıtları önümüzdeki günlerde deşifre edilerek hekimlerimizle paylaşılacaktır.


Bu HABERİ Paylaş!