OHSAD YÖNETİM KURULU ODAMIZI ZİYARET ETTİ


  • Ağustos 24, 2010
  • 1636

Ekim 2008 tarihinde göreve başlayan OHSAD Yönetim Kurulu Dr. Reşat BAHAT Başkanlığında İstanbul Tabip Odasına ziyarette bulundu.

03.03.2009 tarihinde gerçekleşen ziyarette Başkanlar tarafından sağlık alanında her iki kurumunda önemli görevler üstlendiği, sağlık alanında yaşanan birçok sorunun çözümü için de bunların birlikte dile getirilmesinin gerekliliği vurgulandı.

OHSAD Başkanı Dr. Reşat BAHAT, OHSAD’ın hekim kimliğini belirterek gerek SUT fiyatlarının gerekse alınan muayene ücretlerinin kendileri açısından önemli bir sorun olduğunu, bu durumun hastaların tedavi olmasına ve hekimlerin ücretlerine olumsuz etki ettiğini söyledi.

İTO Başkanı A.Özdemir Aktan, hekimlerin özellikle son aylarda çalışma ortamına ilişkin çok ciddi olumsuz olaylarla karşılaştığı, çalışan hekimlerin sözleşmelerinin olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirterek, bunun giderilmesi yönünde İTO tarafından bir çalışma başlatıldığını ve OHSAD’ın da bu konuda destek vermesini istedi.

Ziyaret, birçok sorun dile getirildiği bir toplantıya dönüştü ve bundan sonra her iki kurumun komisyonlar düzeyinde ilişkilerini sürdürmesi ve geliştirmesi yönünde ortak karar alındı.


Bu HABERİ Paylaş!