Haziran Ayı

 

2 Haziran 2009

GÜNDEM:

1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- Tıp fakültelerinde yaşanan sorunlar gündemli Türkiye toplantısı. (12 Haziran 2009, 9.00, TTB)
3- Haziran ayı içinde gerçekleştirilmek üzere bir beyaz eylem tasarlanması.
4- “Tam Gün Yasası” gündemli Temsilciler Kurulu toplantısı. (2 Haziran 2009, 18.00)
5- KESK’le dayanışma toplantısı.
6- SGK’nun muayenehane ve poliklinik genelgesi.
7- Cezaevi İzleme Kurulları.
8- Filistinli hekimlerin Yönetim Kurulu’nu ziyareti. (17.00)

KARARLAR:

1- Dr. Deniz Sevinç, Dr. İbrahim Burak Şeker, Dr. Hasan Onur Yavuz, Dr. Özgür Çetiner, Dr. Adil Polat, Dr. Gülşen Acar, Dr. Orçun Subaşılar, Dr. Murat Bulkan, Dr. Nuh Gümüştekin, Dr. Bahar Büget, Dr. Macit Yalvaç, Dr. Tuğba Gürsoy, Dr. Mehmet İlke Büget, Dr. Selçuk Atilla, Dr. Ece Koçum ve Dr. Deniz Yıldız’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Aysu Akça ve Dr. Mustafa Murat Öztürk’ün istifalarının kabulüne,

3- Dr. Bilgin Torun’a Lestat Gıda İşl.Tur.San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Bülent Çakır’a Esko Itrıiyat San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Hayrettin Reçber’e Darkmen Tekstil San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Orhan Şahin’e Vuslat Tekstil Gıda İnşaat İmalat San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Cemal Fenerci’ye Safran Tekstil – Ali Dursun için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4- Odamıza ….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, ……. isimli hastaya yönelik operasyon ve takipte tıbbi ihmal/hata yapmak iddiasıyla Dr. ……… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1166 /G-1826),

5- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-1859 sayılı inceleme dosyası ile ilgili olarak 28.04.2009 tarihli Yönetim Kurulu toplasında verilen “dosyanın işlemden kaldırılması” kararına …………’in itirazı üzerine Dosya Yönetim Kurulumuzun 02.06.2009 tarihli toplantısında yeniden değerlendirilmiş olup, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği ilgili Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına ve ……..’e yönelik uygulamada tıbbi ihmal ve/veya hata, özensizlik ve uygulama öncesinde ve sonrasında hastayı yeterli düzeyde bilgilendirmemek iddialarının soruşturularak Onur Kurulu’na iletilmesine (HUB-1163 /G-1859),

6- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/G-1865 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş ve hastanın tanı ve tedavisinde belirgin bir tıbbi ihmal/hata unsurunun bulunmadığı yönünde hazırlanan bilirkişi görüşü doğrultusunda dosyanın işlemden kaldırılmasına,

7- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuruda, “29.04.2009 tarihinde …….. Merkezi’nde düzenlenen reçetesinin kendi onayı olmadan, merkezde çalışan bir personel tarafından belirli bir eczaneden aldırıldığı”nın iddia edilmesi üzerine Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB/G-1942 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş ve başvuruda yer alan iddiaların dışında bir kanıta ulaşılamamasın nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

8- Odamıza ………….. tarafından yapılan başvuru üzerine, “gerçeğe aykırı rapor düzenlemek” iddiasıyla Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1167 /G-1758)

9- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB-973 sayılı soruşturma dosyası ile ilgili olarak Onur Kurulu tarafından verilen 26.05.2009 tarih ve 969 sayılı karar üzerine söz konusu dosyanın inceleme neticesinde;
Dr. …….. hakkında;
- …………. isimli hastaya karşı özensiz davranmak
- Tedavisinin geciktirilmesi sonucu ölümüne neden olmak,
Dr. ……….. hakkında;
Hastaya ……….. Hastanesi’nde müdahalede bulunan hekim olarak hastayı uzun süre bekleterek hastanın klinik seyrinin ağırlaşmasına ve tedavisinin geciktirilmesi sonucu ölümüne neden olarak hastaya karşı ihmal göstermek ve özensiz davranmak;
Dr. …………. hakkında;
- ………..’un olay yerinden ………… Tıp Merkezi’ne naklini uygun yapmamak,
- ……….. Merkezi’ne getirilen ………..’un teşhis ve tedavisinde tıbbi hata ve ihmal yapmak
- ……….’un tedavisinin düzenlenebileceği ileri sağlık merkezine sevkini geciktirmek,
- ………….’un tedavisinin düzenlenebileceği ileri sağlık merkezine sevkini usulüne uygun yapmamak,
Dr. ………… hakkında;
- Hastaya özensiz davranarak ölümüne neden olmak,
- Dr. …………..’ın haberi olmadan kaşesini kullanarak sahte belge düzenlemek,
iddialarıyla oluşturulan soruşturma dosyasının tamamlandığı görülerek, dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru ekinde yer alan ……. isimli hastaya ait ifadenin incelenmesi sonucunda, …….. isimli hastanın teşhis ve tedavisinde tıbbi hata ve ihmal yapmak iddiasıyla Dr. ………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1170 /G-1902)

11- Odamıza ……… vekilleri Av. ……. ve Av. ……… tarafından yapılan başvuru neticesinde,  …….. isimli hasta üzerindeki etkisini tıbbi amaç dışı kullanmak, hasta-hekim ilişkisi süreci devam ederken hasta-hekim ilişkisi ile bağdaşmayacak ilişki içine girmek ve bu yolla etik ihlalde bulunmak iddialarıyla Dr. ……. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1169 /G-1611)

12- Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB-1168-(G-1830) sayılı dosya değerlendirilmiş olup, hasta ……..’a uyguladığı operasyonlar ve sonraki takip ve tedavide tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığın iddiasıyla Dr. …………. hakkında soruşturma açılmasına,

13- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …….. ve Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/G-1859 sayılı inceleme dosyası ile ilgili olarak 28.04.2009 tarihli Yönetim Kurulu toplasında verilen “dosyanın işlemden kaldırılması” kararına ………’in itirazı üzerine dosya yeniden değerlendirilmiş olup, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği ilgili Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına ve konunun soruşturularak Onur Kurulu’na iletilmesine (HUB-1163),

