HEKİM ADAYLARINA MESLEK ÖRGÜTÜ TANITILDI

İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerine Halk Sağlığı dersi içinde verilen hekimlik
mesleği ve  meslek örgütlerinin rolü konulu sunum Odamız adına Dr. Mustafa Sülkü tarafından yapıldı.

Dr. Mustafa Sülkü'nün 6 Mart 2009'da 14 Mart Anfisinde yaptığı sunum için tıklayınız.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası