İstanbul Anadolu Adliyesi Önünden Seslendik: Bıkmayacağız, Yılmayacağız, Haklarımızı Asla Teslim Etmeyeceğiz!


  • Mayıs 28, 2024
  • 210

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri’nin “Deprem değil rantçı düzen öldürdü” diyerek, 26 Şubat 2023’te Kadıköy'de yapmak istediği basın açıklaması polis tarafından engellenmiş, aralarında deprem bölgesinde gönüllü hekimlik yapan yöneticilerimizin de olduğu yüzden fazla kişi gözaltına alınmış, haklarında dava açılmıştı.

İlk duruşma, İstanbul Anadolu Adliyesi, 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 28 Mayıs Salı günü görüldü. Dava, 24 Aralık 2024 tarihine ertelendi. Duruşma öncesi düzenlenen basın açıklamasına İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu ile İTO Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç da katıldı. Basın metnini KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz okudu. Açıklama şöyle:

Bugün tam da Türkiye'de olabilecek bir davanın ilk duruşması için İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeyiz. 26 Şubat 2023 günü İstanbul Kadıköy'de Emek Barış ve Demokrasi Güçleri tarafından depremlere dikkat çekmek üzere bir araya gelmek isteyen yüzlerce insan gözaltına alındı, ifadeleri alındıktan sonra da serbest bırakıldılar. İşte bugün bu arkadaşlarımız hakkında açılan davanın ilk duruşması yapılacak. Şimdi bizim anlamaya çalıştığımız ise sayın savcının bizleri neyle suçlayacağıdır. Zira bir araya gelmeye çalışan insanlar neyle suçlanabilir ki? Bir araya gelmek suç mudur?

Depremlere, depremlerde ölümlere, kayıplara dikkat çekmek, devlet kurumlarını görevlerini yapmaya, afetlere karşı önlem almaya, sağlam zeminde, güvenli şehirler kurulmaya davet etmek suç mudur?

Savcılar ne zamandan beridir niyet okuyarak dava açmaktadır?

Ama daha önce beraat eden dostlarımızın aynı suçlamalarla, hiçbir delile ihtiyaç duymadan onlarca yıllık cezalara çarptırıldığı günlerde bu yaşananlara şaşırmamak gerekiyor.

İnsan olarak, yurttaş olarak hiçbir hakkımızı baskılara ve tehditlere teslim etmeyeceğimizi İstanbul Anadolu Adliyesi’nin önünden haykırıyoruz.

Bıkmayacağız, yılmayacağız, haklarımızı asla teslim etmeyeceğiz.

Gezi tutsakları, 1 Mayıs 2024 tutsakları ve haksız, hukuksuz şekilde cezaevlerinde tutulan tüm siyasal tutsaklar derhal serbest bırakılsın.

DİSK İSTANBUL BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

KESK İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMU

TMMOB İKK

İSTANBUL TABİP ODASI

 


Bu HABERİ Paylaş!