14- Odamıza …………….tarafından yapılan başvuruda, “…….Hospital’da SSK’ya fatura edilen 1267 evrak numaralı Aralık ayı klasöründe hastalara yapılan tetkik raporlarının çift olup birbiriyle uyumsuz olduğu ve hastaya ait olmadıkları”nın iddia edilmesi üzerine, Dr. …….. ve Dr. ……… hakkında oluşturulan soruşturma dosyası Onur Kurulu’nun 04.12.2007 tarihli toplantısında alınan kararı doğrultusunda, HUB-867 sayılı soruşturma dosyasına, “gerçeğe aykırı rapor düzenlemek”, “gerçeğe aykırı rapor düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarının dolandırılmasına yönelik eylemde bulunmak” iddiaları ile Dr. ……… ve Dr. ………...’nun da dahil edilmesine (HUB-867 /G-1447),

15- Odamıza ……….ü tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan ………’a ait şikayet dilekçesinin incelenmesi üzerine; …………. isimli hastanın gebelik takibinde özensizlik gösterdiği iddiasıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine (HUB-1129 /G-1874),

16- Odamıza ……. tarafından yapılan başvuru üzerine; ……. isimli hastaya yönelik sezaryen uygulamasında ve sonrasında takip ve tedavide tıbbi ihmal/hata yaptığı iddiasıyla Dr. ……. hakkında oluşturulan soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine (HUB-1137),

17- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine, ……….’ya yapılan operasyonda tıbbi ihmal/hata yapıldığı iddiasıyla Dr. …….. ve Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-988-(G-1575) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası ile ilgili olarak Onur Kurulu’nun 28.04.2009 tarihli “ soruşturma kapsamının genişletilmesi” kararı üzerine Dr. ……… hakkında “tıbbi kayıtlarda özensiz davranmak” iddiasının da eklenerek oluşturulan dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

18- Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine; ……… isimli hastanın operasyonunda tıbbi hata ve ihmal yapmak, hastanın takibinde özensiz davranmak iddialarıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

19- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB/G-1920 sayılı dosya görüşülmüş; Dr. ……..İ’nin belirgin bir tıbbi hata ihmal veya özen eksikliğinin söz konusu olmadığı görülmekle birlikte; anne adayına takipte 11-14 haftalarda NT+ ikili test ya da 16-18 haftalarda üçlü tarama testi, 20-24 haftalarda (en uygun 23. hafta) detaylı ultrasonografi yapılması, bebek doğduğunda ise Yenidoğan muayene ve tarama testlerinin yaptırılmasının uygun olacağı” yönünde hazırlanan bilirkişi görüşü doğrultusunda Dr. ……………İ’nin uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,


20- Oda Başkanlığına …….. tarafından yapılan yazılı başvuru üzerine Dr. …………… hakkında oluşturulan HUB/G-1691 sayılı dosya görüşülmüş, hastanın 14.05.2008 tarihinde ………….. Hastanesi’nde “timponoplasti” ameliyatı olduğu, ameliyatın sorunsuz olarak tamamlandığı ancak ameliyat sonrası hastada “kardiak arrest” geliştiği, hastaya müdahale edilerek kurtarıldığı,
- hastada gelişen “kardiak arrest”in muhtemel nedeni ameliyat sırasında infüzyon şeklinde uygulanan Novalgin ampule bağlı olduğu, bu sonucun “Dipyrone”un iv uygulamalarında belli bir oranda görülebildiği, bu sonucun istenmeyen- beklenmeyen sonuç (komplikasyon) olduğu ve bu nedenle uygulamayı yapan doktora yönelik kusur ithaf edilemeyeceği,
- hastada var olduğu anlaşılan Crohn hastalığının, bu durum için ek bir risk oluşturmadığı, Crohn için riskin NSAİ ilaçlardan kaynaklandığı ve bu riskin, Crohn hastalığını alevlendirme biçiminde kendini gösterebileceği, Novalgine’nin NASİ ilaç olmadığı,
- ameliyatın istenen sonucu vermediği, hastanın ameliyat sonrası takibini Dr. ……….’e yaptırtmadığı, bu nedenle ameliyatın başarısızlığının, ameliyat sonrası bakım ve takibinden kaynaklandığının anlaşılamadığı,
- yapılan operasyonun usule ve kurala uygun gerçekleştiği, “timponoplasti” ameliyatının sonuç vermemesinin benzer durumlarda komplikasyon olarak görülebilen bir sonuç olduğu, bu nedenle uygulamayı yapan hekime kusur ithaf edilemeyeceği,
Sonuç olarak Dr…………’in hasta ……..’e yönelik operasyonunda tıbbi ihmal ve hata saptanmaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

21- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/G-1808 sayılı dosya görüşülmüş, şikayetçinin daha sonra sunduğu dilekçede “doktorumla anlaşmaya vardık, şikayetimi geri alıyorum”  talebin üzerine dosyanın işlemden kaldırılmasına,

22- İstanbul, Cerrahpaşa ve Marmara Tıp Fakülteleri mezuniyet törenlerinde, mezun olanlara dağıtılmak üzere Hekimlik Andı, Tıp Etiği Kitapçığı vb. materyallerin bastırılmasına, mezuniyet törenlerinde Oda standı açabilmemiz hususunda ilgili dekanlıklara yazı yazılmasına,

23- İl Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğü’ne, kurumda mesai takibine yönelik olarak başlatılan parmak izi uygulamasının hukuka aykırılığı konusunda bir açıklama yazısı gönderilmesine,

24- “Tam Gün” yasa tasarısına karşı TTB çağrısıyla Ankara’da gerçekleştirilecek toplantı ve kitlesel basın açıklamasına İstanbul’dan katılımın sağlanması amacıyla üyelerimize geniş çağrı yapılmasına karar verilmiştir.

 

9 Haziran 2009

GÜNDEM:

1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- 12 Haziran 2009 Ankara eylemine ilişkin hazırlıklar.
3- Bakırköy SES’in Yönetim Kurulumuzu ziyareti. (16.00)
4- 3 Haziran tarihli SMOK toplantısına ilişkin bilgilendirme.

