İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Kasım (2023) Toplantı Notları


  • Kasım 13, 2023
  • 761

İSTANBUL TABİP ODASI TEMSİLCİLER KURULU

KASIM AYI TOPLANTI NOTLARI

İstanbul Tabip Odası (İTO) Temsilciler Kurulu (TK) toplantısı 7 Kasım 2023, Salı günü İTO Cağaloğlu binasında yapıldı.

İTO Yönetim Kurulu, TK Divanı, İTO kurul ve komisyon üyeleri ile hastane temsilcilerinin yer aldığı toplantı başlamadan önce katılımcılara TK Çalıştay Raporu kitapçığı dağıtıldı ve toplantı gündem başlıkları yazılı halde iletildi.

Kasım ayı TK toplantısında şu gündem başlıkları yer aldı;

- Ekim ayı Yönetim Kurulu faaliyetlerinin paylaşılması,

- Sağlık kurumlarından yerel haberler,

- TK Çalıştay Raporu’nun paylaşılması,

- Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ne (SABİM) iletilen tehditler ve teşvik ödemelerinin kesintileri ile ilgili durum tespiti ve çözüm önerileri,

- TTB Genişletilmiş Yönetim Kurulu gündemine TK bakışı; 14 Mart’a giderken artan sorunlarımızın ve çözüm önerilerimizin gündemleştirilmesine dair öneriler ve sağlıkta şiddet ile mücadele için eylem programı oluşturulması,

- Dr. Ergün Demir anması.

Toplantı gündeminin sunulmasının ardından İTO Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç Yönetim Kurulu’nun aylık faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

- Sağlık kurumlarından yerel haberler gündeminde hastane ziyaretleri hakkında bilgi verildi. Kontrolsüz asistan sayılarının, liyakatsiz atamaların, teşvik ödeme adaletsizliğinin, TTB’ye yönelik eleştirilerin, hekimler arasındaki iletişimsizliğin en büyük sorunlar arasında olduğu belirtildi. Hastane ziyaretlerine devam edileceği söylendi. Katılımcılar toplantıda kendilerini tanıttılar. Hastanelerinden bilgi verdiler. İstanbul’daki hastanelerin deprem riskinin değerlendirilmesi için çalışmaların devam ettiği bilgisi verildi ancak yetkili kurumlardan geri dönüş almakta zorluk çekildiği ifade edildi. Özel hastanelere tamamlayıcı sağlık sigortasıyla gelişlerde artış olduğu bilgisi verildi, aradaki farkı  duyan hastaların hastanede işlem yaptırmaktan vazgeçip geri döndükleri söylendi. “Paran kadar sağlık dönemi”nin başladığı ifade edildi. Tamamlayıcı sigortayı hiç kabul etmeyen hastanelerin olduğu bilgisi de verildi.

- TK Çalıştay Raporu Dr. Cemile Özdemir tarafından sunuldu. Hekim evi ihtiyacının altı çizildi. İTO Başkanı Dr. Nergis Erdoğan dinlenme odası ve kantin ihtiyacının yoğun çalışma temposu içerisinde zaruri ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

- SABİM’den iletilen tehditler, teşvik ödemelerinin kesintileri ile ilgili durum tespiti ve çözüm önerileri gündeminde Dr. Ertuğrul Oruç söz aldı ve konu hakkında bilgilendirme yaptı. Hekime yönelik şiddet olaylarında Sağlık Bakanlığının görevini ihmal etmesinden bahsedildi. İTO Hukuk Bürosu’na danışılması kararı alındı. Savcılığın resen soruşturma açmaması örnek gösterildi ve İTO Hukuk Bürosu’na bunun hatırlatılması önemsendi. “Hiç kimsenin haberi olmasa da tehdit düştüğü an savcılığa iletilmeli” görüşü dile getirildi. SABİM’e düştüğü an emniyet kuvvetlerine iletmeleri gerektiği vurgusu yapıldı. Hastanelerde güvenli çalışma eğitimlerini İTO’nun temsilcilerden istek geldikçe yaptığı ve yapmaya devam edeceği hatırlatıldı. SABİM’de tehdidi gören kişinin bildirmemesinin suç teşkil ettiğinin altı çizildi.

- 14 Mart’a giderken sorunlar- çözümler gündeminde genişletilmiş yönetim kurulu gündemi ve eylem planları hakkında bilgi verildi.  

- Dr. Ergün Demir anmasında Dr. Güray Kılıç hatıralarını anlattı. Dr. Ergün Demir’in yazısı üzerine konuşması yapıldı, tabip odasına, emek mücadelesine olan emeklerinden bahsedildi. Dr. Demir’in yazılarından, inancından ve coşkusundan bahsedildi.

- İTO Başkanı Dr. Nergis Erdoğan, “İnsan Olarak Hekim Karar Verme Ve Akıl Yürütme Yolları” isimli kitabı ile ilgili bilgi vererek; “Hekim, zeki bir insandır, hata yapar, hatasını kabul edendir. Hata yapmamak için optimal koşulların sağlanması adına bu ülkede bu koşulları sağlamak için uğraşmalıyız. Bu kitap da bunun bir basamağıdır” dedi.

Toplantının “öneriler” bölümünde;

- Özel hastanelerde tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası açmazına yönelik hekimleri ve hastaları bilgilendirme,

- 2-3 Aralık’taki Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları sempozyumuna Temsilciler Kurulu’nu ve bulundukları kurumlardaki hekimleri davet etme, eş zamanlı yayının izlenmesini sağlama,

-Tehditleri meşrulaştıran SABİM hakkında suç duyurusunda bulunulması konusunda hukuk bürosundan yardım alma, önerileri gündeme getirildi ve hastanelerdeki temsilcilere kurumlarında belirlenen tarihte güvenli çalışma hakkında İTO’dan eğitim etkinliği oluşturabileceği bilgisi verildi.

Aralık ayı TK toplantısına hukuk bürosundan bilgilendirme talebi iletildi.


Bu HABERİ Paylaş!