İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu Yapıldı


  • Mayıs 06, 2024
  • 627

İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) genel kurulu 4 Mayıs 2024, Cumartesi günü Kadıköy’de, Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde yapıldı.

Genel kurula İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şube Eşbaşkanı Fadime Kavak Sevim katıldı.

Genel kurul İTO Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç’un hoş geldiniz konuşmasıyla açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İTO Başkanı Dr. Nergis Erdoğan açılış konuşmasını yaptı. Dr. Nergis Erdoğan şunları söyledi:

“TTB ve tabip odaları hekimlerin vazgeçilmezidir"

“Geçtiğimiz yönetim pandemi ile boğuştu ve çok güzel işler yaptı. Bizim yönetimse başka koşullara maruz kaldı. TTB’ye yoğun bir saldırı ile karşı karşıya kaldık. Bir yılımızı doldurmadan depremle karşılaştık. Bir yandan bunlar olurken iki kere seçim geçirdik. Bunlar da sağlık ortamını çok etkiledi. Ukrayna savaşı sürerken Gazze katliamı oldu. Biz de bu koşullarda elimizden geleni yapmaya çalıştık. Buraya kim gelirse gelsin kendi olanakları ölçüsünde iyi niyetle elinden geleni yapmaya çalışıyor. Hepimizin eksikleri olacaktır, buna şüphe yok. Biz de eksik ve gediklerimizle elimizden geleni yaptık.”

Geçmiş yönetimlere yaptıkları için teşekkür eden, gelecek yönetime de başarılar dileyen Dr. Erdoğan konuşmasını “TTB ve tabip odaları hekimlerin vazgeçilmezidir. Onlar olmadan hekim hakları çiğnenmeye mahkumdur” sözleriyle noktaladı.

Dr. Nergis Erdoğan’ın konuşmasının ardından Genel Kurul Divanı için isimleri önerilen Dr. Erdoğan Mazmanoğlu, Dr. Deniz Devrim Dede ve Dr. Hatıra Topaklı oybirliğiyle seçildiler.

"Köle olmayı reddeden, isyan edenleriz"

Divan üyeliklerinin belirlenmesinin ardından TTB Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı konuşma yaptı. Dr. Korur Fincancı, İTO yönetiminin zorlu bir dönemi geride bıraktığını söyledi ve geçmiş yönetime emekleri için teşekkür etti. Dr. Şebnem Korur Fincancı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerçekten çok ağır bir yıkımla karşı karşıya kaldık. Deprem hepimizin yüreğine işledi ama daha önemlisi deprem bölgesinde bizim kaynaklarımızla kamu görevini yerine getirmesi gereken kamu otoritesi kılını kıptırtmadı. Ama bütün meslek ve emek örgütleri daha ilk günden itibaren oradaydı. Bütün tabip odaları oraya emek vermeye gitti. Sağlık ortamının nasıl tahrip edildiğini hepimiz doğrudan yaşadık ve bu zorluklarla baş etmeye çalıştık. Tıp fakültelerinde eğitim alan öğrencilerimizden emekli olan meslektaşlarımıza her birinin yaşadığı zorlukları dile getirmek için mücadele ettik etmeye devam ediyoruz. Sağlık ortamının tahribatında ‘dönüşüm’ adı verdikleri bir değişim süreci ile hepimizi köleleştiren bir sistem içinde köle olmayı reddeden, isyan edenleriz. Umuyorum ki; meslek örgütümüz haklarımızı alana kadar bu isyanın taşıyıcısı olacaktır. O nedenle bu seçim sürecinde meslek örgütünde emek vermek için aday olan tüm meslektaşlarıma başarılar diliyorum.”

Çalışma raporunu Dr. Ertuğrul Oruç sundu

Açılış konuşmalarının ardından Dr. Ertuğrul Oruç 2023-24 dönemi çalışmalarına dair sunum yaptı. Dr. Oruç son 1 yıl içinde yürütülen çalışmaları; birinci basamaktan, özel sağlık alanına, kamu hastanelerinden üniversitelere, asistan hekim alanından kadın hekimlik alanına dek başlıklar halinde aktardı. Çalışma raporu üzerine konuşma ve önerilerin alınmasının ardından Yönetim Kurulu oy çokluğuyla ibra edildi.

İstanbul Tabip Odası 2023-2024 Çalışma Raporu için tıklayınız

Mali rapor aklandı

Mali Raporun sunumu Sayman Üye Dr. Ayşen Yavru tarafından gerçekleştirildi. Mali Raporun da aklanmasının ardından üyeler söz alarak önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalarla ilgili önerilerini dile getirdiler.

2023-2024 dönemine dair Denetleme Kurulu raporu ise Denetleme Kurulu üyesi Dr. İncilay Erdoğan tarafından paylaşıldı.

Genel kurulda aşağıdaki başlıklar üzerinden sunulan karar önergeleri oy birliğiyle kabul edildi:

  • Filistin halkının yaşadığı kıyım karşısında İTO ve TTB’nin İsrail’i boykot girişimi dahil Filistin halkıyla dayanışma girişimlerini desteklemesi ve kolaylaştırıcı olması önerisi.
  • Online üyelik için elektronik imza ile yapılacak başvuruların kabul edilmesi ile üyeliğin kolaylaştırılması önerisi.
  • Tüm hastanelerdeki tabip odası temsilciliği seçimlerinin yapılması konusundaki takvimlerin netleşmesi ve tüm hastanelerde zorunlu hale getirilmesi önerisi
  • TTB’nin iş yeri hekimliği asgari ücret tarifesindeki uyumsuzlukların giderilmesi ve iş yeri hekimlerinin çoğunluğunu temsil eden OSGB’lerde çoklu iş yerlerinde çalışan hekimlere gerçekten referans olabilmesini sağlayacak şekilde biçimlenebilmesi için yeni yönetimin çalışmalarda bulunması önerisi
  • Üyelik aidatlarının ve ilk üyelik ücretlerinin düşürülerek üye olmanın teşvik edilmesi önerisi ise TTB’ye iletilmek üzere kayıt altına alındı.

Dilek ve temennilerin alındığı son bölümün ardından genel kurul sona erdi.

Genel kuruldan bir gün sonra 5 Mayıs 2024 Pazar günü yapılan İTO seçimini Demokratik Katılım Grubu kazandı.

Gerek çalışmalarımıza gerekse genel kurula katılan, katkı sunan, seçimde oy kullanan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

 


Bu HABERİ Paylaş!