KARARLAR:

1- Dr. Kadir Şahin, Dr. Erhan Naharcı, Dr. Ebru Özlem Özalmete, Dr. Doğan Özcan, Dr. Ziya Türkeş, Dr. Cengiz Eriş, Dr. Emin Kurt, Dr. Ayşen Arıkan, Dr. İlhan Mavioğlu, Dr. Zeynep Azaklı, Dr. Şaziye Süzen, Dr. Hakan Koçak, Dr. Murat Şık, Dr. Elif Baran, Dr. Alaadtin Cenk Ercan, Dr. Turan Bilgir Ve Dr. Necip Selçuk Yontar,

2- Dr. Nuri Coşkun Kut ve Dr. Ömer Yılmaz’ın istifalarının kabulüne,

3- Dr. Serhat Erol’a Real Hipermarketler Zinciri A.Ş. (Fulya Mağazası) için, Dr. Semih Gökart’a Vatan Sağlık Komp.San.ve Tic.LTd.Şti. (Özel Universal Hospitals Group Çamlıca Alman Hastanesi) için, Dr. Yaşar Aykut Özkalkan’a Bosch San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Zehra Zayim’e Öztek Etiket San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Mehmet Akif Seval’e Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Songül Korkut’a Halkalı Kağıt ve Karton San.Tic.A.Ş. için, Dr. Songül Korkut’a Or-Sa İnşaat Nakliyat ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Mahmut Çelik’e Goldaş Kuyumculuk Sanayi İth.İhr.A.Ş. için, Dr. Agah Sırrı Savrun’a İSTAÇ A.Ş. – Ortadoğu Enerji San.ve Tic.A.Ş. (İSTAÇ A.Ş. Taşeronu) / OSB için, Dr. Bilal Demir’e Adıgüzel Örme ve Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Mehmet Tok’a Argela Yazılım ve Bilişim Teknol. San.ve Tic. A.Ş. - Atos Origin Bilişim Dan. ve Müşt. Hiz.San.ve Tic. A.Ş. - Mynet Medya Yay.Ulusl. Elekt Bilgi ve Hab. Hiz A.Ş. - Vestek Elektronik Araştırma Geliştirme A.Ş. - Stmicroelectronics Elektronik Araşt. ve Gel.A.Ş. - Teknoloji Yatırım A.Ş. - V R P Veri Rapor. Program Bil.Yaz.ve Dan.Hiz.Tic.A.Ş. - Mikro Yazılım Evi Yazılım Hizm.Bilg.San.ve Tic.A.Ş. - Ingenico Ödeme Sistem Çözümleri A.Ş. - Softtech Yazılım Tekn Araş.Geliş.ve Pazar.T.A.Ş. - Vodafone Teknoloji Hizmetleri A.Ş. - Kartek Kart Bilişim Tekn.Tic.ve Ltd. Şti. - Bizitek Bilgisayar Yazılım ve İnternet Tekn. T.A.Ş. - Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı - ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynak Üretim ve Pazarlama Tic. A.Ş. /OSB için, Dr. Cumhur Özcan’a Yapıser Çatı ve Cephe Kaplama Malz.İnş.San.ve Tic.A.Ş. – Sistem Çatı/ Çatı Kaplama ve İzololasyon Malz.Taah.San.Ltd.Şti. / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, ……. isimli hastaya yönelik operasyonda tıbbi ihmal/hata yapmak ve sertifikasız ürün kullanmak iddialarıyla Dr. …. hakkında oluşturulan HUB-1154-(G-1886) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine, tıbbi ihmal ve hata yaparak eşi …….’ın vefatına neden olmak iddiasıyla Dr. …….. hakkında oluşturulan soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6- Odamıza ihbaren yapılan bir başvuru üzerine, kişilerin cep telefonlarına gönderilen kısa mesaj suretiyle yapılan uygulamada “tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı” iddiasıyla Özel ……Ambulans Hizmetleri Sorumlu Hekimi Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/R-815 sayılı dosyada yer alan mesaj metni, savunma ve kısa mesajda görülen “check-up cell” isimli firmaya ait olduğu öğrenilen 212-530 0 444 numaralı telefon ile yapılan görüşme tutanağı görüşülmüş olup, Dr. ……. “hasta temini için aracı kullanmak” iddiasıyla soruşturma açılmasına,

7- Odamıza Dr. …….. tarafından yapılan başvuruda, kendisi tarafından takibi yapılan ……. isimli hastaya, kendi izni ve hastanın talebi olmadan Dr. ……. tarafından vizit yapıldığı iddia edilerek şikayette bulunulması ve Dr. ….. tarafından yapılan açıklamada, Dr. ………’nun daveti üzerine adı geçen hastaya konsültasyon yaptığının ifade edilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, Dr. ….. ve Dr. ……’nun hekim-hasta ilişkisi ve konsültasyon kuralları konusunda daha hassas davranılması konusunda uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1845),

8- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine, hasta haklarına saygılı davranmamak iddiasıyla Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1146-(G-1866) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9- Odamıza ilgi yazınız ekinde iletilen …….’na ait şikayet dilekçesinde, “…..’nun muayenesinde tanılama hatası yapıldığı ve durumdan şikayetçi olan hastaya karşı hastayı küçümseyici davranışta bulunulduğu”nun iddia edilmesi üzerine Dr. ….. hakkında oluşturulan HUB/G-1911 sayılı dosya görüşülmüş, bu tür şikayetlerin ortaya çıkmaması için daha hassas davranılması konusunda Dr. …..’ın uyarılmasına,

10- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuruda, “02.08.2007 tarihinde Özel ….. Merkezi’nde Dr. ….. tarafından yapılan 2. seans lazer epilasyon sonrası, bıyık ve çene bölgesinde 3. derece yanık olduğu, başka bir merkezde yanık tedavisi yapıldığı, 3. derece yanık nedeniyle yüzünde iz kalacağı, maddi-manevi zarara uğradığı”nın iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB-959-(B-29) sayılı dosya görüşülmüş, bilirkişi olarak görevlendirilen uzmanın verdiği muayene randevusuna hastanın gelmemesi üzerine bilirkişi görüşünün oluşturulamaması dolayısıyla iddianın ispatının mümkün olmadığı görülerek dosyanın işlemden kaldırılmasına,

