İstanbul Tabip Odası'na Deprem Bölgesindeki Çalışmaları Nedeniyle Teşekkür Plaketi


  • Kasım 17, 2023
  • 2082

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) şubat depremlerinin ardından bölgede yürüttüğü çalışmaları konu alan “Duvarsız Odalar: Dayanışmadan Süzülen Umut” belgesel filminin galası ve TTB Deprem Dayanışma Plaket Töreni, 11 Kasım 2023 günü Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapıldı.

Törene, TTB Merkez Konseyi ve seçili kurullarının üyeleri, tabip odalarının yöneticileri ve üyeleri ile hekim ve hak örgütlerinin, emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Dünya Tabipleri Birliği (WMA) ve Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi (CPME) temsilcisi Dr. Marit Halonen Christiansen de TTB’nin davetlisi olarak etkinlikte yer aldı.

Belgesel gösteriminin ardından plaket törenine geçildi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın açılış konuşmasının ardından deprem bölgesindeki çabaları ve TTB ile dayanışmaları nedeniyle yurtdışından 13 örgüte, yurtiçinden 20 örgüte ve 13 belediyeye plaket ve teşekkür belgesi verildi.

Depremzede tabip odaları, deprem sonrası süreçte kendileriyle dayanışma içinde olan tabip odalarına “kardeş tabip odası” sertifikaları verirken; yine deprem bölgesindeki tabip odalarının yöneticilerine ve emekçilerine teşekkür plaketleri sunuldu.

Törende deprem bölgesinde Türk Tabipleri Birliği adına gönüllü hizmet veren İstanbul Tabip Odası üyesi hekimlerimiz de plaketlerini TTB Merkez Konseyi üyelerinden aldılar.

Törenin son bölümünde deprem bölgesinde gönüllü bir biçimde yoğun bir çaba sarf eden Tıp Öğrencileri Kolu’na ve hekimlere plaketleri takdim edildi.


Bu HABERİ Paylaş!