KONFERANSA DAVET


  • Ağustos 24, 2010
  • 1842

“BİR SALGIN OLARAK SAĞLIK REFORMLARI
Yanlış yolda mı gidiyoruz?”

Konuşmacı: JOHN LİSTER (London Health Emergency)

Son dönemlerde sosyal politika alanında en çok tartışılan konulardan birisi sosyal güvenlik reformu diğeri ise bununla bağlantılı olarak gündeme gelen sağlık politikaları. Türkiye'deki sağlık politikalarını, küresel bağlamda anlamlandırmamıza, diğer ülkelerdeki sağlık reformu pratiklerini ve sonuçlarını değerlendirebilmemize imkân tanıyacak kapsamlı bir çalışma, geçtiğimiz yıl İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı (İNSEV) tarafından yayımlandı.

Dr. John Lister'ın “Sağlık Politikası Reformu-Yanlış Yolda mı Gidiyoruz?” başlığı ile Türkçeye çevrilen kitabı, küresel ölçekte sağlık reformlarını ele alıyor. Kitap, yazarın gazetecilik ve sağlık politikaları üzerine yarı zamanlı olarak ders verdiği Coventry Üniversitesi’nin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bölümü Doktora Programı’nda yapılan beş yıllık bir araştırmaya dayanıyor.

Dr. Lister,  1980'lerin başından itibaren Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü gibi küresel aktörler tarafından teşvik edilen, özellikle gelişmekte olan ülkelerde birbiri ardına uygulanmaya başlanan 'sağlık reformları'nın 'küresel bir endüstri' haline geldiğini iddia ediyor. Kitapta, uygulanmakta olan reformların başarı ve başarısızlığını sınamak amacıyla, gelişmiş ve gelişmekte olan toplam kırk iki ülkenin 'sağlık reformları' analiz ediliyor.

 John Lister, 'piyasa-tarzı' sağlık reformlarının, ekonomik gereksinimden çok, ideolojik inançla yürütüldüğünü ve bu tür reformların, vaat ettikleri ilerlemeleri gerçekleştirememelerine rağmen çoğaldığını savunuyor. Yazar verdiği örneklerle, reformların, hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetlere erişimdeki eşitsizliklerin ortadan kaldırılması gibi amaçlarla değil, piyasa ve aktörler tarafından yönlendirilen, temelde gereksiz tıbbi teknoloji, ilaç ve kar oranını yükseltmeyi amaç edinen bir dizi araç ve politikalarla uygulanmakta olduğunu ortaya koymaya çalışıyor.

Dr. John Lister’ın konuyla ilgili görüşlerini bizlerle paylaşacağı Konferansın Türkiye'de de uygulanmakta olan sağlık politikalarının yeniden değerlendirilmesine ve sağlık reformlarının uygulandığı küresel içeriğin yeniden düşünülmesine katkı sağlayacağı inancıyla katılımınızı bekliyoruz.

TMMOB-İSTANBUL İL KORDİNASYON KURULU

İSTANBUL ECZACILAR ODASI

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI
 
İSTANBUL TABİP ODASI

Tarih: 10 Ocak 2009 Cumartesi
Saat  : 14.00-17.00
Yer   : İstanbul Tabip Odası/Cağaloğlu


Not: Katılım serbest olup konferans sırasında Türkçe çeviri yapılacaktır.


Bu HABERİ Paylaş!