11- Odamıza Dr. ….. tarafından yapılan başvuruda; 14.12.2008 tarihinde Özel …….. Hastanesi’nde nöbetçi hekim olarak görev yaptığı sırada  Dr. ……… tarafından kendisine yönelik hakaret içeren ifadeler kullanıldığının iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB-1149-(G-1823) sayılı dosya görüşülmüş, meslektaşlarımız arasındaki ilişkilerde bu tür sorunların çıkmaması için gerekli duyarlılığın gösterilmesi gerektiği uyarısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

12- Odamıza Antalya Tabip Odası tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan Dr. ………’e ait internet sitesinde yer alan “Bu yazın starı siz olun” başlıklı ilanda tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı iddiasıyla Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/R-816 sayılı dosya görüşülmüş, söz konusu web sitesinde gerekli değişikliklerin yapıldığının anlaşılması üzerine, Dr. ……..’in bundan böyle tanıtım konusunda daha hassas davranılması gerektiği konusunda uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

13- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine hekimliğe yakışmayan davranışta bulunmak ve hastadaki etkisini tıp dışı amaçla kullanmak iddialarıyla Dr. ……… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1171 /G-1888),

14- Oda Başkanlığı’na ….. tarafından yapılan yazılı başvuru üzerine Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB/G-1844 sayılı dosya görüşülmüş, dosya ile ilgili hazırlanan “gözyaşı probleminin tersiyer rinoplasti ameliyatının bir komplikasyonu olmadığı, bu sebeple hasta Dr. …….’a yöneltilebilecek bir tıbbi kusur ve özensizlik bulunmadığı yönünde hazırlanan bilirkişi görüşü doğrultusunda dosyanın işlemden kaldırılmasına,

15- Odamıza ihbaren yapılan bir başvuruda, cep telefonlarına “Hemoroid hastalığı artık sorun olmaktan çıkıyor. Lokal anestezi ile 2 saatte taburcu olabilirsiniz. SGK devlet memurlarına özel avantajlar. Randevu:0216-……..” şeklinde gönderilen Özel ……. Hastanesi’ne ait uygulamada “tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı” iddiasıyla hastane başhekimi Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB/R-814 sayılı soruşturma  dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

16- Odamıza SGK Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Cibali Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından yapılan başvuruda yer alan denetim raporunun incelenmesi neticesinde, …….. ve ……. isimli hastalara adenoidektomi ameliyatı yapılmadığı halde SGK’na yapılmış gibi fatura ederek; Tıbbi Dentoloji Tüzüğü’nün 5/g (Gerçeğe uymayan rapor ve/veya belge vermek ) ve 5/f (Kamu kurum ve kuruluşlarının dolandırılmasına yönelik eylemlerde bulunmak; bu amaca yönelik olarak sahte belge veya reçete düzenlemek, reçete ve belgeler üzerinde tahrifat yapmak) maddelerini ihlal etmek iddialarıyla Dr. ……. ve Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ………’nun görevlendirilmesine (HUB-1164 /G-1957),

17- Odamıza ……. tarafından yapılan başvuru üzerine;  ……..’in tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, hekimliğe yakışmayan davranışta bulunmak iddialarıyla Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1132-(G-1907) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

18- Odamıza yapılan bir başvuru üzerine, tanıtım kurallarını ihlal etmek ve hasta yönlendirmek iddialarıyla Dr. …….. ve Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/R-813 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

19- Odamıza SGK Başkanlığı SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürlüğü Fatih Özel Sağlık Kuruluşları Hizmet Birimi tarafından yapılan başvuru üzerine; ………’e yönelik tedavi ve takipte tıbbi özen eksikliği gösterdiği iddiasıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1159-(G-1581) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

20- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, tıbbi ihmal ve hata yaparak eşi ……..’ın vefatına neden olmak iddiasıyla Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-1097-(G-1708) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

21- Odamıza ……. tarafından yapılan başvuru üzerine; …….’ya yönelik teşhis ve tedavide tıbbi ihmal/hata yapmak iddiasıyla Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB-1151-(G-1724) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve Onur Kurulu’na sevk edilmesine karar,

22- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine,“TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/b maddesine aykırı davranarak tıbbi etik ihlali yapmak” iddiasıyla Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-1144-(G-1914) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

23- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……..’na ait şikayet dilekçesinin incelenmesi neticesinde Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/G-1911 sayılı dosya görüşülmüş, Dr. ………’ın bu tür şikayetlerin ortaya çıkmaması konusunda daha hassas davranılması konusunda uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

24- Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB/G-1829 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş ve “dosyadaki tüm veriler ve iddialar değerlendirildiğinde Dr. …….’ın herhangi bir ihmali söz konusu değildir” yönünde hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda dosyanın işlemden kaldırılmasına,

25- Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan ………’e ait dilekçenin değerlendirilmesi sonucu Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB-1125-(G-1875) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve “ ilgili dosyanın tümü dikkate alındığında hasta …..’ye Dr. …….. tarafından yapılan ilk değerlendirmede akut apandisit tanısının konulmamasının bir eksiklik olarak değerlendirilmediği, hastanın aynı zamanda bir üsye taşıyor olmasının bulguları gizleyebilecek önemli bir başka patoloji olduğu, hastanın ertesi gün uygun tedaviyi alması ve 3 gün gibi kısa bir zamanda komplikasyonsuz taburcu edilmesi bir hasta mağduriyetinin yaşanmadığı..” yönünde hazırlanan bilirkişi görüşü doğrultusunda dosyanın işlemden kaldırılmasına,

26- Odamıza …….. tarafından yapılan ilgi başvuru üzerine Dr. …. hakkında oluşturulan HUB-1090-(G-1736) sayılı dosya görüşülmüş ve Dr. ……..’in …..’a uyguladığı tedavide tıbbi ihmal/hata olmadığı, ancak bu uygulamanın sonucunda oluşabilecek basit bir komplikasyon gelişmiş olabileceği..” yönünde hazırlanan bilirkişi raporları doğrultusunda dosyanın işlemden kaldırılmasına,

