Dayanışma güçlendirir


  • Hekim Sözü Temmuz-Aralık 2023
  • 38

 

Ülkemizin ve hekimlerin gündemine bu dönem Gazze’de yaşanan insanlık dramı damgasını vurdu. Yıllardır bir toplama kampında yaşayan Gazze halkı 7 Ekim’de başlayan saldırılarla çocuk kadın demeksizin soykırıma uğradı. İnsanların sığındığı, hasta ve yaralıların tedavi edildiği hastaneler bombalandı. 18 Ekim akşamı İstanbul Tabip Odası’nın da katılımıyla emek ve demokrasi güçleri İsrail saldırısını protesto etmek için Levent metrosundan İsrail Konsolosluğu’na bir yürüyüş düzenlediler, saldırıların bir an önce sonlandırılması taleplerini dile getirdiler. Ne yazık ki tüm dünyanın gözü önünde saldırılar devam etti. İsrail’in başta kadın ve çocuklar olmak üzere tüm Gazze halkına saldırılarını, hastane bombalamalarını; insanların sağlığını, canını korumaya, kurtarmaya yemin etmiş bir meslek grubu olarak bir insanlık ve savaş suçu olarak gördüğümüzü her mecrada dile getireceğiz.

6 Şubat depremlerinin birinci yılına geldiğimiz günlerde Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları, deprem bölgesi ile dayanışmayı, halk sağlığına yönelik bilimsel çalışmalarını sürdürürken, bu depremin ortaya koyduğu dersler ışığında İstanbul depremi ile ilgili de adımlar atıyor. İstanbul Tabip Odası tarafından Haziran ayında “İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu” oluşturuldu. Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimleri bir araya getiren çalışma grubu iki toplantı, bir sempozyum ve bir kongre gerçekleştirdi. Bu toplantılarda kendi alanında uzman onlarca kurum ve konuşmacı depremde yapılacaklar konusunda aydınlatıcı, yol gösterici katkılar sundular. 14 Mart haftası çerçevesinde düzenlenen panel de yeni bir boyut katacak önümüzdeki aylarda birçok alanda somut girişimler başlayacak.

İstanbul depremi ile ilgili somut girişimlerimize İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasının depreme dayanıklılığını saptayarak başladık. İstanbul’daki yapıların büyük çoğunluğu gibi binamızın depreme dayanıklı olmadığı saptandı. Bu konuda çözüm bulma çalışmalarımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeler başta olmak üzere çeşitli seçenekleri değerlendirerek devam ediyor.  

Beklenen İstanbul depremi İstanbul’daki sağlık kurumlarının durumunun vahametini de gözler önüne serdi. Kaybedilen, kaybedilme tehlikesi yaşayan sağlık kurumlarımızı korumak, savunmak için bu yıl 14 Mart haftası temasını “Yıkıma Direnen Hafızamız, Sağlık Mekanları” olarak belirledik. İlk adımda, mahkeme kararı ile Diyanet İşleri’ne devredilen Heybeliada Sanatoryumu’nun yeniden sağlık amaçlı kullanımını sağlamak için, yerel yönetim, ada halkı, tıp tarihçisi, mimar, avukat ve diğer mesleklerden temsilcilerle Heybeliada’da ve İstanbul Tabip Odası’nda toplantılar düzenledik. Yayın Masası çalışanımız Alaattin Timur ile yönetimimiz döneminde bünyemize kattığımız Basın Yayın Bürosu personeli Adnan Payaslı’nın emek ve çabalarıyla bir Heybeliada Sanatoryumu belgeseli çekildi. Heybeliada Sanatoryumu’nda çalışmış meslektaşlarımız, emekçiler, sivil toplum temsilcileri ve ada halkıyla çeşitli toplantılarla belgesel, gösterime sunuldu. Bu paylaşımlar sırasında duygusal sahneler yaşandı. Hafıza mekanları çalışmalarımız İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Şişli Etfal Hastanesi, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi belgeselleri ile devam ediyor.

Dönemin yenilikleri arasında meslektaşlarımızı Oda faaliyeti hakkında ve sağlık alanından haberlerle bilgilendirmeyi amaçladığımız “Tabip TV” kuruluşu da yer alıyor. Dijital alanda kazanımlarımız bununla da sınırlı değil. Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Bilgi İşlem Büromuzun çalışmalarıyla meslektaşlarımızın oda ile ilgili istek ve taleplerinin %90 oranında online olarak gerçekleşmesi sağlandı. Önümüzdeki günlerde yeni kayıt, nakil ve istifaların da online yapılabileceği bir alt yapı çalışması sürmekte.

Öte yandan İstanbul, kış aylarının başlamasıyla birlikte yoğun bir salgınla karşı karşıya kaldı. Yoğun bakımlarda salgının da etkisiyle ciddi sorunlar yaşandı ve yaşanıyor. Bu konuda Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuğhan Utku ile birlikte yaptığımız basın açıklaması yoluyla çözüm önerilerimizi de dile getirerek yönetimi uyarmayı görev bildik.

İstanbul Tabip Odası seçimlerini 4-5 Mayıs tarihlerinde yapmaya karar verdik. Tüm meslektaşlarımızı yeni dönemde de İstanbul Tabip Odası faaliyetine katkı yapmaya ve dayanışmaya davet ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. 


Bu İÇERİĞİ Paylaş!