ADALET BAKANLIĞI DA İBRAHİM ŞAHİN’LE İLGİLİ ADLİ TIP RAPORU HAKKINDA DERHAL SORUŞTURMA SÜRECİNİ BAŞLATMALIDIR


  • Ağustos 24, 2010
  • 1750

 

14.01.2009

İstanbul Tabip Odası İnceleme Başlattı

ADALET BAKANLIĞI DA İBRAHİM ŞAHİN’LE İLGİLİ ADLİ TIP RAPORU HAKKINDA DERHAL SORUŞTURMA SÜRECİNİ BAŞLATMALIDIR


Susurluk davası hükümlüsü ve Ergenekon davası tutuklusu İbrahim Şahin hakkında daha önce Adli Tıp Kurumu (ATK) 3. İhtisas Kurulu’nca verilen adli tıp raporu kamuoyunda yaygın olarak tartışılıyor.
Basında yer alan bilgilere göre rapor “sürekli hastalık” teşhisiyle düzenlenmiş ve bilindiği gibi İbrahim Şahin’in cezasının affedilmesine neden olmuştu. Ergenekon davasında yaşanan son gelişmeler raporun gerçekleri yansıtmadığına dair kamuoyunda haklı olarak yoğun ve ciddi kuşkulara yol açmıştır.
Üstelik raporu düzenleyen ATK 3. İhtisas Kurulu’nun birçok üyesi hakkında daha önce de defalarca “gerçeğe aykırı rapor düzenlemek” iddiaları ortaya atılmış ve İstanbul Tabip Odası tarafından yapılan soruşturmalarda iddialar sabit görülmüştü. Bu nedenle kendilerine verilen “meslekten men” cezaları ise Adli Tıp Kurumu tarafından ısrarla uygulanmamaktadır ve halen “icraat”larına devam etmektedirler. Bu durum da kuşkuları daha da “derin”leştirmektedir.
İbrahim Şahin hakkında düzenlendiği bilinen ATK 3. İhtisas Kurulu raporu yürütülmekte olan Ergenekon soruşturması açısından fevkalade büyük bir önem taşımaktadır.
ATK 3. İhtisas Kurulu basında yer aldığı gibi İbrahim Şahin hakkında “sürekli hastalık” tanısıyla rapor düzenlediyse ve eğer bu rapor gerçeği yansıtıyorsa İbrahim Şahin’in aynı rapora dayanarak bir kez daha tahliye edilmesi gündeme gelebilecektir. Yok eğer rapor gerçekleri yansıtmıyor ise bilimsel ve hukuki hiçbir geçerliliği olmayacaktır.
Bu nedenle İbrahim Şahin hakkında ATK 3. İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen raporun gerçeği yansıtıp yansıtmadığı bir an önce açığa çıkarılmalıdır.
İstanbul Tabip Odası iddialar basına yansır yansımaz konuyu değerlendirmiş ve soruşturma açısından inceleme başlatılmasına karar vermiştir. İlgili rapor Adli Tıp Kurumu’ndan istenecek ve bilimsel ve tarafsız olarak değerlendirilecektir.
Öte yandan konunun öncelikli muhatabı raporu hazırlayan doktorların mensubu oldukları Adalet Bakanlığı’dır ve süratle harekete geçmesi gerekmektedir.
Adalet Bakanlığı, ATK 3. İhtisas Kurulu tarafından İbrahim Şahin hakkında düzenlenen raporun gerçeği yansıtıp yansıtmadığıyla ilgili soruşturma sürecini hızla başlatmalı ve gerçeğin açıklığa kavuşturulması konusunda sorumluluğunu gereğini yerine getirmelidir. Aksi bir durum yürütülmekte olan soruşturma açısından telafisi imkânsız gelişmelere yol açabilecektir.
Adalet Bakanlığı, aynı zamanda basında ve kamuoyunda derin şüphelere ve tartışmalara yol açan söz konusu raporu da derhal kamuoyuna açıklamalıdır. İbrahim Şahin hakkındaki raporun verildiği Susurluk davası sonuçlanmış olup raporun herhangi bir gizliliği bulunmamaktadır. Buna rağmen raporun açıklanmaması doğal olarak değişik spekülasyonlara neden olmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU


Bu HABERİ Paylaş!