27- Odamıza …….. tarafından yapılan ilgi başvuru üzerine Özel …….. Hastanesi hakkında oluşturulan HUB/B-358 sayılı dosya görüşülmüş ve “ ………’nın 02.01.2009 tarihinde saat 20:00 sularında hastaneye yatırıldığı, yoğun bakım koşullarında tedavisine başlandığı, gerek enzimatik, gerek elektrokardiyografik ve gerekse klinik bulgular ile akut myokart infarktüsü tanısının konduğu ve o yönde bir tedavinin planlandığı, dosya içeriğinde 2002 yılında da infarktüs geçirdiği ve 2005 yılında yapılan koroner angio sonucu koroner by-pass operasyonu önerildiğinin anlaşıldığı; tedavinin ikinci günü gelişen lokositoz, yüksek ateş nedeni ile inf. hastalıkları konsültasyonu istendiği ve önerilen tedavinin ordure edildiğinin görüldüğü, bu nedenle hastanın idame ilaçlarının düzenlenerek taburcu edilmesinin doğal olduğu; hastanın hastane içindeki takibinde, tedavisinde ve taburcu edilmesinde bir ihmal ya da hata olmadığı..” yönünde hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda dosyanın işlemden kaldırılmasına,

28- İstanbul Tabip Odası Tıp Eğitimi Komisyonu’nun üyeler Dr. Zeynep Solakoğlu, Dr. Hulusi Orhangazili, Dr. Cahit Behram, Dr. Nihat Şahbaz, Dr. İbrahim Duman ve Dr. Fethi Bozçalı’nın başvurusu üzerine kurulmasına,

29- SGK’nun muayenehane hekimleriyle sözleşme yapmaması konusunda, muayenehane hekimlerinin mağduriyetlerine dikkat çekmek amacıyla 23 Haziran 2009’da 11.00’da İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yapılmasına,

30- TTB 58. Genel Kurulu’na hazırlık toplantısının, delegelerin katılımıyla 16 Haziran 2009’da saat 19.00’da Odamız Konferans Salonu’nda yapılmasına,

31- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasa Tasarısı gündemli bir toplantının 23 Haziran 2009 tarihinde saat 19.00’da Odamız Konferans Salonu’nda bir toplantı yapılmasına karar verilmiştir.


16 Haziran 2009

GÜNDEM:

1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- 12 Haziran 2009 Ankara eyleminin değerlendirmesi.
3- TTB 58. Büyük Kongresi. (26-27 Haziran 2009, Cuma Cumartesi)
4- Delege toplantısı. (16 Haziran 2009, 18.30)
5- İşyeri hekimliği hizmetlerinin alt işverenler aracılığıyla gördürülmek istenmesi halinde Oda onayının verilmemesine ilişkin TTB yazısı.
6- KESK Dönem yürütmesi ve Eğitim-Sen’in Yönetim Kurulumuzu ziyareti. (16 Haziran 2009, 17.30, İstanbul 7- Üniversitesi’nde öğrencilere yönelik saldırılara ilişkin Rektör’lükle yapılacak görüşme hk.)

KARARLAR:

1- Dr. Sadife Solak, Dr. Selçuk Şen, Dr. Ümit Abanuz Erbil, Dr. Ruknettin Erturan, Dr. Murat Demirtay, Dr. Saim Dayan, Dr. Ayberk Önal, Dr. Can Burak Özme, Dr. Sultan Bişkin Erol, Dr. Ghulam Sadiq Sarwar, Dr. Murat Tan, Dr. Yeşim Yıldırım, Dr. Özlem Alıcı, Dr. Erdal Yener, Dr. Zülfiye Bayrak ve Dr. Ayşe Soylu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Ferit Kutlu ve Dr. Nurtaç Eke’nin istifalarının kabulüne,

3- Dr. Ruknettin Erturan’a Altaş Yapı San.ve Tem.Hiz.Tic.Ltd.Şti. (Bakırköy Temizlik İşleri) için, Dr. Mehmet Bülent Dik’e Plato Turizm ve Otelcilik A.Ş. (Courtvard by Marriot Hotel Halkalı) için, Dr. Nur Hadroviç’e Coşku İnşaat San.Dış Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Haluk Kardaş’a Artel Koytür Turizm İnş.San.ve Tic.A.Ş. (Ümraniye) için, Dr. Hakki Safi’ye Bİlsan Kauçuk Plastik Geri Dönüşüm San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Sunay Can’a Diversey Kimya San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Meral Ocak’a Yön Temizlik Peyzaj İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Cengiz Yılmaz’a Ultra Çorap Tekstil San.ve Tic.Ltd.Şti. için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4- Odamıza ……. tarafından yapılan ilgi başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-1864 sayılı dosya Yönetim a görüşülmüş, Dr. …..’ın hasta ………’ın tedavisinde ihmal ve hatası olmadığı görüş ve sonucuna varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

