ÜCRETSİZ YEMEK HAKKIMIZ GASPEDİLEMEZ


  • Ağustos 24, 2010
  • 1613

Validebağ Devlet Hastanesi Çalışanları SES Anadolu yakası Şubeleri ve İstanbul Tabip Odası önderliğinde biraraya gelerek gaspedilen ücretsiz yemek haklarını talep ettiler. Saat: 12.00'de hastane önünde biraraya gelen 50'ye yakın sağlık çalışanlı"Yemek hakkımız gaspedilemez" dövizleri ve  sloganlarıyla taleplerini dile getirdiler.

 Odamızı temsilen Dr. Hasan Ogan'ın katıldığı eylem Validebağ Gönüllüleri Derneğinden bir temsilcinin konuşması ve Hastane Temsilcisi tarafından okunan basın açıklamasının ardından son buldu.

 

 


Validebağ Devlet Hastanesi basın açıklaması

BASINA VE KAMUOYUNA

Her gün artan enflasyon oranına rağmen her geçen gün yoksullaşan emekçilere %3,9 ücret artışını reva görenler şimdi de yemeğimize göz dikti. Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliğine göre çalışanlara yiyecek yardımı "yemek verme" şeklinde uygulanır. Çalışanlar bu yardım karşılığında nakden (ücretli) bir ödemede bulunmaz. Yataklı Tedavi Kurumlarında ve çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde çalışanlara öğle yemeği şeklinde verilir. Günün yirmidört saati devamlılık gösteren yerlerde görevinin devam etmesi durumunda üç öğüne kadar yemek verilebilir denmektedir. Bu yönetmeliği hiçe sayarak yayınlanan, Maliye Bakanlığının genelgesi üzerine sendikamız SES'in açtığı dava henüz daha sonuçlanmamışken, hastane başhekimliklerinin hemen tüm kurumlarda farklı farklı yol ve yöntemler kullanarak başlattığı bu ücret kesintisi ve yemeklerin ücretlendirilmesi, yasalara aykırılığı bir yana insanca bir uygulama da değildir.

Hastanemizde geçmişe dönük öğle yemeği bedeli kesilmeye başlanmıştır. Maliye Bakanlığının genelgesi gerekçe gösterilerek yapılan geriye dönük kesintiler ve yemeklerin ücretlendirilmesi bir hak gaspıdır. Yapılan bu uygulamanın hukuki ve fiili olarak her zaman karşısında olacağız. Bugün sadece yemeğimize göz koyanlara karşı mücadele etmiyoruz. Biz sağlık emekçileri olarak iş güvencesiz çalıştırılmaya, işsizliğe, kamu hastaneleri birliği uygulamasına, çalışanlar arasında yaratılmak istenen rekabet ortamına karşı da, sağlık kurumlarından binbir çileyle hizmet almaya çalışan hastalarımıza yapılan haksızlıklara karşı da mücadele ediyoruz.

Bizler Validebağ Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık emekçileri olarak bugün dünyada veTürkiye'de yaşanan gelişmeleri takip ediyor ve insanlığın geleceğini tehdit eden savaşlara, krize ve diğer gelişmelere karşı, örgütlü bir duruşun parçası olmaya çalışıyoruz. Tüm dünyada işçilerin çalışma ve yaşam koşullarına dönük ciddi saldırılar var. Bunlara karşı da hemen her yerde işçi ve emekçiler mücadele etmeye ve kazanımlarının gasp edilmesine karşı durmaya çalışıyor. Bizler de bugün burada, tüm Türkiye'de sağlık kuruluşlarında gece gündüz demeden fedakarca çalışan sağlık emekçilerinin yemek hakkını gasp etmeye çalışan bir zihniyetle mücadele etmekteyiz.

Maliye bakanlığının yayınladığı genelge gerekçe gösterilerek bizlerin ücretlerinden geriye
dönük bir yıllık yemek ücreti kesintisini yapılmaya başlanmıştır. Nerdeyse tamamına yakın çalışanın ücretsiz yemek hakkı talebini hastane yönetimine yazılı ve sözlü olarak iletmiştir. Bu talepleri görmezden gelen yönetim, hastane çalışanlarını Pazartesi gününden bu yana aç bırakarak sağlık hizmeti vermeye mahkûm etmiştir. Bu uygulama henüz pek çok hastanede devreye sokulmamışken, hastanemizde yöneticilerin çalışanını mağdur etmedeki bu aceleci davranışları da bizlere ders olmalıdır.

Validebağ Devlet Hastanesi yönetimi sadece yemeklerin ücretlendirilmesi ve geriye dönük
ücret kesintilerinin yapılmasıyla da yetinmemiştir. Uzun yıllardır birlikte ve uyum içerisinde çalışan hastane personeli bir süredir Va1idebağ Devlet Hastanesi Başhekiminin katı, despotik tutum ve davranışlarına maruz kalmaktadır. Birçok arkadaşımızın kurumdan ayrılmasına, emekli olmaya zorlanmasına sebep olmuş bu tutumlar giderek birçok arkadaşımızın kimi açık kimi üstü örtülü bir şekilde sürülmekle tehdit edilmesine dönüşmüştür. Hastane yönetimi en ufak bir muhalefete, sendikal afişlerin ve yazıların varlığına bile tahammülsüz davranmaktadır.

Kalite belgeleri alabilmek için sağlık çalışanından çok evrak takipçilerine dönüştürülen ve en ufak bir aksaklıkta döner sermaye gelirinin düşeceği ile tehdit edilerek terbiye edilen biz örgütlü bir biçimde mücadele ederek elde edebilir ve koruyabiliriz. En temel insan hakkı olan sağlık hizmeti talebine "parası olana sağlık" cevabını veren siyasilerin sağlık emekçilerine cevabı da "parası olana yemek, parası olmayan aç kalsın" olmuştur.


Sonuç olarak bizler bugün Türkiye'nin her yerinde sağlık emekçilerini mağdur eden ücretli
yemek uygulamasının geri çekilmesini, Hastane yöneticilerinin keyfi ve yasakçı uygulamalarının durdurulmasını istiyoruz. Kazanılmış haklarımızı gasp etmeye dönük kamu hastaneleri birliği gibi uygulamalarla sağlık hizmeti veren kurumların ticarethanelere dönüştürülmesine de karşı çıkıyoruz. Bütün bunları durduracak olanın, tüm çalışanların örgütlü ve birlikte mücadelesi olacağının bilincindeyiz ve örgütlülüğümüzü dolayısıyla gücümüzü artırarak mücadeleye devam edeceğiz.

Bugün bizleri mücadelemizde yalnız bırakmayıp destekleyen Validebağ Gönüllüleri Derneğine, hasta ve yakınlarımıza ve dostlarımıza da teşekkür ediyoruz.


Örgütlüysek her şeyiz, örgütsüzsek hiçbir şey!
Yaşasın örgütlü mücadelemiz!

İstanbul Tabip Odası
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Anadolu şubesi
İşyeri Temsilcilikleri


Bu HABERİ Paylaş!