Acil Servisleri Bayramlarda Kurban Etmeyin


  • Haziran 14, 2024
  • 374

Kurban Bayramı tatili, 20-21 Haziran günlerinin idari izin kapsamına alınmasıyla 9 gün olmuş oldu. Tatilin uzaması bundan yararlanacak olanlar için bir dinlenme fırsatı olsa da özellikle Acil Servisler için aynı şeyi söylemek mümkün değil.

Acil Servisler, adı konulmamış mesai dışı poliklinikler

Çokça vurguladığımız üzere Türkiye’de hekime başvuru sayıları son derece yüksek (yıllık 1 milyar mertebesinde). Her yıl bu sayı katlanarak artıyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyara yakın başvurunun 150 milyonu sadece Acil Servisler’e oldu. Dolayısıyla Acil Servisler adı konulmamış poliklinikler durumunda. Özellikle hastane polikliniklerinin açık olmadığı tatil günlerinde ise yoğunluk çok artmakta. Bu durum Acil Servislerde hastalara verilen sağlık hizmetinin kalitesini olumsuz etkilerken, hekimler ve sağlık çalışanlarının ise tükenmesine neden olmakta. Tüm bu nedenlerle özellikle bayram döneminde Acil Servisler esas görevi olan acil sağlık hizmetlerini veremeyecek duruma gelmekte.

Tatil dönemlerinde sağlık hizmetlerinin erişiminin sadece Acil Servisler üzerinden olması birtakım aksaklıklara neden olmakta. Özellikle planlı tedavileri olan ve raporlu-reçeteli ilaç kullanan hastaların tedavilerinin aksamaması için tanımlanmış bir kurumun olmaması nedeniyle bu hastalar mecburen Acil Servislere başvuruyor. Bu da ek hasta yükü getirdiği için Acil Servisler’de acil vakalara sağlık hizmeti vermeyi zorlaştırmakta. Acil Servisler’de özellikle bayram dönemlerinde yaşanan kaosa karşı Sağlık Bakanlığı’nın birtakım ek düzenlemelere giderek önlem alması gerekmektedir.

Acil Servis hekimlerinin ve sağlık çalışanlarının hakkı ödenmelidir

Bir diğer konu: bu yoğun dönemde çalışan Acil Servis hekimleri ve sağlık çalışanlarının sadece bayram günlerinde %25’lik ek bir fark ile nöbet ücretlerini almasıdır. Tatil olan diğer günler ise Acil Servis yoğunluğunun aynen devam etmesine rağmen hiçbir ek ücret alamayacaklar. 21-22 Haziran günlerinin idari izin sayılmasından dolayı bu tarihlerdeki çalışmaları nöbet saatlerine eklenmeyecek ve 16 saatlik çalışma sürelerinin karşılığını da alamayacaklar.

Oysa 6. Dönem Toplu Sözleşmenin, Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme Bölümü’nün 44. madde hükmü: “657 sayılı kanunun ek 33. Maddesi kapsamında sayılan yerlerde resmi ve dini bayram tatili sebebiyle verilen genel idari izin günlerinde fiilen görev yapanlara, çalıştıkları süre ile orantılı olarak izin kullandırılır. İzin kullandırılmasının mümkün olmaması halinde ise bu çalışılan süreler karşılığında ilgililere 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi kapsamında nöbet ücreti ödenir” şeklindedir.

Aynı hüküm 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmenin Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme Bölümü’nün 42. Maddesinde “İdari izinlerde nöbet ücreti” başlıklı maddesinde tekrar edilmiştir. Dolayısıyla Toplu sözleşme hükmü gereği idari izin ilan edilen günlerde de fiilen çalışanların nöbet ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.

Sorunun esas nedeni yürütülen sağlık politikaları ve çalışma şartları

Dünyada, bir yıl içinde nüfusunun iki katına yakın sayıda başvuru alan Acil Servis hizmetlerine sahip olan tek ülkeyiz. Sağlık Bakanlığı bu tabloyla gurur duyabilir ancak biz İstanbul Tabip Odası olarak kaygı duyuyoruz.

Acil Servislerde yaşanan sorunların kaynağı:

- İş güvenliği ve güvencesinin, sağlık nedeniyle bile izin hakkının olmadığı, dolayısıyla mesai saatleri içinde sağlık hizmetine ulaşılamadığı, alabildiğine emek sömürüsünün olduğu çalışma koşullarının olduğu,

- Sağlık hizmeti sunan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının da benzer emek sömürüsü şartlarında çalıştığı,

- Sağlık piyasasını beslemek için kışkırtılmış sağlık talebi politikasının yürütüldüğü bir ülkede yaşıyor oluşumuz.

Bu sorunların tamamı iktidar tarafından bilinçli şekilde yaratılmakta ve çözülmemektedir. İstanbul Tabip Odası olarak hekimlerin ve sağlık çalışanlarının haklarını alması, yaşanan kaotik düzenin düzeltilmesi için hukuki ve demokratik tüm girişimlerde bulunacağımızı ve sürecin takipçisi olacağımızı bildiririz.  

İstanbul Tabip Odası

Yönetim Kurulu 


Bu HABERİ Paylaş!