5- Odamıza Türk Plastik-Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuru üzerine, “Saç Ekiminde Türkiye’de ilk ve tek” başlıklı …….Estetik ve Güzellik Merkezi’ne ait ilan ve bu merkezde görevli Dr. ……… tarafından, konuk olarak katıldığı 08.04.2009 tarihinde …….. Televizyonu’nda yayınlanan “…….” isimli programda yapılan açıklamalarda tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı ve hasta yönlendirildiği iddiasıyla merkez sorumlu hekimi Dr. ……… ve söz konusu televizyon programında tanıtım kurallarına aykırı davranmak ve hasta yönlendirmek iddiasıyla Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB/R-817 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6- Odamıza Özel ………. Diyaliz Merkezi adına Dr. ………. tarafından yapılan başvuruda, “ Dr ……..’un Özel …….. Diyaliz Merkezi’nde yaklaşık 9 yıl çalışarak merkezin sorumlu hekimliğini yaptığı, adı geçen merkezden ayrılır ayrılmaz aynı bölgede Özel ……… Diyaliz Merkezi adı altında diyaliz merkezi açtığı, kendi merkezinize hasta gelişini sağlamak için daha önce görev yaptığı merkezin hastaları üzerinde mesleki deontoloji kurallarına uymayan eylemlilik içinde olduğu, merkezden hasta yönlendirmek adı geçen merkezde çalışan hemşire ve çalışan personelin merkezinde çalışmaları konusunda çaba sarf ettiği, hukuki olmayan yollarla elde ettiği merkezlerine ait hasta kayıtlarını kullanmak suretiyle merkezde tedavi gören hastaları arayarak tedavilerini kendi merkezinizde devam ettirmeleri yönünde çalışmalar yaptığının iddia edilmesi üzerine; söz konusu fiil ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 39. maddesine aykırı davrandığı (Madde-39: Tabip, meslektaşının hastasını elde etmeye matuf hareket ve teşebbüslerde bulunamaz) iddiasıyla Dr. ….. hakkında oluşturulan HUB-1158-(G-761) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7- Odamıza ……… vekili Av. ……… tarafından yapılan başvuru üzerine;
• Müdavi hekim olarak hasta ……..’a karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyerek hastaya karşı özensiz davranmak; doğumuna katılmamak ve doğumu gerçekleştiren hekim ile iletişim kurmamak yoluyla hasta haklarına riayet etmemek iddialarıyla Dr. ……… hakkında;
• Kayıtsız çalışmak, çalışma ruhsatı almadan çalışmak, uzmanlık dışı girişimde bulunmak, hasta onam formunu usulüne uygun düzenlememek iddialarıyla Dr. ……. hakkında;
• Kayıtsız hekim çalıştırmak ve tabip odası faaliyetlerine engel olmak iddialarıyla Özel ……. Hastanesi Başhekimi Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1147-(G-1863) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine, ………’a özensiz davranarak ölümüne neden olmak iddiasıyla Dr. ……., Dr. ………, Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB-1087-(G-1768) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9- Odamıza Dr. ……. tarafından yapılan başvuruda, As. Dr. ……. tarafından kendisi hakkında Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü’ne verilen dilekçede Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’ne aykırı davrandığının iddia edilmesi üzerine; söz konusu dilekçede Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 37. maddesi ( Madde 37 - Tabip ve diş tabipleri, kendi aralarında iyi meslektaşlık münasebetlerini idame ettirmeli ve mânevi bakımdan birbirine yardım etmelidirler. Meslekle ilgili anlaşmazlıklarını, evvelâ kendi aralarında halletmeğe çalışmalı ve bunda muvaffak olamadıkları takdirde mensup oldukları tabip odalarına haber vermelidirler.) ve 38. Maddesi’nin ( Madde 38 - Tabip ve diş tabibi, meslektaşlarını zemmedemiyeceği gibi onları küçük düşürecek diğer tavır ve hareketlerde de bulunamaz.    Tabip ve diş tabibi, her hangi bir şahsın haysiyet kırıcı hücumlarına karşı meslektaşlarını korur.) ihlal edildiği iddiasıyla Dr. ….. hakkında oluşturulan HUB-1030-(G-1674) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10- Odamıza, …….. vekili Av. ……… tarafından yapılan başvuruda, ……. isimli hastanın 07.01.2004 tarihinde Özel ……. Hastanesi’nde Dr. …….. tarafından uygulanan Total Abdominal Histerektomi ameliyatı ve ardından da Dr. ……… tarafından uygulanan Parsiyel İnce Barsak Rezeksiyonu ameliyatları sonrasında ortaya çıkan sağlık sorunlarının, uygulamalarda yapılan hatadan kaynaklandığının iddia edilmesi üzerine; ….. isimli hastanın ameliyatlarında ve sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yaptıkları iddiasıyla Dr. ……. ve Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-761-(G-910) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11- Odamıza ……. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB/G-1968 sayılı dosya görüşülmüş, şikayetçi tarafından Odamıza sunulan 15.06.2009 tarihli dilekçede hastane ile anlaştıkları gerekçesiyle şikayetinin geri alındığının anlaşılması üzerine dosyanın işlemden kaldırılmasına,

12- Dr. Esin Tuncay’a başvurusuna istinaden hukuki destek verilmesine,

13- Son dönemlerde çeşitli operasyonlarda gözaltına alınan hekimlerle ilgili olarak Odamız eliyle bir inceleme başlatılmasına, konunun sağlıklı ele alınması açısından, gözaltına alınan hekimlerin kimliklerinin Odamıza iletilmesi konusundaki talebimizin İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve Sağlık Grup Başkanlıklarına bir yazıyla iletilmesine,

14- Asistan hekimlerin yaşadığı sorunların ele alınacağı bir toplantının 25 Haziran 2009 tarihinde, 16.00-17.30 saatleri arasında Zeynep Kamil EAH yemekhane salonunda yapılmasına,

15- “Tam Gün” Yasa Tasarısı’na karşı hekimlerin taleplerini ve itirazlarını dile getirmek ve kamuoyu oluşturmak amacıyla 24 Haziran 2009’da saat 12.00’de İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde bir basın açıklaması yapılmasına karar verilmiştir.


23 Haziran 2009

GÜNDEM:

1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- Tam Gün Yasa Tasarısı’na karşı gerçekleştirilecek eylem. (24 Haziran Çarşamba, 12.00, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fk.)
3- TEB’nin Muadil İlaç kampanyası.
4- TTB 58. Büyük Kongresi. (26-27 Haziran 2009, Cuma Cumartesi)
5- İl Sağlık Müdürü Mehmet Bakar’ın istifası ve sonrasında yaşananlara dair değerlendirme.
6- Çocuk ve Şiddet Çalıştayı.
7- İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 4 Nolu Daimi Takdir Komisyonu’nun üye talebi.
8- İşçi Sağlığı ve Güvenliği Platformu’nun toplantısı. (23 Haziran Salı, 18.30)
9- Sancaktepe İlçesi Kent Konseyi’ne üye talebi.
10- 2 Temmuz Sivas Mitingi. (Kadıköy İskele Meydanı, 16.00)

KARARLAR:

1- Dr. Suat Sayın, Dr. Salih Yılmaz, Dr. Aslı Mutlu, Dr. Özgül Keskin, Dr. Osman Öngel, Dr. Selda Gül, Dr. Zeliha Belma Ataoğlu, Dr. Özdal Ersoy, Dr. Akif Erbin, Dr. Serkan İslam, Dr. Neslihan Erdil, Güngör Üstün Ve Dr. Güngör Sözen’in üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Selim Erkan Akdemir ve Dr. Nurten Erdoğan Akıncı’nın istifalarının kabulüne,

