MÜCADELEMİZ SES GETİRDİ ADLİ TIP KURUMU BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Dr. Keramettin Kurt, Mehmet Ağar`ın Adalet Bakanı olduğu 1996 yılında Adli Tıp Kurumu başkan yardımcılığına, AKP iktidarında 2003 yılında Cemil Çiçek döneminde Adli Tıp Kurumu Başkanlığına getirildi.
Göreve geldiğinde kurumda yaptığı yer değiştirmelerle ve sürgünlerle adından söz ettiren Dr. Kurt,  Adli Tıp Uzmanları Derneğinden 80 kadar üyenin istifa dilekçelerinin topluca dernek yönetimine ulaştırılmasını sağlamıştı.
 Başkanlığı döneminde Susurluk davası hükümlüsü İbrahim Şahin’e verilen rapor;  Şahin’in sürekli hastalık nedeniyle Cumhurbaşkanlığı affından yararlanmasına dayanak oluşturmuştu. Ölüm oruçları sürecinde düzenlenen Wernicke- Korsakoff  raporları tartışma yaratmış, raporları düzenleyen hekimlere meslek örgütümüz onur kurulunca ceza verilmişti. İşkence olgularında gerçeğe uygun olmayan rapor düzenleme nedeniyle meslek örgütümüzce cezalandırılan Dr. Nur Birgen, 3. İhisas Kurulu başkanlığına devam etmişti. Üzmez davasında yasal zorunluluğa rağmen çocuk ruh sağlığı ve uzmanı olmadan muayene yapılmış, rapor düzenlenmişti. Dr. Kurt durumu ilgili kurulun böyle bir isteği olmaması ile açıklamıştı. TTB söz konusu raporu farklı uzmanlık alanlarının incelemesiyle değerlendirmiş ve raporun yok hükmünde olduğu, adli tıp yapılanmasının değiştirilmesi gerektiğini belirtmişti.
 Adli Tıp Kurumu raporlarının bilimselliği, tarafsızlığı ve güvenilirliği konusu; başkan değişimleri ile sağlanamayacak kadar yapısal sorunlara dayanmaktadır.
 Özerk ve bilimsel adli tıp yapılanması için, zaman geçirilmeden, ilgili meslek odaları ve uzmanlık dernekleriyle işbirliği içinde gerekli çalışmalara başlanmalıdır.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası