Mazbatasını Alan Yönetim Kurulumuz Yeni Dönemin İlk Toplantısını ve Görev Dağılımını Gerçekleştirdi


  • Mayıs 08, 2024
  • 1133

Değerli Meslektaşlarımız,

İstanbul Tabip Odası’nın 5 Mayıs 2024 tarihinde yapılan seçiminde göreve gelen Yönetim Kurulu mazbatayı 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü Fatih 2. İlçe Seçim Kurulu Müdürü Fidan Şener’den aldı. Mazbatanın Dr. Osman Küçükosmanoğlu’na verilmesinin ardından Yönetim Kurulumuz ilk toplantısını Odamız Cağaloğlu binasında yaptı.

Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleştirildi:

Dr. Osman Küçükosmanoğlu (Yönetim Kurulu Başkanı)

Dr. Ertuğrul Oruç (Genel Sekreter)

Dr. Hacer Ayşen Yavru (Sayman Üye)

Dr. Emrah Kırımlı (Veznedar Üye)

Dr. Yasemin Demirci (Üye)

Dr. Okan Toygar (Üye)

Dr. Fikret Aydın (Üye)

Yeni dönemde de meslektaşlarımızdan aldığımız güçle hekimler için, özlük haklarımız için, mesleğimizin ve ülkemizin geleceği için mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız.

Katkı ve katılım sağlayan, bu büyük sorumluluğu bizlere veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU


Bu HABERİ Paylaş!