3- Dr. Cumhur Özcan’a Yapıser Çatı ve Cephe Kaplama Malz.İnş.San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Murat Uçar’a Yeni Sarp İnş.Madeni Yağlar Pet.Ür.Turizm İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti. (ist. Kayabaşı 1194 adet konut inş. İşi) için, Dr. Nihat Yağcı’ya Ak Tekstil Üretim Konf.San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Elvan Sönmez Gökalp’e Atılgan Otomotiv San.Servis Hiz.İç ve Dış Tic.A.Ş. için, Dr. Halil Türksoy’a Deteks Tekstil San.ve Dış Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Şenol Şensoy’a Gülmelet Galvaniz San.ve Tic.A.Ş. için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4- Odamıza Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından iletilen, Suç Duyurusu Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda,
- Bildirimde bulunmadığı adreste serbest hekimlik yapmak,
- İkamet adresi olarak gerçeğe aykırı bilgi vermek ve
- Alınan ücretin altında fatura düzenleyerek haksız kazanç temin etmek
İddialarıyla Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1150-(G-1923) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine, Özel ….. Hastanesi’nde Bebek ……..’ün takibini yapan Dr. ……. hakkında, hastanın tedavi ve takibinde tıbbi ihmal/hata yaptığı iddiasıyla oluşturulan HUB-1131-(G-1905) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6- Odamızı Ahmet YILMAZ tarafından yapılan başvuruda, “28.07.207 tarihinde normal spontan doğum yapan Nargül YILMAZ isimli hastanın doğumdan sonra kanamasının durmaması üzerine uterin atoni düşünülerek Dr. Yasemin GÜNAY tarafından vaginal küretaj yapıldığı, bu arada yanlış kan transfüze edildiği, genel durumu bozulan hastanın Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’ne sevk edildiği, doğum öncesi ve sonrası yapılan yanlış kan transfüzyonu nedeniyle hastanın sağlığının riske edildiği”nin iddia edilmesi üzerine, söz konusu uygulamada tıbbi ihmal/hata yaptığı iddiasıyla Dr. Yasemin GÜNAY hakkında oluşturulan HUB-932 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7- Odamıza …….. vekili Av. ……… tarafından yapılan başvuru, üzerine Dr. …….., Dr. …….. ve Dr. ….. hakkında ……… isimli hastaya yönelik operasyonda tıbbi ihmal/hata yaparak organ kaybına neden olmak ve hastanın onamını almamak iddialarıyla oluşturulan HUB-1112-(G-1846) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8- Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ve başvuru ekinde yer alan İnceleme Raporu üzerine, …….. isimli hastaya yönelik tedavide tıbbi ihmal/hata yaptığı iddiasıyla Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB-1160-(G-1842) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine,
- ………’e yönelik estetik amaçlı jinekolojik operasyonlarda tıbbi ihmal/hata yapmak,
- Uzmanlık dışı girişimde bulunmak ve
- Reklam yaparak hasta yönlendirmek
 iddialarıyla Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1130-(G-1879) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10- Odamıza ….. vekili Av. ………. tarafından yapılan başvuruda, hasta ……..’a gerek SSK …….. Hastanesi ve gerekse Özel ……….Hastanesi’nde değişik sürelerde yatılı olarak takip edildiği ancak birçok tanı ve tedavi işlemlerine rağmen hastada bir düzelme olmadığı ve sonucunda hastanın vefat ettiğinin ifade edilmesi üzerine oluşturulan HUB-853-(G-1248) sayılı soruşturma dosyası ile ilgili olarak Onur Kurulu’nun 16.06.2009 tarih ve 992 sayılı kararı üzerine dosya yeniden görüşülmüş, söz konusu Onur Kurulu kararı doğrultusunda tıbbi kayıtlar incelenmiş ve  “ …….. isimli hastada ortaya çıkan diplopi vb. bulgulara rağmen ayırıcı tanı yönü ile inceleme yapmayarak ve konsültasyonlar talep etmeyerek meslekte acemilik göstermek” iddiasıyla Dr. …….. ve Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına,

11- Odamıza …….. vekili Av. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, ……..’e önerilen ilaçla ilgili aydınlatma yapmayarak hastanın ölümüne katkı sunmak iddiasıyla Dr. ……. hakkında oluşturulan soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

12- Odamızın basından yaptığı izlemeler neticesinde, Habertürk isimli ulusal televizyon kanalının reklam kuşağında yayınlanan Özel ……. Hastanesi’ne ait “Katarakt” konulu reklam ile tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı iddiasıyla adı geçen hastane şubeleri başhekimleri Dr. ……., Dr. …….., Dr. ….., Dr. ….., Dr. ……., Dr. …….., Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB/R-818 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

13- Odamızın basından yaptığı izlemeler sonucunda ve hasta yakınları …., ….., ….., ……. ve ……. tarafından yapılan başvuru üzerine, ……’e yönelik operasyonda tıbbi ihmal ve hata yaparak hastanın ölümüne neden olmak iddiasıyla Prof. Dr. ……. hakkında oluşturulan fezlekeli soruşturma dosyası ilgili olarak Onur Kurulu’nun vermiş olduğu 26.05.2009 tarihli karar üzerine Dr. …….’ün
- Hastaya kanül takılması ve kanülün çıkarılması sırasında, müşahede ettiği tıbbi gözlemleri tam olarak kayıt altına almamak,
- Kanülün “erken çıkarılması” kararını verilmesine neden olarak tıbbi hata ve ihmalde bulunmak,
İddialarıyla soruşturmaya dahil karar verilmiş olup tamamlanan dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

14- Dr. Yasemin Barut’a başvurusuna istinaden hukuki destek verilmesine,

15- Kadıköy İskele Meydanı’nda yapılacak 2 Temmuz Sivas Mitingi’ne Odamız pankartıyla katılınmasına, konuya ilişkin çağrının üyelerimiz nezdinde yapılmasına,

16- TEB’in muadil ilaç kampanyası konusunda, konunun muhataplarının ve Eczacı Odası yöneticilerinin de katılacağı ön değerlendirme toplantıları yapılmasına karar verilmiştir.

