Antisemitizmle Barış Sağlanamaz!


  • Kasım 23, 2023
  • 996

Çatışmalarda kim tarafından yapılırsa yapılsın sivillerin ve hastanelerin hedef alınması bir savaş suçudur. Hiçbir haklı gerekçe sivillerin hedef alınmasını mazur gösteremez. İstanbul'da Musevi bir vakfa ait olan ve yüz yılı aşkın bir süredir Yahudi, Müslüman demeden bütün toplumumuza ayırım gözetmeden hizmet veren Balat Hastanesi'nin önünde, İsrail Devleti'nin Gazze'deki işgalini ve katliamlarını protesto etmek adına gerçekleştirilen nöbet eylemini tehlikeli bir anlayışın ürünü olarak değerlendiriyoruz. Antisemit karakter taşıyan bu eylemi gerçekleştirenlerin hekim olduklarını söylemeleri ve protestoda beyaz önlüğümüzü kullanmaları olayın vahametini artırmaktadır. Savaş bir halk sağlığı sorunudur düsturuyla militarizme karşı barışı ve halkların kardeşliğini savunan İstanbul Tabip Odası olarak nöbet usulüyle sürdürüleceği beyan edilen bu eylemi onaylamıyoruz. Dikkat çektiğimiz hususlar ışığında başta hekimler ve sağlık çalışanları olmak üzere toplumun her kesimini bir kez daha düşünmeye ve sağduyuya davet ediyoruz.

İSTANBUL TABİP ODASI


Bu HABERİ Paylaş!