 

30 Haziran 2009

GÜNDEM:

1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- TTB 58. Genel Kurulu’na ilişkin değerlendirme.
3- Sağlık Politikaları Komisyonu’nun İngiltere’de gerçekleştirilen “Avrupa’da Sağlık Politikaları” konulu toplantıya ilişkin bilgilendirmesi.
4- TTB Genel Kurulu sonrasında “Tam Gün” Yasa Tasarısı’na karşı yapılacak çalışmalar.
5- Beykoz ve Validebağ Devlet Hastanelerinin kapatılma ve birleştirilme süreci.
6- İTO Kültür Komisyonu’nun kurulması.

KARARLAR:

1- Dr. Dilek Taşçı, Dr. Ercan Yılmaz, Dr. Hakan Büyükdere, Dr. Oben Arı, Dr. Hasan Cebesoy, Dr. Fikret Baştımar, Dr. Hamdi Aslan, Dr. Özden Sıla Ulus ve Dr. Önder Kuzu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Ahmet Ural, Dr. Mustafa Özdemir, Dr. Mustafa Kürşad Akyüz, Dr. Zafer Zeki Bozkurt, Dr. Gökhan Kaynak, Dr. Süleyman Yılmaz, Dr. Sultan Aydın, Dr. Özgün Taşdemir, Dr. Raffi Çalıkyan, Dr. Erkan Bakır, Dr. İsmail Aydın Yılmaz Tosyalı’nın istifalarının kabulüne,

3- Dr. Ayça Salihoğlu’na Şahsan Makine Kalıp Elektrik ve Elektronik San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Mustafa Çetinkaya’ya Akmercan Turizm Taş.İnş.Güv.Sis.Tem.ve Gıda San.Dış Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Abdullah Selman Çatalgil’e Akmercan Turizm Taş.İnş.Güv.Sis.Tem.ve Gıda San.Dış Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Kamil İlgen’e Şeker Tekstil Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Yıldırım Taner Bayram’a Fırat Plastik Kauçuk San.ve Tic.A.Ş. – Karma Lojistik ve Destek Hiz.Tic.A.Ş.(Fırat Plastik çalışanları) için, Dr. Abdülbaki İtez’e Swissotel The Bosphorus, İstanbul Anadolu Japan Turizm A.Ş. için, Dr. Mehmet Oktay Onaran’a Yapı Yorum Adi Ortaklığı (Marmara Forum AVM Şantiyesi) için, Dr. Kadir Sungur’a Tulpar İnşaat San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Ertuğrul Manzak’a Avery Danison Tekstil Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Cevdet Mirmahmutoğulları’na Dizayn Teknik Plastik Boru ve Elemanları San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Selam Arikan’a Metrogros Market Bakırköy Alışveriş Hİz.Tic.Ltd.Şti. (Büyükçekmece Mağazası) için, Dr. Önder Yılmaz’a Şölen Çikolata Gıda San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Şükriye Şule Çetin’e Bepaş Dayanıklı Tüketim Malları Paz.A.Ş. için, Dr. Mahmut Tufan’a Ciner Turizm Tic.İnş.Servis Hiz.A.Ş. (Larespark Hotel) için, Dr. Selami Bülün’e Reha Tekstil San. Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Abdülkadir Ükisten’e Alan Çorap ve Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Arzu Lomlu’ya Simtec Sistem Hiz.San.ve Tic.Ltd.Şti. için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine, ………. isimli hastaya “tıbbi gerekçeler dışında rapor hazırlamak” iddiasıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1172 /G-1885),

5- Odamıza ihbaren yapılan bir başvuruda, cep telefonlarına “TEBRİKLER Bir yıllık ücretsiz ……. Ambulans ve  %80 CHECK-UP  hizmeti hakkı kazandınız. Bilgilerinizi güncellemek için 0(212) …….. arayınız” şeklinde  gönderilen mesaj ile
- Tanıtım kurallarına aykırı davranmak ve
- Hasta temini için aracı kullanmak
İddialarıyla . Sağlık Hizmetleri Mesul Müdürü Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB/R-815 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine, 26.11.2008 tarihinde Özel …….. Hastanesi’nin denetimi sırasında ……… Sağlık Grup Başkanlığı denetim ekibine hakaret ettiği iddiasıyla Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-1165-(G-1870) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7- Odamıza ……… vekili Av………. tarafında yapılan başvuru üzerine, ……… isimli hastaya yönelik teşhis ve tedavide tıbbi hata yapmak iddiasıyla Dr. ……. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1175 /G-1916),

8- Odamıza İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan Özel …….. Polikliniği’ne ait broşürlerin Üsküdar’da bulunan ……..Eczanesi vasıtasıyla dağıtımının yapıldığının iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/R-820 sayılı dosya görüşülmüş, tanıtım kurallarına aykırı davranmak ve hasta yönlendirmek iddiasıyla Poliklinik sorumlu hekimi Dr. ……… hakkında soruşturma açılmasına,

9- Odamıza ihbaren yapılan başvuruda bulunan Dr. …….’ya ait www………...com isimli web sitesinde tanıtım kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-821)

10- Çukurova Üniversitesi Balcalı Araştırma Hastanesi Mahkum Koğuşu’nda tutuklu bulunan Güler Zere’nin yaşadığı ciddi sağlık problemleri ve tedavi sürecinin aksadığı konusunda Odamıza yapılan başvurunun TTB Merkez Konseyi’ne iletilmesine,

11- Yapılan başvuru üzerine Odamız Kültür Komisyonu’nun kurulmasına,

12- Beykoz ve Validebağ Devlet Hastanelerinin birleştirilme ve kapatılma süreçleriyle ilgili olarak hukuki bir ön inceleme çalışması yapılmasına,

13- “Tam Gün” Yasa Tasarısı sürecinde gelinen noktayı ve önümüzdeki günlerde yapılacak etkinlikleri belirlemek üzere, 7 Temmuz 2009 ve 14 Temmuz 2009 tarihlerinde Odamız Konferans Salonu’nda temsilcilerin, komisyon üyelerinin ve meslektaşlarımızın katılımıyla toplantılar gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası